Skip to main content

EU-miljoner till LNG-terminal i Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 14:32 CEST

Flytande naturgas till sjöfarten senast år 2015. Det är målet med ett samarbete mellan privata infrastrukturbolag och hamnarna i Göteborg och Rotterdam. Nu får projektet 305 miljoner kronor i stöd av EU.

– EU-stödet är en tydlig signal om hur viktig sjöfarten är för hållbara transporter inom Europa, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Formellt beslut fattas först om några månader. Men mycket pekar på att satsningen på LNG-terminaler i Rotterdam och Göteborg blir ett av EU-kommissionens mest prioriterade ”Motorways of the Seas”-projekt någonsin.

I Göteborg är det holländska Vopak och svenska gasinfrastrukturbolaget Swedegas som investerar i LNG-terminalen – en investering i miljardklassen. Terminalen kommer att förse både sjöfarten och industrin med LNG.

Samarbetet med Rotterdams Hamn handlar till exempel om att bygga nödvändig infrastruktur i hamnarna samt att ta fram regelverk för hanteringen av LNG. En annan viktig uppgift  är att bidra till ökad kunskap om LNG som fartygsbränsle.

– En stor fördel med samarbetet är också att vi gemensamt kan sända ut en stark signal till marknaden om att det kommer att finns LNG både i Europas största hamn och i Nordens största. Rederierna behöver försäkras om detta för att själva våga investera i nya fartyg för LNG-drift, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfart och industri är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationschef, 031-368 75 45 eller Saila Horttanainen, informationschef Swedegas 070-622 76 06 .

Fakta LNG
LNG är naturgas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet.Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Här finns även Sveriges största energihamn. Göteborgs Hamn har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy