Skip to main content

EU satsar på Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:44 CET

Hamnarna i Göteborg, Århus och Tallinn har fått 218 miljoner kronor i EU-stöd.  Det gemensamma projektet går ut på att förbättra sjötransporter i hela Östersjöområdet. Investeringen i Göteborgs Hamn ligger på 101 miljoner kronor och går till att lösa flaskhalsar i infrastrukturen.

EU-kommissionen har delat ut bidrag inom ramen för de så kallade Transeuropeiska Transportnätverken (TEN-T). Syftet är att stödja transportlösningar som skapar tillväxt för industrin i Europa, ger miljövinster och underlättar godsflöden.

Nu får hamnarna i Göteborg, Århus och Tallinn 218 miljoner kronor för ett samarbete som ska säkra kostnadseffektiva och miljökloka sjötransporter för industrin i Skandinavien och Östersjöområdet. I korthet går modellen ut på att Århus och Göteborgs Hamn stärks som omlastningshamnar för hela regionen.  Dessa båda hamnar blir nav för transporter till och från Asien. Mycket av den omlastning som idag sker i de stora kontinenthamnarna kan istället ske här. Samarbetet med övriga hamnar i Östersjöområdet intensifieras.

Vinsterna med modellen är många. Genom att se hela Skandinavien och Östersjöområdet som en gemensam marknad blir det intressantare för rederierna att ha direktlinjer härifrån.  De stora kontinenthamnarna, till exempel Hamburg och Rotterdam, avlastas och fler godstransporter kan flyttas från land till sjö med miljövinster som följd.

Pengar till flaskhalsar
EU-pengarna ska användas till att lösa flaskhalsar i infrastrukturen vid hamnarna samt till bättre informationsflöde och säkerhetssystem.

 För Göteborgs Hamns del handlar om 101 miljoner kronor till bättre väg- och järnvägsförbindelser, projekt som ska drivas av gemensamt av Trafikverket, Göteborgs Hamn och Skandia Container Terminal.

 Det är Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn som tillsammans med svenska regeringen arbetat få projektet beviljat.

 - För Göteborgs stad med sin långa maritima tradition och Skandinaviens största hamn är det här projektet en utmärkelse för vår betydelse som maritimt centrum för hela Östersjöregionen. Vi ser fram emot ett intensivt samarbete med andra hamnstäder i Europa och fortsatt utveckling av Göteborgs Hamn som ett nav för Östersjön. Projektet visar också på betydelsen av att Göteborgs stad är starkt representerad i Bryssel, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

För mer information, kontakta:

Göteborgs Stad:
Sebastian Marx, City of Gothenburg - EU Office.
Phone: +32 2 501 08 36
Mobile: +32 (0) 47 99 49 859

Trafikverket:
Pressjour 0771-31 15 00

 Göteborgs Hamn:
Arvid Guthed, anvarig för Public Affairs, tfn 031-731 24 98 eller Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    EU stödjer? Det är väl våra pengar eller en obetydlig del av dem snarare som kommit tillbaka och grattis eu till denna "seger" ta enorma summor ge tillbaka lite smulor och media hyllar er som hjältar, realister tänker snarare på hur mycket som kunde investeras i infrastruktur utan ert slöseri.

    - Karl - 2011-02-28 12:03 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy