Skip to main content

Göteborgs Hamn bygger ny terminal

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2016 09:16 CET

Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet. Terminalen kommer att byggas av muddermassor i hamnen och beräknas stå klar efter 2020. I nuläget utvärderas laboratorieförsök med cement och mudderblandningar, samtidigt som man tittar på en upphandlingsstrategi för hela terminalprojektet.

Mark- och miljödomstolen har gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen. Den nya terminalens yta blir 22 hektar. Den totala investeringen ligger på cirka en miljard kronor.

– Ett mycket glädjande besked som stärker Göteborg som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen är en viktig del av vår framtida expansion och ger oss möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på sjötransporter via Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Främst Europatrafik
Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir 11 meter. Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport ut i världen.

– Här ser vi redan idag en ökad efterfrågan från marknaden. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan, säger Magnus Kårestedt.

Byggs av muddermassor
Den nya terminalen kommer att byggas av muddermassor från två underhållsmuddringar i hamnområdet*. Massorna läggs i ett invallat område i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement och flygaska. Den optimala mixen av materialen utreds just nu av projektgruppen för tekniska frågor.

– De kemiska parametrarna i överskottsvattnet får inte överskrida våra gränsvärden. Därför måste vi få de olika materialen att jobba tillsammans och kapsla in de föroreningar vi har problem med i sedimenten. I Göteborg är det främst TBT som är den stora utmaningen, säger Ida Fossenstrand, teknisk projektledare.

I höst planeras fältförsök med det färdiga materialet i en invallning av en mindre del av Arendalsviken, samtidigt som stora upphandlingar av bland annat sprängningar och processtabiliseringar är på gång.

– Vi håller på att utarbeta vår upphandlingsstrategi och hoppas vara igång i full skala med alla arbeten under 2018-2019, säger Ida Fossenstrand.

Plantera ålgräs
När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten. Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Som alltid när hamnen växer kompenserar man för intrång i naturen och kommer därför att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken.

– Ålgräsplantorna är minst sagt kräsna. Strömmarna ska vara rätt, botten ska vara av rätt karaktär och ljusförhållandena måste vara perfekta. Ingen har gjort detta förut i vår typ av hamnmiljö, så det blir verkligen en utmaning att få ängen att växa och trivas, säger Ida Fossenstrand.

*Göteborgs Hamn AB ansvarar för att regelbundet ta upp ler- och slam från sjöbotten i hamnområdet så att sjökortsdjupet behålls.

Fakta nya terminalen
Var? På Hisingssidan i Göta Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen.
När? Bygget påbörjas 2017. Hamnen beräknas stå klar efter 2020.
Hur? Byggs av muddermassor som läggs i ett invallat område i Arendalsviken.
Varför? För att hantera ökande godsmängder inom Europa.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB, tfn 070-5086632, cecilia.carlsson@portgot.se

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.