Skip to main content

Göteborgs Hamn kräver djupare farled

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2017 09:22 CET

MSC Maya är ett exempel på de stora containerfartyg som endast kan komma in lastade till 50 procent, på grund av Göteborgs Hamns farleds begränsningar.

Idag går remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029. Enligt planförslaget kommer inte farleden i Göteborgs Hamn att fördjupas – den är enbart med som en utpekad brist. – Det räcker inte, menar Göteborgs Hamn i sitt remissvar.

I remissvaret skriver Göteborgs Hamn att farledsfördjupningen bör bli ett så kallat namngivet objekt i planen och därmed genomföras under kommande planperiod. En fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en förutsättning för svensk industris fortsatta möjligheter att nå ut till tillväxtmarknader världen över på ett snabbt och effektivt sätt, skriver Göteborgs Hamn vidare.

– De största fartygen som står för direkttrafiken till Asien har blivit dubbelt så stora på tio år och kan bara komma in i hamnen lastade till hälften eftersom vår farled inte klarar det djupgående som krävs. Därmed riskerar vi att tappa den asientrafik som är så viktig för svensk industri, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

I remissvaret lyfts också Trafikverkets och Sjöfartsverkets gemensamma åtgärdsvalstudie som visar att en fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en samhällsekonomiskt mycket god affär. För varje satsad krona får samhället fyra kronor tillbaka, och det med en återbetalningstid på bara 15 år.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att farledsfördjupningen ska komma till stånd ända fram tills att regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut våren 2018. Den är en god samhällsinvestering och ett måste för svensk industri. Nu måste vi tillsammans med regeringen komma fram till en fungerande finansieringslösning vilket har varit hindret för att vi ska prioriteras, avslutar Magnus Kårestedt.

Göteborgs Hamns remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 hittas här.

Fakta: Farledsfördjupning i Göteborgs Hamn
Behov: Ökning av farledens djupgående från 13,5 till 17,5 meter
Behov: Fördjupning och breddning av vändytan utanför hamnens containerterminal
Samhällsnytta: Trafikverkets och Sjöfartsverkets åtgärdsvalstudie ger en NNK* på 3,04
Kostnad: Cirka fyra miljarder SEK

*NNK = Nettonuvärdeskvot

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.