Skip to main content

Göteborgs Hamn till FN:s havskonferens

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 08:55 CEST

Sjöfartens utsläpp kan och måste minska snabbare, menar Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

I nästa vecka står Sverige värd för FN:s havskonferens i New York. Vid mötet kommer sjöfartens utsläpp att diskuteras. Göteborgs Hamns miljöchef Edvard Molitor deltar som talare i en presentation av svensk miljöteknik.

FN:s havskonferens, The Ocean Conference, samlar ledare och regeringsföreträdare från hela världen. Vid konferensen ska de peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala målet om haven som FN-länderna antog 2015.

— Om man vill vara med och påverka utvecklingen av sjöfartens klimatpåverkan är det här är en viktig konferens, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Under konferensens andra dag deltar Edvard Molitor i en presentation av ny miljöteknik som minskar utsläppen till sjöss.

— Den svenska maritima näringen är världsledande på miljöteknikområdet. Fartyg som drivs på flytande naturgas (LNG), metanol som bränsle, skrubbers (en reningsanläggning för fartygsavgaser) och elanslutning för fartyg vid kaj är några exempel som bidrar till att minska sjöfartens globala utsläpp.

Stor förbättringspotential
Sjöfarten är det överlägset mest energieffektiva sättet att transportera gods på, men som alla transportslag påverkar sjöfarten miljön. Den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar, ämnen som skadar människors hälsa och bidrar till försurning av havsmiljön.

Men det finns en stor förbättringspotential. Sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO) har infört globala regleringar för svavel. Nu måste de också ta ansvar för koldioxidutsläppen, menar Edvard Molitor. Han hoppas att organisationen tar till kraftfulla åtgärder vid deras kommande möte i juli.

— Den internationella sjöfartens utsläpp kan och måste minska i snabbare takt. Men då måste regleringar införas globalt, inte lokalt vilket ofta är fallet idag.

Lokala regler snedvrider konkurrensen
Lokala regler för en global bransch snedvrider konkurrensen. Svensk basindustri får svårare att konkurrera prismässigt, samtidigt som utsläppen av miljöskadliga ämnen till luft och hav fortsätter i andra delar av världen.


Fakta: The Ocean Conference
The Ocean Conference hålls i New York 5–9 juni. Konferensen samlar regeringar och ledare från hela världen och ska peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala mål om haven som FN-länderna antog 2015. 

#SaveOurOcean

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.