Skip to main content

Göteborgs Hamn vill ge oceanfart till Norden och Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:19 CET

Tunga investeringar för framtida navroll i Nordeuropa

Göteborgs Hamn må vara störst i Norden, men ambitionerna är större. Hamnen vill ta in hela Norden och Östersjöländerna i sitt upptagningsområde. Miljardinvesteringar förbereder hamnen för en roll bl a som omlastningshamn mellan oceanfrakt och kortdistribution.

- Vår utveckling förutsätter tilväxt och en större roll i norra Europas handel med omvärlden. Investeringarna syftar dithän, och de nya resurserna skall användas både för att klara av mer och att arbeta effektivare, säger Magnus Kårestedt, VD i Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn nådde förra året nya nivåer i sin godshantering. Totalt lossades och lastades 40,7 miljoner ton i hamnen (tio procent upp mot 2005). Något över hälften var olja, rå och raffinerad. Det övriga godset fraktades som containrar (820 000 teu), trailrar m m (644 000 st) och som fordon (328 000 st) ; alla sektorer visade ökning.

De senare årens investeringar på ca en och en halv miljard kronor speglar ambitionen att behålla rollen som nordisk oceanhamn och att utveckla rollen till att även omfatta Östersjöländerna.

Mycket av investeringarna är kopplat till att förbereda containerhamnen i Göteborg för morgondagens fartyg, morgondagens krav på snabbt godsgenomflöde och kraftsamling i omsättningen av stora laster.

- Vi har lagt ca 850 miljoner kronor i fördjupning av farleder, förstärkning av kajer och planer samt tre nya containerkranar av största modellen. Målet är dels att hantera dagens godsmängder bättre, dels att kunna ta emot ytterligare oceanlinjer med möjlighet till omlastning för nordisk distribution, säger Magnus Kårestedt.

Containerhamnen i Göteborg, Nordens största, har ett linjeutbud i oceanfarten som inte har sin motsvarighet i Norden. Direkt oceantrafik från Göteborg drivs på Nord- och Sydamerika, Medelhavet, Mellanöstern och Fjärran Östern. Turtätheten för varje linje är oftast en avsegling per vecka.

Med senare tiders utbyggnad av hamnkapaciteten i Containerterminalen har man möjlighet att betjäna världens största containerfartyg, vilket också sker: Maersk Lines Fjärran Östern-linje AE1 har anlöp i Göteborg varje fredag. De största enheterna i flottan är 398 m långa, 56 m breda och tar 11 000 containrar.

Hanteringen av fartyg som dessa, med kanske 4 000 teu att lossa och lasta på ett dygn, ställer ju fler krav på hamnen än djupa farleder och breda kranar. Utan bra terminallogistik och en kapacitetsstark infrastruktur kvävs hamnen av godset.

Kapaciteten i Containerterminalen har ökat genom förstärkningsarbetena i investeringspaketet. Containerparkerna kommer att kunna växa på höjden och därmed utnyttja ytorna bättre. Metoder finns för en successiv kapacitetshöjning till tre gånger dagens värde.


Intressepunkter, Göteborgs Hamn AB, feb 2007

God vinst
Hamnbolaget har visat uthållig vinst

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.