Skip to main content

Invigning av ny bro i Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 07:30 CET

Idag invigs en ny bro i Göteborgs Hamn. Bron leder lastbilstrafiken över järnvägen och gör det lättare att nå  hamnterminalerna på Hisingen. Media välkomnas att delta på invigningen.

Varje år skeppas cirka 900 000 containrar och 560 000 roroenheter via Göteborgs Hamn. Landtransporterna sker med tåg och lastbil och för att underlätta trafikflödet  har en ny bro nära Skandiahamnen byggts.

Den nya bron är en del i en större satsning på framkomlighet i hamnområdet som även innefattar nya och mer robusta infartsleder till hamnen samt två nya trafikplatser –  Vädermotet och Ytterhamnsmotet.

Terminalerna som drar nytta av den nya bron är bilterminalen (Logent Ports and Terminals), containerterminalen (APM Terminals) samt roroterminalen (Älvsborg Roro)

—  När bron nu är klar blir det lättare för både lastbilar och tåg att nå hamnterminalerna och det finns dessutom alternativa infartsvägar om det skulle uppstå köbildningar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Bron har byggts av Veidekke på uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Göteborgs Hamn AB står för investeringen som ligger på drygt 60 miljoner kronor.

Byggnationen, som pågått sedan 2011, har gått snabbare än beräknat. Från början var det tänkt
att bron skulle öppnas för trafik i slutet av 2014.

Välkommen på broinvigning!
Media hälsas välkommen till dagens invigning. Ett lastbilsekipage med dragbil och trailer kommer att göra en symbolisk första passage över den nya förbindelsen.

När? Idag, onsdag den 4 december,  kl 10.30

Var? I ett  tält vid korsningen Nordatlanten/Skagerack . Parkera invid tältet eller på Euromasters område (innanför grindarna). Följ G4S-vaktens anvisningar.

Program:

•  Kl 10.30 Mingel i tältet. Tal av Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB och Birgitta Hellgren, trafikdirektör Göteborgs Stad, Trafikkontoret.

•  Kl 11.15 Vi går gemensamt upp på bron för en invigningsceremoni med bandklippning.

Anmäl dig till cecilia.carlsson@portgot.se.


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera