Skip to main content

Kraftig rabatt för naturgasdrivna fartyg i Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 09:27 CEST

Fartyg som går på flytande naturgas, LNG, kan räkna med en kraftigt reducerad hamntaxa när de anlöper Göteborgs Hamn. Rabatten gäller från och med 2015 och fyra år framåt. Målet är att fler rederier ska växla över till det renare bränslet.

– Vi har sedan länge trott på LNG som framtidens bränsle. Den här satsningen ligger i helt linje med vår ambition att minska sjöfartens miljöpåverkan och skapa ett hållbart skandinaviskt godsnav, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

LNG-fartyg får totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp. Rabatten gäller fram till och med december 2018. Under ett år innebär det betydande belopp för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn regelbundet.

Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfart och industri är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.

– Göteborgs Hamn visar på ett ledarskap och stor förståelse för redarnas situation. Det är inte tekniken som begränsar, utan de ekonomiska villkoren. Vi kommer nu inom ramen för projektet Zero Vision Tool försöka få andra hamnar i Östersjön att ge motsvarande stöd, säger Carl Carlsson, Sveriges Redareförening.

Nya svavelregler ritar om kartan
Från och med den 1 januari 2015 ändras förutsättningarna för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön när nya, hårdare regler för svavelutsläpp införs. I samband med det gör Göteborgs Hamn om sin hamntaxa.

Fartyg med hög miljöprestanda kommer att premieras. Två index används som grund för premien – Environmental Ship Index, som används i många hamnar globalt, samt Clean Shipping Index som är ett miljöindex där lastägarna ställer krav på sjöfarten.

Utöver detta får alltså fartyg som växlar över från olja till naturgas i tanken ytterligare rabatt.

LNG-terminal på gång i Göteborg
Just nu förbereds bygget av en terminal i Göteborgs Hamn som kommer att förse både sjöfarten och industrin med flytande naturgas. Terminalen är en del av ett samarbete mellan Rotterdam och Göteborg för att bygga infrastruktur för LNG och projektet stöds av EU.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB, tel 031-368 75 45.

Fakta LNG
LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -163°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil. Vid förbränning avger den mindre utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med oljedrift. Och avsevärt mycket mindre utsläpp av svavelföroreningar och partiklar. LNG är färglös, giftfri och luktfri.

Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. Cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.