Skip to main content

Miljötillstånd beviljat för LNG-terminal i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:12 CEST

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Swedegas och Vopak LNG Holding tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för LNG, flytande naturgas i Energihamnen i Göteborg.  Terminalen ska kunna förse både sjöfart, industrier och tunga transporter med gas, när de ställer om från olja som bränsle.

-  Vi är igång med att demontera på hamnområdet, och nu med miljötillståndet på plats kan vi även ta nästa steg och förbereda för själva byggnationen av terminalen, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas. – Det är glädjande att vi fått hela miljökonsekvensbeskrivningen godkänd och vi har erfarit stort intresse och engagemang från alla berörda instanser.

Tillståndet gäller omedelbart och avser en lagringskapacitet av högst 33 000 m3 LNG samt hantering av högst 500.000 ton LNG per kalenderår. LNG:n kommer till Göteborg med fartyg och ska lossa vid kaj och sedan lastas på tankbilar till och järnvägsvagnar för vidare distribution till främst industrier i landet. Fartyg ska kunna bunkra LNG som bränsle. Terminalen ska även på sikt kunna förse det befintliga gasnätet med gas.

Terminalen uppförs i samarbete med Göteborgs Hamn, som investerar i infrastruktur på hamnområdet.

Positiva miljöeffekter

Miljövinsterna med att använda LNG istället för oljebaserade bränslen inom sjöfart, industri och tunga transporter är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen minskar med 25 procent. 

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas 070-622 76 06 eller Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn AB, 070-508 66 32.

Fakta LNG

LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -162°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil. Vid förbränning avger den mindre utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med oljedrift, och avsevärt mycket mindre utsläpp av svavelföroreningar och partiklar. LNG är färglös, giftfri och luktfri


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.