Skip to main content

OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 10:20 CET

Farleden in till Göteborgs Hamn behöver fördjupas med cirka fyra meter. Detta för att kunna ta emot de allt större godsfartygen och behålla direktlinjer till andra världsdelar.

Göteborgs Hamn är viktig för industrin i hela Sverige. Nu måste farlederna in till hamnen fördjupas för att säkra landets export och import. Det slår OECD fast i en ny rapport – The Impact of Megaships.

OECD:s transportenhet, International Transport Forum (ITF), publicerar idag en ny rapport om hur de allt större godsfartygen påverkar svensk handel – The Impact of Megaships.

Slutsatsen är tydlig. För att Sverige även fortsatt ska kunna erbjuda industrin bra sjötransporter, inklusive direktlinjer till andra världsdelar, krävs djupare farleder in till den största hamnen i landet.

– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige. Vår rapport visar att kapaciteten måste stärkas för att svensk industri även fortsatt ska ha tillgång till en stark internationell storhamn, säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD.

Farleder flaskhals redan idag
Rapporten slår fast att farlederna redan idag utgör en begränsning. De största containerfartygen, de som ofta står för direkttrafiken till andra världsdelar, får begränsningar på lasten. Vissa fartyg kommer inte in till Göteborg, och därmed inte till Sverige, utan får vända på kontinenten.

I rapporten lyfts också fram de möjligheter som djupare farleder skulle innebära för svensk handel, med ännu fler direktlinjer till marknaden världen över.

– Det betyder mycket att OECD så tydligt markerar Göteborgs Hamns nationella betydelse. Deras slutsatser om farledsfördjupning stämmer väl med Trafikverkets utredningar. Nu finns ett gediget underlag för att investeringen ska prioriteras av regeringen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.
OECD riktar också kritik mot Sverige för avsaknaden av en nationell hamnpolitik.

– Det är viktigt med en nationell samsyn på investeringar i hamn och sjöfart, särskilt i ett sjöfartsberoende land som Sverige. Göteborgs Hamns strategiska roll som landets port till världen bör erkännas i större utsträckning, säger Olaf Merk.

Rapporten presenteras idag onsdag den 11/1 på seminariet "The port of the future?" på Transportforum. Tid: 11:00-12:30. Plats: Wallenbergsalen, Östergötlands museum.

Fakta farledsfördjupning i Göteborgs Hamn:
Det maximala djupgående för containerfartyg behöver ökas från dagens 13,5 meter till 16–17 meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 tjugofotscontainrar (teu) komma med mer last än de gör idag. De största som anlöper Göteborgs Hamn idag tar 19 500 teu. Cirka en miljon kubikmeter massor behöver grävas bort (motsvarande 24 Globen). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor.

För att bli prioriterad måste investeringen komma med i Trafikverkets nationella plan för infrastruktur Det säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD. Den är under utarbetande och fastställs av regering och riksdag våren 2018. Om allt går enligt plan är fördjupningen genomförd 2023–2026.

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy