Skip to main content

Starka globala handelsflöden – svagare inom Europa

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 09:19 CEST

De globala handelsflödena via Göteborgs hamn fortsätter att öka medan Europahandeln minskar. Det visar hamnens kvartalsrapport som presenteras idag.

Över nittio procent av Sveriges import och export transporteras med fartyg och en tredjedel av godset passerar Göteborg hamn.

 – Eftersom en så stor del av Sveriges handel går via vår hamn märker vi tidigt och tydligt av svängningar i konjunkturen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Trenden som inleddes hösten 2011 håller i sig­; export och import till och från andra världsdelar fortsätter att växa, medan handeln inom Europa är betydligt svagare.

Globala handelsvaror skeppas ofta i containrar. Under första kvartalet i år skeppades 233 000 containrar via Göteborgs hamn (tjugofotscontainrar, TEU). Det är en ökning med en procent jämfört med första kvartalet 2011, som var ett mycket starkt kvartal.  Det innebär ett nytt kvartalsrekord för containerhandeln via hamnen.

Exportcontainrarna innehåller till stor del industrikomponenter, trävaror, papper och stål medan importen består av i stort sett allt vi konsumerar i Sverige – kläder, livsmedel, elektronik med mera.

Järnvägen går som tåget
Den mest utmärkande utvecklingen under första kvartalet gäller järnvägstransporterna till och från hamnen. Här är ökningen hela 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. En tågförbindelse som går extra bra är den nystartade pendeln till Sundsvall, som också är den nordligaste tågpendeln i järnvägssystemet Railport Scandinavia.

Minskad Europatrafik
Göteborgs hamn har flera fartygslinjer till England, Tyskland, Danmark och Belgien med täta avgångar. Det är trailers och lastbilar som fraktas på färjor, så kallad roro-trafik. Den trafiken minskade med fem procent jämfört med första kvartalet 2011 och landade på 139 000 enheter.

 – Det ekonomiska läget i Europa avspeglar sig tydligt i minskade handelsflöden. Englandstrafiken är mest drabbad, medan Belgien står sig något bättre, säger Magnus Kårestedt.

Även bilar och olja uppvisar en negativ utveckling under första kvartalet, -29 procent respektive -5 procent. De minskade oljevolymerna beror delvis på att oljepriset för närvarande är högt och marknaden förväntar sig inte högre priser, vilket leder till minskad lagring av olja (så kallad backwardation).

Tre nya linjer
Göteborgs hamn har på kort tid fått tre nya fartygslinjer. Sveriges industri kan numera glädja sig åt rederialliansen G6 nya direktlinje till Kina, MacAndrews nystartade containerlinje till England samt North Sea RoRos fartygslinje till Killingholme i England.

I bifogad wordfil finns en tabell med utvecklingen per godsslag.

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, tel 031 731 22 45.

Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs hamn: 
Göteborg hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp och 42 miljoner ton gods om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera