Skip to main content

To større rederier overtager terminal i Gøteborg havn

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:00 CEST

Göteborgs Hamn AB har underskrevet en koncessionsaftale over 25 år med søfartsvirksomhederne DFDS A/S og C.PORTS S.A. (søsterselskab til Cobelfret), som vil drive ro-ro-terminalen gennem et fælles selskab.

"Det er meget positivt, at to af havnens største kunder har fundet sammen om at drive ro-ro-terminalen," siger Sven Hulterström, bestyrelsesformand for Göteborgs Hamn AB. Det betyder også udvikling og muligheder for de ansatte. Selskaberne er førende inden for ro-ro-sektoren og har ressourcerne til at udvikle aktiviteterne yderligere. Gøteborg havn får et godt, langsigtet indtægtsflow og kan styrke sin rolle som et førende transportknudepunkt.

Baggrunden for aftalen er opdelingen tilbage i februar i en kommunal havneledelse og tre separate terminalselskaber. Kajer og infrastruktur forbliver, ligesom tidligere, under kommunalt ejerskab, og aftalen omfatter kun den faktiske drift af ro-ro-terminalen.

"Vi fik henvendelser fra flere store internationale selskaber, og det endte med, at valget faldt på DFDS og C.PORTS," siger Magnus Kårestedt, adm. direktør for Gøteborg havn. "De deler de samme visioner som os med hensyn til havnen, og de har en langsigtede strategi. Det var et af hovedkravene for at indgå en koncessionsaftale."

Det er første gang, at DFDS og C.PORTS. S.A. samarbejder om at eje og drive en ro-ro-terminal. Terminalen skal drives af et nydannet selskab. Aftalen med Gøteborg havn løber over 25 år og træder i kraft i januar 2011.

"Gøteborg havn er en vigtig havn for os," understreger Niels Smedegaard, adm. direktør i DFDS. ”Vi har betydelige trafikmængder i såvel Østersøen som Nordsøen, og det er vigtigt for os, at vi får mulighed for at udvikle og forbedre vores service til svensk industri og vores mange kunder i Sverige og Europa. Det er derfor strategisk vigtigt at forstærke vores tilstedeværelse i Gøteborg."

"Vi ser frem til at styrke udviklingen af ro-ro-aktiviteterne i Gøteborg sammen med de mange ansatte i terminalen," siger Christer Älveborn, adm. direktør, Sverige, på vegne af C.PORTS S.A.

Når koncessionsaftalen træder i kraft, overtager DFDS og UK Ports terminalselskabet, de 320 ansatte og alle kundekontrakter. Ro-ro-terminalen er det første af tre terminalselskaber, som får en ny ejer. Aktiviteterne i containerterminalen og bilterminalen bliver overdraget næste år.

Yderligere information:

DFDS: Gert Jakobsen, informationsansvarig, +45 3342 3297

C. Ports/Cobelfret:Christer Älveborn, vd, 0708-763546

Göteborgs Hamn: Magnus Kårestedt, vd, 070 5662513

Göteborgs Hamn: Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig, 031-731 22 45

Baggrund
I foråret 2009 besluttede byrådet i Gøteborg, at driften af havnens terminaler skulle overdrages til eksterne operatører. Ro-ro-terminalen er den første til at indgå en aftale med den nye operatør. Den nye aftale betyder, at den kommunalt ejede havneledelse kan nøjes med at fokusere på at udvikle havnen, infrastrukturen og markedsføring, mens terminalselskaberne gør brug af deres ekspertise til at drive terminalerne så effektivt som muligt.

Fakta: Gøteborg havn
Göteborg havn er Skandinaviens største havn og har en fremragende beliggenhed for import- og eksportvirksomheder i Skandinavien og hele Østersøregionen. Gøteborg er blevet udnævnt til at have Sveriges bedste logistikplacering ni år i træk.

70 procent af Nordens industri og befolkning findes inden for 500 kilometer fra havnen. 25 procent af al svensk udenrigshandel går via havnen i Göteborg, og 65 procent af al containertrafik. Havnen i Göteborg er den eneste i Sverige med kapacitet til at modtage verdens største containerskibe og med det bredeste udvalg af søtransportydelser både inden for og uden for Europa.

26 jernbaneforbindelser i daglig pendulfart til og fra havnen betyder, at virksomheder i hele Sverige og Norge kan have en miljømæssigt fornuftig forbindelse til Skandinaviens største havn. I havnen findes terminaler for olie, biler, ro-ro, containere og passagerer. 

Fakta: DFDS
DFDS er Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk med en årlig omsætning på på 10 millioner DKK. Selskabet har 6.000 medarbejdere, en flåde på  63 ro-ro-skibe, passagerskibe og containerskibe og driver 11 havneterminaler samt betydelige logistikaktiviteter i det meste af Europa. DFDS blev grundlagt i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS har hovedsæde i København.

Fakta: Cobelfret S.A.
Cobelfret S.A. er et datterselskab af Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètement (CLdN). CLdN er en integreret fragt-shipping- og havnekoncern med tilknyttede logistikaktiviteter. Gruppen driver 8 ro-ro-terminaler i Storbritannien, Belgien og Holland. Cobelfret har sejlet på Göteborg siden 1999.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera