Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 19:26 CEST

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. - Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning.

God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 19:18 CEST

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga. Det visar den årliga kartläggning som Social resursförvaltning gjort. 

- Varje år frågar vi stadsdelsförvaltningarna hur många fältarbetare och fritidsassistenter som jobbar under sommarveckorna, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning. Vi frågar också om stadsdelarna ser behov av mer samverkan under någon period. Kartläggningen ger en indikation på hur beredskapen ser ut inför sommaren.

Hjälps åt i stadsdelarna

Antalet fältarbetare varierar mellan de olika stadsdelarna, vilket är helt naturligt, förklarar han.

- De med lägre bemanning bygger det på lägesbilder från tidigare år, där det varit lugnt.

Under sommaren delar stadsdelsförvaltningarna och polisen listor med bemanning över fältarbetare, för att lättare kunna hjälpas åt. Andra sätt att motverka social oro är sommarjobb och aktiviteter. Kartläggningen visar fördelningen av de sommarjobb som lottas ut från förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Flest sommarjobb, närmare 800 stycken, har gått till ungdomar som bor i stadsdelar med områden som polisen kallar särskilt utsatta. Genom det som kallas Sommarlovssatsningen finns också massvis med gratis aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren.

Fotbolls-VM och Gothia Cup påverkar

Precis som tidigare somrar finns några större händelser som kräver ökad beredskap. I år handlar det till exempel om fotbolls-VM i Ryssland, men också Gothia Cup som gör att många ungdomar samlas i centrala Göteborg. Vad gäller VM kommer flera matcher visas på storbildsskärmar.

- Det lockar unga ut på stan, säger Rickard Silva. I år kommer Kanaltorget inte längre vara en samlingsplats, eftersom det är en byggarbetsplats nu. Många unga kommer troligen vistas runt Brunnsparken, Stora teatern och Trädgårdsföreningen i stället.

Behov av mer samverkan vid vissa händelser och perioder

Vad gäller behov av mer samverkan med till exempel polis, väktarbolag eller Social resursförvaltning lyfter stadsdelarna Andra Långdagen, Partille Cup och Gothia Cup som händelser där det kan behövas. Även första och sista veckan unders sommarlovet lyfts.

- Första och sista veckorna är historiskt sett alltid lite mer oroliga för många unga, säger Rickard Silva. Därför finns fler fältarbetare ute just dessa veckor.

Om det skulle uppstå oroligheter har Social resursförvaltning ett särskilt ansvar att kunna mobilisera ungdomsarbetare till de platser där behoven är störst för stunden.

FAKTA: Om kartläggningen

Kartläggningen, som går under namnet Sommarkartläggningen genomförs varje år av Social resursförvaltning. Den fungerar som en del i arbetet med att motverka social oro under sommaren. Kartläggningen genomförs i form av enkät som skickas till stadsdelarna. Enkäten innehåller frågor om bemanning vad gäller fältarbetare och fritidspersonal, aktiviteter för barn och unga och om behov av samverkan under sommaren.

Kontakt

Rickard Silva
Utvecklingsledare Social resursförvaltning
031-367 93 92
rickard.silva@socialresurs.goteborg.se

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga. Det visar den årliga kartläggning som Social resursförvaltning gjort.

Läs vidare »

Rättelse: Betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 16:55 CEST

​Sammanställningen av årets betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor årskurs 6 och 9 är nu klar. Resultaten visar bland annat att ungefär 67 procent av eleverna i årskurs nio har nått målen i samtliga ämnen.

Information till media efter kommunstyrelsens 20 juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 14:37 CEST

Kommunstyrelsens beslut i notisform

Betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 12:00 CEST

Sammanställningen av årets betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor årskurs 6 och 9 är nu klar. Resultaten visar bland annat att ungefär 67 procent av eleverna i årskurs nio har nått målen i samtliga ämnen.

Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tryggheten i stadsdelen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 11:02 CEST

Under perioden 1 mars till 9 april lämnade invånarna i Majorna-Linné in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Lördagsfotboll för unga och festivalverksamhet, liksom odling och trygghetsvandringar i stadsdelen är några av de förslag som får dela på de 500 000 kronor som nämnden avsatt.

På nämndsammanträdet 19 juni beslutade politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd att fastställa de förslag och prioriteringar rörande fördelning av medborgarbudgeten som nämndens stadsutvecklingsråd tillsammans med representanter för ungdomsråd, funktionshinderråd, pensionärsråd och invånare tagit fram.

Sju olika trygghetsskapande åtgärder får pengar från medborgarbudgeten

Beslutet i stadsdelsnämnden innebär att Azalea BK får drygt 300 000 kronor för att anordna lördagsfotboll, festivalen ”Sommarens sista dagar” får 80 000 kronor, 25 000 kronor går till odling vid Masthuggskyrkan och lika mycket går till att förse skolor med duschdraperier. Trygghetsvandrarna i stadsdelen får 20 000 kronor, 15 000 kronor går till trygghetsskapande dialoger vid Masthuggskyrkan och 14 000 kronor går till utbildning i transkompetens för grundskollärare.

Från Azalea BK: s sida är man glada över beslutet.

- Det känns jättekul det här! Nu drar vi igång den plan vi har för hur vi vill starta upp verksamheten med barn och unga på lördagskvällar. Med det här tillskottet kan vi bli ännu mer delaktiga i stadsdelen och också vara ett exempel för andra föreningar som vill engagera sig och samverka med stadsdelsförvaltningen, säger Mikael Dahlberg, ordförande i Azalea BK.

Bra och tydlig process med stor delaktighet

Stadsdelsnämndens ordförande Bosse Parbring, MP, och nämndens vice ordförande Marie-Louise Hänel Sandström, M, tycker att man haft en bra och tydlig process kring medborgarbudgeten och att delaktigheten varit stor. Invånare i alla åldrar har deltagit i dialoger på bland annat på bibliotek, stadsdelens mötesplatser, i pensionärsrådet och via en digital chatt.

- Vi har tydligt sett att trygghet kan innebära väldigt olika saker för människor. Allt ifrån trygghetsvandringar på kvällar till ungdomsfestival och att skolpersonal utbildas i transkompetens upplevs som viktiga trygghetsfrågor, säger Bosse Parbring.

Marie-Louise Hänel Sandström har också reflekterat över hur viktigt det är att använda olika forum och metoder när man bjuder in till samtal.

- Från dialogerna tar jag tar särskilt med mig hur viktigt det är att vi paketerar det vi vill prata om så att vi når ut till många olika grupper. Olika sätt passar olika människor helt enkelt, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Politikerna intresserade av att fortsätta arbetet med medborgarbudget

Från politikernas sida finns intresse av att fortsätta arbetet med medborgarbudget.

- Medborgarbudget är ett bra sätt att visa att vi på allvar är intresserade av att få in bra förslag från invånare om hur vi kan utveckla Majorna-Linné. När vi avsätter 500 000 kronor lovar vi att vi kan förverkliga en del av förslagen, säger Bosse Parbring.

Marie-Louise Hänel Sandström förklarar att man nu ska utvärdera årets medborgarbudget för att sedan diskutera hur man ska göra nästa år.

För mer information om Majorna-Linnés medborgarbudget kontakta:

Bosse Parbring, MP, ordförande SDN Majorna-Linné, 072-5044235
Marie-Louise Hänel Sandström, M, vice ordförande SDN Majorna-Linné, 070-2635790
Madeleine Källvenius, utvecklingsledare demokrati och medborgardialog, 031-3659022

Bakgrund

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har genomfört en medborgarbudget avseende trygghetsskapande åtgärder. Uppdraget är kopplat till det prioriterade målet Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Nämnden har avsatt 500 000 kronor för medborgarbudgeten, som genomförts i form av ett flertal dialogträffar med föreningar och allmänhet under perioden 1 mars till 9 april. Nämndens stadsutvecklingsråd har tillsammans med representanter för ungdomsråd, funktionshinderråd, pensionärsråd och invånare tagit fram ett förslag på fördelning av pengarna och vilka åtgärder som ska realiseras med hjälp av medborgarbudgeten. Stadsdelsnämnden fattade på nämndsammanträdet 19 juni beslut om att anta detta förslag.

Lördagsfotboll för unga och festivalverksamhet, liksom odling och trygghetsvandringar i stadsdelen är några av de förslag som nu får dela på Majorna-Linnés medborgarbudget på 500 000 kronor. Under perioden 1 mars till 9 april lämnade invånarna i Majorna-Linné in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av stadsdelsnämndens medborgarbudget.

Läs vidare »

​Camilla Blomqvist blir ny förvaltningsdirektör i stadsdelen Norra Hisingen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:11 CEST

Norra Hisingens nya stadsdelsdirektör heter Camilla Blomqvist och kommer närmast från Stenungsunds kommun, en chef med mångårig erfarenhet inom Individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Information till media om kommunstyrelsens beslut 20 juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 17:10 CEST

Pressinbjudan: Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 21 juni kl.11:30

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:45 CEST

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på torsdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden. Stadsbyggnadskontoret presenterar nästa steg i processen för program för Backaplan samt antagande av detaljplan för flerbostadshus på Långedragsvägen i stadsdelen Älvsborg.

Pressinbjudan: betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 11:29 CEST

Välkommen till pressträff för presentation av årets betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor årskurs 6 och 9.

Kontaktpersoner 50 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • henrik.dahlberg@stadshuset.goteborg.se
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • helena.mehner@stadshuset.goteborg.se
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Fyra sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller skola och förskola. Hans Wettby, sektorchef SDF Centrum 076-280 00 35,... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ingvor Gunnarsson, SDF... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.karwjwfmapplm@anglnvheredxmjduelicg.goteborg.ufse
 • 072-856 71 30
 • 031-365 15 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • fxanna.bilkfenrsgmjmax@vkiasrfeewrtrabela.qkgoteborg.se
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hanna.bjornheden@centrum.goteborg.se
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • SDF Lundby
 • maria.berntsson@lundby.goteborg.se
 • 031-3667029
 • 073-0667029

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.stridvall.dahlen@majornalinne.goteborg.se
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • dcanoqna.bilen@vaseltra.bvgoteffboyygbrgln.swzkoe
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • karin.karrby@orgryteharlanda.goteborg.se
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • malin.ankarhem@ostra.goteborg.se
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • annapn.mpvljldagzlyircnuwrsson@fzzwyfiyfwgastighbyetcbds.gotebctorwxtprcg.se
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • christina.terfors@sbk.goteborg.se
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • miokztcta.macvvanfredssovcn@lyponf.glmoteborpkgeg.pabzse
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ksozhhvbmazzthiauoyks.stenback@ponalxnf.lsofgoteborg.syxyxe
 • 0739-10 27 02
 • 031-365 59 54

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • axjiulririkajpjl.naezer@krycetcnsloppochtyqvvattxeenoc.ghdotwuihlseborluvjg.se
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • nikeaaiyrzuafjuadm.valhelsuhmxvgvftetrjcomjl@kscpmultukjhwvsjkibr.goghrbwfteborg.sraaxhbzie
 • 0706-63 63 43
 • 031-368 32 02

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jenny.johansson@kultur.goteborg.se
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • arfylisasdyyuz.klangxx@iofwbf.goynteborgqqcp.se
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • stina.hall.hellqvist@kom.goteborg.se
 • 031-368 08 09
 • 0702-96 04 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • ytpphelezmne.mohfwavligrpmn@trhsafikbtkontauplldoret.giognqnsmcfmxotieeborg.rjse
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • xnulurla-carxdinkhpb.mobzqerg@qvwcgusocialresursceoobgbcza.gqvxzgootebornqg.se
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • press@miljo.goteborg.se
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se
 • 072-856 69 81
 • 031-701 50 21

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nivgknnakrdg.wlqiklavolhwfndlvnuer@sxrtadsvxqqamjxrevisioneden.gzxotxpeborg.tsozse
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • joakim.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 0702-88 69 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • litnpxsaag.nylen@ssfwbhlimqvlltavoekcvwvimdseisaqyqghurksemyt.valfqqgodfteborg.sosgze
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • gustaf.gothberg@stadshuset.goteborg.se
 • 073-666 25 69
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • rzhenalekinwkanalizt.mreunactherdd@siotafbdstieyhuseywt.gotegqborghdug.se
 • 072-209 01 43
 • 031-368 03 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • alice.vesodurnpaersson@snqlmamlntadshuset.wdgoioteborg.se
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • robert.andersson@stadshuset.goteborg.se
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • erik.palmgren@stadshuset.goteborg.se
 • 072-856 54 94
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern