Östra Göteborg gör en Lex Sarah-anmälan om brister i rättssäkerhet vid handläggning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 10:00 CEST

Socialtjänsten i Östra Göteborg har brustit i att följa processen vid handläggning. Ett ärende skickades till förvaltningsrätten en dag för sent. Nu anmäler stadsdelsförvaltningen missförhållandet till Inspektionen för vård och omsorg.

Nytt bad i Jubileumsparken skjuts på framtiden

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 16:33 CEST

Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte 29 maj konstaterades att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Detta får konsekvenser för finansieringen av Jubileumsparken, vilket gör att park- och naturförvaltningen nu avbryter upphandlingen av byggnation av nytt bad som enligt plan skulle stå klart under 2021.

Förskolebarn bygger Corona-labb

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 11:52 CEST

På Förskolevägens förskola har barnen byggt ett eget virus-labb och experimenterar med att ta fram ett vaccin mot covid-19. ​– Det fanns många tankar hos barnen om varför vuxna blivit sjuka och inte barn. Som ett barn uttryckte det: ”barns immunförsvar är nog som racerbilar och gamlas som sengångare”, säger förskolläraren Emma Hedenström.

Digital ceremoni för Göteborgs veteraner

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 14:47 CEST

Den 29 maj är det Veterandagen, en internationell dag för att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld. Vi uppmärksammar också deras anhöriga som har stor betydelse för insatserna. Sedan 2018 har Göteborgs Stad en veteranceremoni med tillhörande program tillsammans med försvarsmakten och polisen samt Sveriges veteranföreningar. Veterandagen är en dag för möten och minnen för veteranerna men det är också viktigt att vi som stad tackar dem för deras insatser genom den årliga ceremonin.

Veteranerna representerar många olika yrken och erfarenheter. Vårt samhälle får ta del av deras kunskap och erfarenhet. Det har bidragit till att utveckla sjukvården, något som vi nu under coronapandemin haft nytta av. Försvarsmedicin för Sverige finns vid garnisonen i Göteborg och stödjer nu sjukvården med fältsjukhus, utrustning och ledning av en sjukvård som står under extrem belastning under lång tid. Polismyndigheten sänder ut poliser för brottsbekämpning som kräver internationellt samarbete och för att stödja nya regeringar och uppbyggnad av deras polis.

Veteranerna har lämnat sin familj i vårt trygga land för att bege sig till länder med krig, terror och oro. Historiskt har Sverige haft veteraner i bland annat Kongo, Korea, Cypern, Bosnien, Afghanistan, Mali och många andra länder. Vi ska inte glömma kustbevakningens insatser i Medelhavet eller Myndigheten för beredskap och säkerhets insatser vid stora naturkatastrofer.

Under 2020 har Sverige utsänd personal i bland annat Afghanistan, Kosovo, Jemen, Pakistan, Mellanöstern och i fler afrikanska stater bland annat Mali. Det handlar om att stödja nya regeringar, utbilda säkerhetsstyrkor och polis och skydda civilbefolkning. Sveriges största insats finns i Mali. FN-trupperna i Mali ska stödja landets implementering av fredsavtalet, verka för dialog, försoning och minskad spänning mellan olika grupper, skydda civila och verka för mänskliga rättigheter. FN stödjer också landet med säkra transporter.

I år kan vi på grund av pandemin inte ha en ceremoni för alla veteraner och anhöriga. Vi får anpassa ambitionsnivån och kommer därför att uppmärksamma flagghissningen av FN-flaggan på Gustav Adolfs torg och därefter ha en sluten ceremoni inomhus med få deltagare. Allt kommer att filmas och läggas ut på goteborg.se under dagen den 29 maj.

Staden ser fram mot 2021 då även ett Veteranmonument i form av ett konstverk ska invigas i Färjenäsparken belägen mellan Eriksberg och brofästet. Detta är ett initiativ från kommunfullmäktige. Det ska bli en fin och värdig plats för våra veteraner i en park som ska rustas upp under 2020/2021.

Anneli Rhedin
Kommunfullmäktiges ordförande

För ytterligare information samt tillgång till det filmade materialet, kontakta:

Christine Lindeberg, Stadsledningskontoret Göteborgs stad  telefon 031-368 02 31

Ulrika Roos, Göteborgs garnison, 070-639 84 13

Fredrik Svedemyr, Polismyndigheten, 070-386 94 61

Den 29 maj är det Veterandagen. Sedan 2018 har Göteborgs Stad en veteranceremoni tillsammans med försvarsmakten och polisen samt Sveriges veteranföreningar. I år kan vi på grund av pandemin inte ha en ceremoni för alla veteraner och anhöriga. Vi kommer därför att ha en sluten ceremoni inomhus med få deltagare som filmas och läggas ut på goteborg.se under dagen den 29 maj.

Läs vidare »

Fler fria besök på återvinningscentralen

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:00 CEST

​Från och med 1 juni 2020 har alla göteborgare rätt till tolv fria besök per år på stadens återvinningscentraler. Detta gäller alla vuxna som är folkbokförda i Göteborg. Dessutom inkluderas mindre företag och verksamheter med avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten.

Göteborgs Stad presenterar pilotprojekt för uppsagd hotellpersonal

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:00 CEST

Den för Göteborgs så viktiga besöksnäringen har drabbats av de reserestriktioner och förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer som har kommit i Covid-19-krisens spår. Många i branschen har varslats om uppsägning.

– Det här är ett pilotprojekt som ska ge arbetslösa chansen att snabbt bygga på sin erfarenhet och utbildningsbakgrund för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

Till en början ska 40 till 45 uppsagda personer från sju hotell kompetensutvecklas. De som går klart utbildningen får ett yrkesbevis inom städservice. Yrkesbeviset utgör en gemensam standard för branschen. Vi ser nu nya grupper som blir arbetslösa och därför har Göteborgs Stad tagit fram den här lösningen som kommer att utökas om den faller väl ut.

– Vi ser fram emot samarbetet med Göteborg Stad. Att kunna erbjuda vår personal utbildning i en tid av varsel o permitteringar betyder mycket för oss som arbetsgivare säger Tina Tropp Jerresand, People&Culture Manager Sverige, Nordic Choice Hotels.

Eleverna kommer att delas upp i två grupper utifrån deras kunskaper i svenska och de kommer att utbildas i:

 • Yrkessvenska
 • Hjärt- och lungräddning
 • Digital färdighet
 • Hållbart miljöarbete
 • Kundservice och bemötande

Utbildningen ges i cirka 30 timmar per vecka i åtta veckor. Den sker både på plats och på distans för att göra det möjligt för deltagarna att stå till arbetsmarknadens förfogande under utbildningen.

För mer information:

Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs Stad: 072-539 64 96

Sara Lake, VD Clarion Hotel Post: 0701-61 66 84

Christina Bromander, VD Quality Hotel 11: 0705-27 29 70

Varslade från den av Covid-19 hårt drabbade hotellbranschen ska kompetensutvecklas för att kunna ta sig an fler arbetsuppgifter när krisen är över. Det är resultatet av ett projekt som presenteras av Göteborgs Stad och Nordic Choice Hotels.

Läs vidare »

Göteborgs Stad presenterar pilotprojekt för uppsagd hotellpersonal

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 17:00 CEST

Media bjuds härmed in till en presskonferens där Göteborgs Stad presenterar ett utbildningspaket för personer inom hotellbranschen som har blivit arbetslösa.

Media kommer att ges möjlighet att intervjua företrädare för Göteborgs Stad, Nordic Choice Hotels och personer från hotellbranschen som just har blivit arbetslösa.

Plats: Brevsorterarsalen, Clarion Hotel Post

Datum och tid: 26 maj klockan 11:00-12:00

Läs vidare »

Front Advokaters ramavtal är åter beställningsbara

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 12:46 CEST

Utredningen av Front Advokater är nu färdig och den visar på att Front inte har kontroll över sina rutiner, men läget är inte så allvarligt att det finns grund till att häva avtalen. Därför tas det tillfälliga beställningsstoppet bort och ramavtalen är nu åter beställningsbara.

Bro eller tunnel – Göteborgs Stad provar digital dialog i coronavirusets spår

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 10:00 CEST

Trafikkontoret provar för första gången en digital dialog för att få in synpunkter och sprida kunskap om en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget. Tre alternativa förbindelser är framtagna, en tunnel och två broar. Älvförbindelsen blir en del i en innerstadsring som ska binda ihop Brunnsbo med Linnéplatsen.

Pressinformation efter byggnadsnämnd 26 maj kl. 11.30

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 08:14 CEST

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag 26 maj kl. 11:30. Vi startar med en snabb genomgång av nämndens beslut utanför sessionssalen (Köpmansgatan 20) och fortsätter med pressinformation i sessionssalen där byggnadsnämndens ledamöter finns på plats.

På pressinformationen planerar stadsbyggnadskontoret att presentera följande ärenden:

Utställning av fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken
Byggnadsnämnden ska ta beslut om att genomföra utställning kring fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken. Syftet med fördjupningen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Efter samrådet har ställningstagandet gjorts att Risholmen i ett första skede ska nyttjas för energihamn. Frågan om en eventuell färjeterminal för persontrafik i Arendalshamnen behandlas även i ärendet.
Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Granskning av detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset
Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig byggnad med nya flerbostadshus i tre våningar med inredd vindsvåning. Totalt möjliggörs cirka 50-60 lägenheter, varav 11 stycken avses bli bostäder med särskild service, så kallade BmSS. Nämnden ska på tisdag ta beslut kring granskning av detaljplanen och nästa steg i processen blir beslut kring antagande.
Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Antagande av detaljplan för bostäder på Eklandagatan/Bergsprängaregatan
Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i fem våningar med cirka 25 lägenheter i korsningen Eklandagatan/Bergsprängaregatan. Entréplan är vikt åt verksamheter och även på första våningen ska det vara möjligt att driva verksamhet. Nämnden tar beslut kring antagande av planen.
Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här.
Undantaget är bygglovsärenden som inte publiceras på hemsidan eftersom de innehåller personuppgifter. Om du vill ta del av handlingarna i ett bygglovsärende kontakta kommunikationschef Anna Hartung (kontaktuppgifter nedan).


Medverkande

- Byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti - moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna.
- Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

- Handläggare för de aktuella ärendena samt kommunikationschef.

Meddela gärna att du kommer till Christina Terfors, pressansvarig,
e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 0707 611 716 eller till
Anna Hartung, kommunikationschef,
e-post: anna.hartung@sbk.goteborg.se sms: 0737 126 528

Bilder att ladda ner kommer att publiceras på Göteborgs Stads pressrum

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa nämndmöte är 23 juni.

Välkommen till pressinformation efter byggnadsnämnd tisdag 26 maj kl.11:30, Köpmansgatan 20. Följande ärenden lyfts: Utställning, fördjupad översiktsplan, Västra Arendal och Torsviken Granskning, detaljplan för bostäder vid Hammarvägen, Näset Antagande, detaljplan för bostäder på Eklandagatan/Bergsprängaregatan

Läs vidare »

Kontaktpersoner 64 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig | Press Manager
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • heqknrioikti.dwbahjolbhperkkg@xastomadnhshjgusuoettz.gcdotxlebweorlog.cxsepv
 • +46 72-536 10 99
 • 031-368 05 31

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • hebmleionapv.mydehaeneucr@nnsthdaduoshfwussfethy.gvgotvxebwxorupg.resetj
 • +46 70-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid kriser och samhällsstörningar.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Kontaktpersoner i Förskoleförvaltningen: Elisabet Nord, förskoledirektör telefon: 031-368 03 88 e-post:... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ing-Marie Larsson, SDF... Visa mer

För frågor om äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Två sektorschefer samt stadsledningskontorets avdelningschef svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ankrnaiy.blgilebenxk@vwxasnptraaa.bngohateyvboadrgvf.sfzepb
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • joxtackyhimhm.fobrglinzck@tfceiantbwrufam.dngoyhtetmbonergnq.sbzebq
 • 072-856 50 43
 • 031-365 79 44

 • Presskontakt
 • Stabs- och kommunikationschef
 • SDF Lundby
 • maubrtoea.welyjfckxmenlg@losunuedbhey.rigosctedrbonjrgma.sliepa
 • 031-3669459
 • 073-6669459

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrwrirrkavl.sdctrvlidydvatqllxw.dcfahmvlenhn@eamahgjozdrnahaloxinvjnexg.gpfotbsebvvorjbg.hisegt
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sotwfizae.lskecurstptexollxm@nnoorqsraeahizqsissngrxenoz.gspotxtebmoorxgg.lzsegl
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • andhnaqj.bfqilrxencb@vhoasiptrpua.asgogoterlbonergnc.stfe vf
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Tf. Kommunikationschef
 • asyga.nshehvnsfbkoiwg@zavaopstzoranbhiczsipongkeennx.gqgotfsebyrorlmg.lrsejh
 • 070-576 49 04

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • maiblimkn.jlanfakayprhhyemjx@olxstiaraka.gxkotbpebigorhyg.hkseht
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation
 • HR, kommunikation
 • haeckaeon.xdlarmrsltsoegn@jgedihuctf.gahotzyebsgorcog.pysegh
 • 070-764 20 72
 • 031-367 00 19

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen
 • mamvrijwe.yqahwomarxn@nhgrpvunmkdssfkoholawt.gwlotslebdgorkrg.drsehy
 • 031-365 11 37

 • Presskontakt
 • Producent
 • hefeleesneah.ffiriuobeecrgce@gccrupendvnskilolgxa.uzgohptezabosurgov.sgpedm
 • 0705-38 00 23

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • soqbfivqa.akgrzcymwjerjw@fjdorydskjfolwea.mlgowiterpbobyrgwc.sleeks
 • 031-365 10 81
 • 072-856 75 07

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • paovtrjzikpe.rrmoselelxgl@uvfomxrsijkoorlaka.ghfotgzebkqordeg.zfseqa
 • 031-367 63 48
 • 0739-83 63 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anylnaxh.oschmqwancj@icjntreragdsezxrvfnicrxe.pbgodcteiqboctrgna.smdekj
 • 031-368 59 42

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nitblsmq.sbhventnskdsogun@tmfaaxstqoigzshejvt.ukgoectexrbobbrgiq.sdhepk
 • 031- 368 11 94
 • 0739-10 27 09

Jag jobbar med kommunikation rörande renovering, om- och nybyggnation av förskolor, skolor och andra fastigheter i Göteborgs Stad, samt... Visa mer

 • Presskontakt
 • HR- och kommunikationschef
 • T.f. presskontakt
 • maalrihue.lxbacxkeco@lrqf.xqgomotewkbomvrgcn.sycett
 • 031-365 03 49
 • 076-517 39 54
HR- och kommunikationschef

 • Presskontakt
 • pressansvarig/kommunikationsstrateg
 • Medierelationer
 • chggrisustbcindta.zfteeqrfxforbas@mlsbnfk.bggopwtehpbogirgss.sqieui
 • 031-368 17 16
 • 0707-61 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • andddejhrsjg.sizahhklbxrerklg@ectriyafiaikxbkoeuntlgorqietpk.gytotscebuporezg.keseuf
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • HR- och kommunikationschef
 • malkriqga.npwebernjwstsdalnv@pxcontcf.hwgoiqtebpbomxrgve.srieyh
 • 031-365 57 57

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör
 • Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulporimikasj.ntxaeukzedar@rbkrpjetjbslkwopppporechnkvautttilenkz.gaeotqxebbqorztg.mgsery
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jekpnnjhy.ksjoibhaomnsabsoswn@yxkuohlttsurnv.gglotoeebpnorkhg.neseqh wq
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • assqa.bpnoaxhlqnstgkrocjm@vlkuhmltvxurqb.gniotshebaeorkig.gesecm
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • lumzdvpqigyv.pczermcsstkonyy@kyyullstuhlr.dzgomntegsborurggr.swiega
 • 031-368 77 56
 • 0705-11 97 51

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • hesdidemi.hqlaymllsf@injofwnf.jpgodmtekcboqjrgcc.saheuq
 • 031-368 20 21
 • 0707-61 35 36

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef kommunikation och demokrati
 • maublijbn.oibatwezpja@llkosgm.uagomatejfborhrgih.sndehr
 • 031-368 08 05
 • 0761-16 73 50

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • hefrlebinext.mrqohnylivnn@vmtrfnafptikdvkohlntfeorgjetcj.gssotqvebyporkjg.poseis
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ankzdepyrsib.makagyrnuetssdyonpc@sfyocduiasnlrmgesxpurwes.tkgozwtepeboslrgmz.sbdexg
 • 031-367 93 28

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • prxdesvfs@chmidmljtso.xvgoziteahbondrgji.sdqesg
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nirznabw.wzzikiglanhndjcerlh@sbgtamzdsxdregeviawsiuxonerenqj.ggpotybebcjorsmg.eusesz
 • 031- 368 07 14
 • 0707- 62 20 41
Medierelationer

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • rukdbeznn.ewmaxolmxystcwrounm@zmstinadfkshsouswcetzv.gfuotbtebcforyag.rtsenw
 • 0704-52 57 21
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • vemnronknimrcaho.olljeioskdvargq@dunemanokrqraritekbrnoxa.rhseuo
 • 070-536 85 60
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Press- och kommunikationschef
 • cauzrogjliianezf.kfvarutlslvsoqcn@gastyaadzushmsusoietaw.gczotgjebdqorwwg.omseyb
 • 0768-084549
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • kommunikatör för MP
 • klveasmn.ewirissksbcsoczn@aksthradamshhyusgletaw.gaeotdqebuxorbwg.yhsehk
 • 070-761 10 14
 • 031-3680416
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • alixicele.zvvefprnlkerrmssknongq@sggtanmdslfhuxbseynt.augogvtearbosurgvp.suteqb
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • roifbernrtds.aczndpuervcssclonia@sbltakbdsskhulhsejmt.hugoyhtetobodirgfy.seveil
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • jajwcossb.phkaorrlgnsspdonpq@sxwtacbdsbnhudxsentt.qmgoxdtetebomvrgwz.sreesx
 • 070-405 40 14
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare
 • ermtikva.psdalijmgdqrepxn@rpstgaadlxshlmusizetdz.gdgotttebnforneg.hxsecg
 • ‭072-856 54 94‬
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • tispmokwthcxy.rxtrksevpjilynlejf@snytafhdsuqhusqseont.eagokfteddbobqrgnz.svxefr
 • 0736-736 354
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg. Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern