Ytqs9vhu8u8ukgxxbjhu

Pressinbjudan: Välkommen på ljus invigning av tunnel i Rannebergen

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 08:00 CEST

FN-dagen den 24 oktober kommer att uppmärksammas med en invigning av den nyutsmyckade gångtunneln som förbinder Vättleskolan och Rannebergsskolan. Till invigningen har elever på de båda skolorna tillverkat lyktor som kommer att tändas och lysa upp i höstmörkret. Varmt välkommen kl. 18.30 på en stämningsfull och ljus invigning!

Tvjgq2gwekojqbhbkvur
C7smnbasqt2cecocf2am

Information till media om kommunstyrelsens beslut 18 oktober 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 07:30 CEST

Media no image

Nu är Stadsrevisionens granskning av utlandsresor klar

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 16:19 CEST

Stadsrevisionen har granskat intern styrning och kontroll i samband med utlandsresor vid Nämnden för intraservice. Granskningen visar att det finns brister inom området och revisorerna lämnar därför en rekommendation till nämnden i syfte att säkerställa följsamhet gentemot gällande regelverk vid tjänsteresor utomlands.

Granskningens syfte har varit att bedöma om risken för fel eller förtroendeskada i samband med utlandsresor vid Nämnden för intraservice har hanterats tillfredsställande inom ramen för nämndens ansvar för den interna styrningen och kontrollen.

För att kunna bedöma ovanstående har 20 utlandsresor granskats under 2014 till och med april 2017. 15 av resorna har gått till USA och 5 av resorna har gått till Europa. 

Stadsrevisionens bedömningarna har gjorts med utgångspunkt i om Nämnden för intraservice följer Skatteverkets och Göteborgs Stads regelverk samt om nämndens egna anvisningar följs.

Stadsrevisionens iakttagelser och bedömningar

Granskningen visar att den lediga tiden under de granskade utlandsresorna ofta överskrider vad Skatteverket anger som vägledning. Granskningen visar även att resornas syfte ofta är oklart. Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning är det viktigt att syftet tydligt framgår när beslut fattas om en resa.

Revisorerna kan också konstatera att det är svårt att utläsa ur tillgängliga underlag vilka aktiviteter flera av resorna innehållit. Denna brist accentueras av att resorna ibland går till populära turistmål. Det senare kan också få betydelse vid en skattemässig prövning av en resa. Granskningen visar även att det ofta saknas reseräkningar.

Revisorerna kan vidare konstatera att hotell i samband med resorna inte alltid köps via Göteborgs Stads upphandlade resebyrå. Enligt stadens riktlinjer bör detta ske.

Granskningen visar fortsatt att chefer vid Intraservice vid ett par tillfällen har deltagit i konferensresor arrangerade av en av Intraservice större leverantörer av konsulttjänster och programlicenser. Leverantören har fakturerat Intraservice för dessa arrangemang, men fakturorna är ospecificerade med avseende på uppehälle,

måltider, nöjesinslag, konsertbiljetter och annat. Det går därför inte att utläsa vilka kostnader som fakturorna omfattar. Revisorerna noterar att det under åtminstone en av resorna ingått nöjesinslag, såsom klubbesök under kvällarna och en arenakonsert med en internationell musikartist, samt att det ingått ett par utflykter till utflyktsmål som också utgör populära turistmål.

Stadsrevisionen bedömer att det är extra förtroendekänsligt att delta i resor som arrangeras av en leverantör. Granskningen visar inte på några fall av konkreta oegentligheter, men eftersom det saknas transparens kring arrangemangets kostnader ökar risken för förtroendeskada. Dessutom ingår nöjesinslag under resorna som sammantaget – under förutsättning att Intraservice står för kostnaden – troligtvis skulle medföra ett förmånsvärde för resenären.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning
Stadsrevisionen bedömer att Nämnden för intraservice inte följer de regelverk som finns inom området. Av de 20 resor som ingått i granskningen kan revisorerna konstatera att nämnden i samtliga fall avviker från gällande regelverk, i ett eller flera avseenden. I ett par fall rör det sig endast om relativt obetydliga fel, men i flera fall är bristerna väsentliga och i ett par fall är bristerna allvarliga. Med allvarliga brister syftar revisorerna på fel eller avvikelser från gällande regler som riskerar att leda till förtroendeskada, och som därutöver sannolikt strider mot Skatteverkets rättsliga vägledning.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och kontroll är otillräcklig. Nämnden har inte hanterat risken för fel och brister eller förtroendeskada i samband med utlandsresor på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visar också att såväl nämndens tidigare ordförande som det nuvarande presidiet har deltagit i resor där gällande regelverk inte har följts. Resorna har inte heller föregåtts av beslut i nämnden, vilket betyder att det saknats uppdrag från nämnden att genomföra resorna. Beslut om resor för ordförande och nämndens presidium har fattats av ordförande.

Stadsrevisionen rekommenderar Nämnden för intraservice att stärka sin interna styrning och kontroll i syfte att säkerställa följsamhet gentemot gällande regelverk vid tjänsteresor utomlands.

För ytterligare information, se rapporten och rapportsammandraget längst ner på sidan.

Vid frågor, vänligen kontakta:

 • Lars Bergsten, ordförande, 031-368 07 23
 • Hans Aronsson, vice ordförande, 0705-31 32 01
 • Nina Wiklander, kommunikationsansvarig, 031-368 07 14

Stadsrevisionen har granskat intern styrning och kontroll i samband med utlandsresor vid Nämnden för intraservice. Granskningen visar att det finns brister inom området och revisorerna lämnar därför en rekommendation till nämnden i syfte att säkerställa följsamhet gentemot gällande regelverk vid tjänsteresor utomlands.

Läs vidare »
Aelece65ou6haiyv4ztw

Göteborgs Stad och hemlösheten inför vintern

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 14:42 CEST

​Nu närmar sig vintern och kylan. Göteborgs Stad har en förberedelse för att ge akut hemlösa personer tak över huvudet, men också en långsiktig strategi för att få fram fler bostäder. I arbetet mot hemlöshet och för ett jämlikt Göteborg samarbetar stadens förvaltningar och bolag med idéburna organisationer för att tillsammans nå bästa resultat.

Rhyky7ukenw0nhzswkqu

Göteborgs Stad arbetar aktivt med rättvis handel

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:50 CEST

Rättvis handel är handel på schysta villkor där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Sedan 2011 har Göteborg varit en Fairtrade City, en diplomering som innebär att det finns ett aktivt arbete för rättvis handel och etisk konsumtion i staden. Fairtrade City Göteborg är en del av en global rörelse med fler än 2 000 diplomerade städer världen över.

U33x9sriypezz4wu7bvx

Tidig julklapp till Torslandaborna

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 07:21 CEST

Snabbare väg till och från jobbet, det blir snart verklighet för Torslandabor. Den 11 december 2017 är det premiär för linje 241 från Lilla Varholmen in till centrala Göteborg. Linjen har utvecklats gemensamt av Västtrafik och Nettbuss där kundbehov varit styrande för linjens utformning. - Vi ser att linje 241 är ett fint exempel på hur en bra dialog kan skapa förbättringar.

Knoqauli26e39cznao5t

Det behövs mer action i Västra Hisingen

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 07:21 CEST

Vad får man om man sätter ihop en grupp politiker, lokala företagare och medarbetare från staden? Jo ett så kallat Advisory Board med massa energi. I förra veckan var det dags för det fjärde mötet där syftet med samverkan är att få fler boende i stadsdelen Västra Hisingen ut i arbete. Tack vara ett nära samarbete finns möjlighet till dialog och korta beslutsvägar.

Media no image

Pressinbjudan: Så kan besöksnäringen i Göteborg arbeta mot sexhandel

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 10:00 CEST

Hur kan hotell, taxibolag, mässarrangörer och andra från besöksnäringen i Göteborg försvåra för sexköp och människohandel? Onsdag 18 oktober, i samband med EU:s Anti-trafficking day, samlas representanter från hotell- och besöksnäringen på Svenska Mässan för att lära sig mer.

Människohandel för sexuella ändamål är ett omfattande samhällsproblem och besöksnäringen har en viktig roll att fylla i det förebyggande arbetet. Därför bjuder nu Social resursförvaltning och Göteborg & Co, i samverkan med Länsstyrelsen, in till konferensen Destination Göteborg mot människohandel.

Syftet med dagen är att viktiga aktörer inom hotell- och besöksnäringen ska få mer kunskap om människohandel för sexuella ändamål, dess kopplingar till besöksnäringen och lära sig mer om hur de kan arbeta förebyggande.

Tid: Onsdagen den 18 oktober 2017, 12.00 – 16.30
Plats: J2, Svenska Mässan

Under eftermiddagen medverkar bland andra:

 • Petra Malmström och Maia Strufve, Social resursförvaltning - så arbetar staden mot prostitution och människohandel
 • Henrik Jutbring, Göteborg & Co - därför är det viktigt att besöksnäringen engagerar sig.
 • Maria Vallin, Clarion Hotel Post - om hur hotellet arbetar för att försvåra för sexköp och trafficking.
 • Malin Roux Johansson, den ideella föreningen Realstars - så kan besöksnäringen arbeta förebyggande.

Representanter från media är välkomna att delta under eftermiddagen. De medverkande talarna finns tillgängliga för intervjuer.

För mer information, kontakta:
Stefan Gadd
Presschef Göteborg & Co
031- 368 40 30, 0706- 26 07 51
stefan.gadd@goteborg.com

Hela programmet hittar du i den bifogade inbjudan.

Hur kan hotell, taxibolag, mässarrangörer och andra från besöksnäringen i Göteborg försvåra för sexköp och människohandel? Onsdag 18 oktober, i samband med EU:s Anti-trafficking day, samlas representanter från hotell- och besöksnäringen på Svenska Mässan för att lära sig mer.

Läs vidare »
Egqanpmt2rekpnwblywk

Lämna överbliven kosmetika till Åhléns

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 08:00 CEST

Har du gammalt nagellack eller hårspray i badrumsskåpet? Om du ska slänga det – tänk på att det är farligt avfall. Förutom till kommunens insamling kan du nu lämna detta till två av Åhléns butiker i Göteborg.

Hyh96nwbpqiadechpcn4

Nu finns Styr & Ställ-cyklarna året runt i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 15:32 CEST

Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

Kontaktpersoner 34 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • henrik.dahlberg@stadshuset.goteborg.se
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • helena.mehner@stadshuset.goteborg.se
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Fyra sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller skola och förskola. Anders Andrén,... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • fldclegynafh.chb.careholpalsson@zdangereugd.rqplgoteborgmr.se
 • 076-818 68 20
 • 031-365 20 31

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ulrika.karmalm@afh.goteborg.se
 • 0702-42 61 85
 • 031-366 20 08

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hanna.bjornheden@centrum.goteborg.se
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • wfuljbluvemmdwnmrilvkarf.sqltridipvallsexkqfqa.dfqahlejnn@mqmanxcqghvlvojornfzytaltdinnegndxiy.goteborudlog.se
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Tf kommunikationschef
 • helene.levy@lundby.goteborg.se
 • 0738-167087
 • 031-366 70 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tedhanna.bilen@vlaasoutreja.xkgmrhgoteeqmpbopprg.sewe
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • nyceahcifrkbkaaeqvhtlimta.vlxiloofdk@vasmctrahisincvrygepvaxn.goteborg.szge
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • karin.karrby@orgryteharlanda.goteborg.se
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • makklizen.anotkarhmwjjemtfro@ostraopnd.gthipotsgebormwgucqg.se
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anna.magnusson@fastighet.goteborg.se
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • christinzia.bkvptesrfyrfors@ffyauaralreesbusk.dkeggozuteborg.se
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • mia.manfredsson@ponf.goteborg.se
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • lisa.klang@ioff.goteborg.se
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • txfwbbooyjdniehelene.malohliuan@gztrpjafikyhkoehntoretlpei.gotebfloradztgzg.se
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • zgulla-cizargrydinhkiq.mobwzvybbervpmbpuhhg@sociblalrefnnpsuizrs.gotebktbqorg.se
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nina.wutwjiktzlatbndyjer@stauudsjsiyhhrejivihnsikurionlqfhluen.gxtyhoteborg.se
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • joakim.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 0702-88 69 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • fnxxligsgyeisafy.nylenaujd@stadshuyuweset.swpqryuqodgoteborg.sgczgkoe
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • helena.munther@stadshuset.goteborg.se
 • 072-209 01 43
 • 031-368 03 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • alice.xfvemmtzbornerehssidxfpcontq@slcdntajilrzsondswihueaoyjdseixt.gotewxboxyrggf.sympke
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • caroline.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 076-808 45 49
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier.... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • robertlspp.anderssovydonncwo@sigrdsccfppyrzmtadsulhueosebit.goaltebojbajwzcmrgizwnbiqzif.sipjyhoeke
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier.... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • erik.palmgren@stadshuset.goteborg.se
 • 072-856 54 94
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • jokbrgen.fogelklpsou@sikvpbjindvtadshugpset.goteqjfzsaiiqqyahhbosurg.scadvzte
 • 072-535 92 42
 • 031-368 03 08
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.