Media no image
Obowasvhqfaecdl9vcef

Anställningen upphör för tidigare verksamhetschef på Intraservice

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 16:38 CET

Intraservice och den tidigare verksamhetschef som haft olämpliga relationer med en leverantör har kommit överens om att anställningen ska avslutas. Det står klart efter förhandlingar med facket som avslutades under fredagen.

Den tidigare verksamhetschefen stängdes av från arbetet i slutet av november. Anledningen var en utredning från stadens whistleblower-funktion, som visar att den tidigare chefen haft en olämplig relation med en av stadens stora leverantörer. Den tidigare verksamhetschefens anställning avslutas direkt.

- Den relation som funnits mellan chefen och leverantören är oprofessionell och olämplig, säger Intraservices tf förvaltningschef Håkan Sundkvist.
- Vår inställning har därför varit att anställningen ska avslutas. Det får aldrig finnas någon tvekan om att vi ska agera på ett professionellt och korrekt sätt.

Genomlysning av förvaltningen
I samband med avstängningen och att utredningen blev offentlig fick Intraservice i uppdrag av nämnden att göra en extern granskning och genomlysning av hela förvaltningen.

- Vi behöver titta på styrning och ledning, vår kultur och se hur vi kan stärka vår interna kontroll. Vi behöver också titta på våra leverantörskontakter. Genomlysningen blir en viktig hjälp för oss att se hur vi ska arbeta vidare efter det här, säger Håkan Sundkvist.

Kontakt
För ytterligare information, kontakta Håkan Sundkvist, tf förvaltningschef. Tel 031-367 81 66

Intraservice och den tidigare verksamhetschef som haft olämpliga relationer med en leverantör har kommit överens om att anställningen ska avslutas. Det står klart efter förhandlingar med facket som avslutades under fredagen.

Läs vidare »
P2ye6rvxeyl14qzgz8oo

60 procent av de som står längst ifrån arbetsmarknaden får jobb inom 18 månader

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 06:30 CET

Under fredagen invigs Göteborgs Stads fjärde och sista kompetenscenter i Angered. Stadens tre tidigare kompetenscenter har utvärderat insatserna: 60 procent har gått ut i arbete eller studier. – Människorna som kommer hit står allra längst från arbetsmarknaden idag och behöver extra stöd. Därför är den här siffran väldigt bra, säger Elin Jartun, områdeschef för kompetenscenter i Göteborgs Stad.

M9tzkcppwitvcqazjz1u
Oveggoka4bffzxiujwpg

Göteborg först med att stadsplanera för självkörande fordon

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:05 CET

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. Det innebär att staden tittar på teknikens nyttor, till exempel framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.

Lzgxba1walr1p8lazpjk
Obowasvhqfaecdl9vcef

Information till media efter kommunstyrelsens beslut 13 december 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:21 CET

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 13 december 2017

Xmok7ew9q2uxqoibobgw

Fastighetsnämnden besöker Biskopsgården på måndag.

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:34 CET

Vilka satsningar är igång för att få ut invånare i arbete? Varför vill Torslandaborna ha hyresrätter och vad gör svarta andrahandskontrakt med invånarna som bor i Biskopsgården? Dessa och många fler frågor kommer Fastighetsnämnden och ledningen att få höra mer om nu på måndag den 18 december. Då håller fastighetsnämnden årets sista nämndsmötet på Västra Hisingens medborgarkontor i Biskopsgården.

E5pawqecl2yswhcwd9f7
Tusysheixds94ccwdjlb

The Gothenburg project "The city where we read for our children" is spreading in Europe

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:00 CET

"The City Where We Read for Our Children" is a Gothenburg project designed to encourage reading with and for children in their early age. Now, for two years, the city will hold an EU project on the same theme, including four other European cities. The first meeting is taking place in Gothenburg this week.

Media no image

Nu är Stadsrevisionen klar med ytterligare två revisionsrapporter

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 09:11 CET

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad samt nämnders styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande. Båda granskningarna visar att det finns brister inom områdena och revisorerna lämnar därför rekommendationer till flertalet av de granskade nämnderna och styrelserna.

Granskning av informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad

Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade nämnderna och styrelserna bedriver ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Med ändamålsenligt avses att granskade verksamheter lever upp till de riktlinjer och föreskrifter som finns inom området informationssäkerhet samt om ansvariga nämnder och styrelser har en styrning och uppföljning mot dessa bestämmelser. I bedömningen av om arbetet med informationssäkerhet är ändamålsenligt ingår också att bedöma om arbetet bedrivs systematiskt.

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, kretslopp och vattennämnden, nämnden för intraservice, social resursnämnd samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

Stadsrevisionens bedömning är att det finns brister i följsamhet mot gällande regelverk inom informationssäkerhetsområdet. Det är även revisorernas bedömning att de granskade nämnderna och styrelserna bör stärka sin styrning och uppföljning av informationssäkerheten. Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsen bör stärka sin uppsikt över stadens nämnder och bolag vad gäller Göteborgs Stads informationssäkerhetsarbete.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna och styrelserna inte bedriver ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Du hittar revisorernas iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i sammanfattningen, sammandraget och rapporten (se längre ner på sidan).  

Granskning av styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande

Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade nämnderna säkerställt att det finns tillräcklig intern styrning och kontroll i hanteringen av statliga bidrag för flyktingmottagande. Det innebär att revisorerna har

granskat rutiner för att ansöka om statliga bidrag och nämndernas styrning och uppföljning av de statliga bidragen.

Granskningen omfattar social resursnämnd, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Västra Hisingen och Östra Göteborg.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden i huvudsak har en tillräcklig intern styrning och kontroll i hanteringen av statliga bidrag för flyktingmottagande, medan social resursnämnd, stadsdelsnämnderna Västra Hisingen och Östra Göteborg bör stärka sin interna styrning och kontroll inom området.

Du hittar revisorernas iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i sammanfattningen, sammandraget och rapporten (se längre ner på sidan).

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad samt nämnders styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande. Båda granskningarna visar att det finns brister inom områdena och revisorerna lämnar därför rekommendationer till flertalet av de granskade nämnderna och styrelserna.

Läs vidare »
Gcw0ippe1mf86ithvqhy

Pressinbjudan: Vinnarförslagen i Västra Hisingens medborgarbudget presenteras på fredag.

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:33 CET

Nu på fredag, den 15 december klockan 17.30, mitt i julfirandet på Friskväderstorget kommer de vinnande förslagen i årets medborgarbudget att presenteras. Sista rösten lades i söndags då årets upplaga av Västra Hisingens medborgarbudget stängdes. Då hade över 1 100 invånare i Torslanda och Biskopsgården sagt sitt om hur de vill skapa trygghet genom möten mellan människor som annars inte träffas.

Ckkn1xwyme0onwbb7l7f
Obowasvhqfaecdl9vcef

Information till media om kommunstyrelsens beslut 13 december 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 15:40 CET

E5pawqecl2yswhcwd9f7
Tusysheixds94ccwdjlb

Göteborgsprojektet ”Staden där vi läser för våra barn” sprids i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 14:47 CET

Göteborg satsar hårt på att bli en stad som läser och berättar för sina barn. Nu kommer staden under två års tid också hålla i ett EU-projekt på samma tema där fyra andra europeiska storstäder ingår. I ”Open the door for reading” ska städerna öka sin kompetens, våga testa nytt och utveckla sitt läsfrämjande arbete. Den 13-15 december träffas de i Göteborg för ett första möte.

Kontaktpersoner 39 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • henrik.dnbseahlbxneriog@stjvadshusonsdet.gotsocloyebhoorg.zivcse
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • hexmwrlena.mpaehnepwr@stadizshdmnuylejusetwxkwqi.gpojienoepwbbutotnrebordzg.htenvrse
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Fyra sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller skola och förskola. Anders Andrén,... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulwpqhdyritlkazdrbdwqvwpamnj.kfparmalm@appkongeredkmjqhbiomc.gfylzoteborg.tlrdse
 • 072-856 71 30
 • 031-365 15 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • vemsanna.bilxijaendtgfvtihqskn@vastrdya.gofiveteborg.sqncgwxdwe
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hanna.bjornheden@centrum.goteborg.se
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.stridvall.dahlen@majornalinne.goteborg.se
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Tf kommunikationschef
 • helene.levy@lundby.goteborg.se
 • 0738-167087
 • 031-366 70 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anna.bilen@vastra.goteborg.se
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ixqwcetxmbmncisgliqma.loof@vastrahwzisetinpggen.gofxteborgakihci.se
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • kaenyfvjrin.dakarrby@orgtfvnryhqtetnhaohxtavrlieanda.grbotoaeborxrg.se
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • malin.isanxrnjkarhemyq@otkrvstraus.gsuxuotcaeborjyg.se
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anna.magnusson@fastighet.goteborg.se
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • christina.terfors@sbk.goteborg.se
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • bymigaa.jamanfredsqqsolshzurpdirzgn@ponfdnjn.gnszrotqtebjcnltqorg.jmse
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulrikaatjm.naezevetdybbhr@kretslsyopwrqpucpochlfrkkkvavttsoqjstten.glcbeotqceboranqag.afse
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • snvbcolicxsa.kpdgwlang@irepyqjurofvzf.jmgordqoevootekrbghobouwdmrgassf.shonwe
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • heoapalene.mpowmprohzjlin@rqaedpaetrafikabkiymkobgdgjbnttnshuzgltengorbmetho.gxfoteborg.se
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ullatr-carrfqoxcin.moberchg@sojclmnmcialresuoars.gotnnebscorg.se
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • joanbknajradxs.glad@pwarrozxpngrkimqvnhkgeaoamnden.gotebexorg.se
 • 072-856 69 81
 • 031-701 50 21

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nina.wiklander@stadsrevisionen.goteborg.se
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • joakim.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 0702-88 69 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • ujknmmuzefciliirurqdsa.nnocvylenldxszudhfu@stadshuset.ojgoteboapezdcrg.sondhare
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • helena.munthknyinyer@stadshuxpset.goquwnexcjterlboolijxmrg.se
 • 072-209 01 43
 • 031-368 03 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • alice.vernersson@stadshuset.goteborg.se
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • caroline.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 076-808 45 49
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier.... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • robertsfmiqcst.anderssihqdxejayhonsxpf@sgxmljitatgdsuvhuseybout.bhgoteixhaboalszybrgqv.se
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier.... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • af euxgozlnkriiyk.pavoudtizolmgren@sedtalwpcdshuqtebmssebwt.gotewjborg.se
 • 072-856 54 94
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • pyjorgqwenuecq.fogelhzkloutqst@staauitdshuseazrermldt.govrtepxeaipborg.suae
 • 072-535 92 42
 • 031-368 03 08
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.