Skip to main content

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Kommunikationsdirektör - Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati

Presskontakt Kontaktperson

  • hezwlepdnaps.mtdehjlneekr@qbstmbadeqshftusctetgj.ggkotaseberorwsg.ewsend
  • +46 70-2879702
  • 031-3680603

Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid kriser och samhällsstörningar.