Skip to main content

Kontaktpersoner för socialtjänst och funktionshinderverksamhet

För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder

Presskontakt Kontaktperson

Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder.
Ing-Marie Larsson, SDF Östra Göteborg, 072-255 88 88,
ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se
Arne Wiik, SDF Angered, 070-287 48 29, arne.wiik@angered.goteborg.se

För frågor om social resursförvaltning.
Ulla-Carin Moberg, 070-799 99 23, ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se

För frågor om socialtjänst eller funktionshinder i en enskild förvaltning, kontakta förvaltningens presskontakt.