Skip to main content

Göteborgs Stads kommunala bolag

Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida

Presskontakt Kontaktperson

Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad
Telefon: 031-10 02 54
E-post: mats.ekblad@boplats.se

Maria Meyer-Martins
Telefon: 031-10 02 52
Mobil: 070-783 33 73
E-post: maria.meyer-martins@boplats.se

Bostads AB Poseidon
Linda Thorsson
Telefon: 031-332 11 50
E-post: linda.thorsson@poseidon.goteborg.se

Bostadsbolaget
Malin Pethrus
Telefon: 031-731 51 13
Mobil: 070-570 65 22
E-post: malin.pethrus@bostadsbolaget.se

Business Region Göteborg AB (BRG)
Bengt Kjellin
Telefon: 031 367 61 64
Mobil:
E-post: bengt.kjellin@businessregion.se

Familjebostäder
Katrin Amgarth
Telefon: 031-731 67 79
Mobil: 070-625 26 81
E-post. katrin.amgarth@familjebostader.se

Försäkrings AB Göta Lejon
Annika Forsgren
Telefon: 031-368 55 07
Mobil: 070-601 26 74
E-post: annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se

Förvaltnings AB Framtiden
Katrin Amgarth
Telefon: 031-731 67 79
Mobil: 070-625 26 81
E-post: katrin.amgarth@familjebostader.se

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Pia Johnson
Telefon: 031-335 01 20
E-post: pia.johnson@goteborgslokaler.se

Göteborgs Stads Leasing AB
Sonny Mattisson
Telefon: 031-368 46 14
Mobil: 0707-61 20 63
E-post: sonny.mattisson@gsl.goteborg.se

Got Event AB
Mikael Persson
Telefon: 031-368 43 02
Mobil:070-761 18 89
E-post: mikael.persson@gotevent.se

Gryaab AB
Ellinor Günther
Telefon: 031-64 73 33
E-post: ellinor.gunther@gryaab.se

Gårdstensbostäder
Anki Caspersson
Telefon: 031-332 60 32
Mobil: 070-585 87 13
E-post: anki.caspersson@gardstensbostader.se

Göteborg & Co
Stefan Gadd
Telefon: 031-368 40 30
Mobil: 070-626 07 51
E-post: stefan.gadd@goteborg.com

Göteborg Energi AB
Cecilia Erdalen
Telefon: 031-62 64 64
Mobil: 070-466 04 28
E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se
Telefon pressjour kvällar och helger: 031-62 67 30

Göteborgs Hamn AB
Cecilia Lööf
Mobil: 0739 503 297
E-post: cecilia.loof@portgot.se

Göteborgs Egnahem AB
Camilla Tim Elliot
Telefon: 031-707 71 44
E-post: camilla.tim.elliot@egnahemsbolaget.se

Göteborgs Stadshus AB
Vakant

Göteborgs Stads Parkerings aktiebolag
Jonas Eriksson
Telefon: 031-774 37 05
Mobil: 0736-66 06 01
E-post: jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

Göteborgs Stadsteater
Ulrika Sonn
Telefon: 031-708 70 11
E-post: ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Göteborgs Spårvägar AB
Annette Johansson
Telefon: 031-732 11 47
Mobil: 072-200 99 39
E-post: annette.johansson@sparvagen.goteborg.se

Higab
Kicki Johansson
Telefon: 031-368 53 10
Mobil: 0706-30 50 88
E-post: kicki.johanson@higab.se

Liseberg AB
Julia Vasilis
Telefon: 031-733 04 07
Mobil: 070-532 84 07
E-post: julia.vasilis@liseberg.se

Renova AB
Marie-Louice Flach
Telefon: 031-61 87 06
Mobil: 070-631 00 09
E-post: marie-louice.flach@renova.se

Störningsjouren Göteborg AB
Bo Strandberg
Telefon: 031-773 83 82
E-post: bo.strandberg@storningsjouren.goteborg.se

Upphandlingsbolaget
Annelie Gärdmark
Telefon: 031-334 37 26
E-post: annelie.gardmark@uhb.goteborg.se

Älvstranden Utveckling AB
Marika Ogrelius
Mobil: 0706-95 96 47
E-post: marika.ogrelius@alvstranden.goteborg.se