Skip to main content

60 procent av de som står längst ifrån arbetsmarknaden får jobb inom 18 månader

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2017 06:30 CET

Industrin söker ofta personal och Göteborgs Stad har ett särskilt program för att utbilda och matcha arbetssökande mot industrin.

Kompetenscentren jobbar på uppdrag av socialtjänsten med ett antal insatser för att få människor i arbete eller studier. De vänder sig till människor som har försörjningsstöd samt ett behov av ett utökat stöd i sitt arbetssökande.

– Det handlar generellt om människor som inte har arbetat på ett antal år, eller som kanske aldrig har arbetat i Sverige tidigare. Som inte vet hur vägarna till arbete ser ut, som inte riktigt haft kunskapen om hur man tar sig fram. Vi ger dem de verktygen och vi satsar på människor som tidigare inte fått chansen att visa vad man har för förmågor och möjligheter, säger Elin Jartun.

I och med fredagens invigning i Angered har Göteborgs Stad nu fyra kompetenscenter: Hisingen, Centrum-Väster, Öster och Angered. Totalt har de tre tidigare kompetenscentren jobbat med 1240 personer fram till i november i år och 288 människor har gått ut i arbete eller studier. Riktlinjerna för kompetenscentren är att de jobbar i maximalt 18 månader för att få människor i arbete eller studier och av dem som avslutat programmet har 60 procent lyckats. För de allra flesta har det handlat om arbete.

– I den här förvaltningen har vi slagit ihop kommunala arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledningen och jag tror att vi lyckats så bra för att vi har hittat synergieffekterna av den sammanslagningen. På varje kompetenscenter har vi jobbcoacher, jobbmäklare, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare. Det bildar ett multikompetent team och det har gett resultat, säger Elin Jartun.

På varje kompetenscenter jobbar man med att kartlägga varje individs möjligheter och därefter skräddarsy utbildning och praktik för att snabbt komma i arbete inom branscher som har stor brist på kompetens.

– I grund och botten handlar kompetenscenter om att öka likabehandlingen av människor i staden. Om man har behov av ett utökat stöd så ska man få det oavsett var man bor, inte beroende på vilken stadsdel du bor i. Tidigare ansvarade varje stadsdel för det här och vissa stadsdelar gjorde stora insatser, andra inga alls. Nu får du samma hjälp oavsett var du bor.

Bifogade filer

Word-dokument