Skip to main content

Fixotekens resultat – göteborgarna vill återbruka

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 08:30 CEST

Reparera elektronik-event med GreenhackGBG på fixoteket i Hammarkullen. Foto: Johanna Montell

Besökarna lagade, lånade, bytte och byggde. Men många fick också en ökad förståelse för vikten av att minska avfallet och återanvända mer.

- Alla var positiva, men beteendeförändring tar tid. Därför behövs mer långsiktighet – 18 månader är för kort tid, säger Amanda Österlin La Mont, biträdande projektledare för fixoteken.

För ett och ett halvt år sedan öppnade fyra så kallade fixotek i Göteborg: i Majorna, Hammarkullen, Rannebergen och Bergsjön. Syftet var att skapa en plats för att förebygga, det vill säga minska, avfall: för att byta saker, låna verktyg, laga kläder och reparera cyklar, möbler, elektronik med mera. Dessutom kunde besökarna lämna avfall till miniåtervinningscentralen. Fixoteken skulle också vara en social mötesplats med möjlighet till delaktighet och medskapande.

- Det har dessutom varit en plats för att sprida kunskap om avfallminskning och återanvändning, säger Natali Kjernell, biträdande projektledare 31 procent av de boende i områdena sade att de - tack vare fixotekens verksamhet -fått en ökad förståelse för vikten av att återbruka och sortera. Dock har det inte samlats in några större mängder avfall i verksamheterna.

Projektet avslutas sista september i år och Göteborgs Stad kommer inte längre vara huvudman för driften av fixoteken. Fixoteket i Rannebergen kommer att drivas vidare av volontärer i samarbete med Bostadsbolaget. Hammarkullen kommer drivas vidare i ett samarbete mellan Bostadsbolaget, stadsdelsförvaltningen Angered och Hyresgästföreningen. Bergsjöns Fixotek är nedlagt och Majornas fixoteks framtid är fortfarande oklar. Projektets resultat och lärdomar presenteras nästa vecka.

- Slutsatserna är att det behövs långsiktig finansiering och bemanning, att lokalens placering och öppettider spelar stor roll, att den lokala förankringen är viktigt och att projektgruppen bör ha ett tydligt fokus och mål, säger Amanda Österlin La Mont. 

- Och inte minst: Om Göteborgs Stad har målet att förebygga avfall måste det finnas någon förvaltning som tar det ansvaret.

Onsdagen 25 september kommer fler resultat att presenteras.

Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B

Tid: 15.00-17.00

Länk till anmälan: http://arenaforstalang.se/fixoteket-projektavslutning/

Fakta om Fixoteken:

Projektet med kvartersnära återbrukscentraler och minikretsloppsparker – Fixoteken – drevs av Göteborgs Stad, i samarbete med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers. Re:Source Vinnova, Energimyndigheten och Formas bidrog med finansiering.

Under perioden 1 april 2018 - 1 april 2019 hade fixoteken sammanlagt cirka 10 000 besökare. 1 890 använde verkstäderna, 550 deltog i reparationseventen och 530 personer lånade hem verktyg och 5810 kilo har lämnats in på fixoteken för återanvändning.

goteborg.se/fixoteket

Kontakt:

Amanda Österlin La Mont, bitr projektledare, tel: 031-368 73 59

Natali Kjernell, bitr projektledare, tel: 031-368 72 99

Nina Wolf, projektledare, tel: 031-368 08 11