Skip to main content

Social resursnämnd fördelar statliga pengar till stöd för asylsökande som fyller 18 år

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 18:31 CEST

Social resursnämnd har beslutat att fördela 4.8 miljoner kronor av ett statligt kommunbidrag till organisationer inom civilsamhället för insatser för asylsökande som fyller 18 år. Insatserna ska bland annat gå till rådgivning och stöd, hjälp med mat, kläder och ett socialt sammanhang.

En miljon är avsedda för mervärdeinsatser inom ett redan existerande idéburet offentligt partnerskap, IOP. Resten går till de idéburna organisationerna Reningsborg, KFUM, Skyddsvärnet och SOS barnbyar.

Pengarna är en del av ett tillfälligt statligt kommunbidrag där 10,8 miljoner kronor ska fördelas i Göteborgs Stad. Enligt kommunstyrelsens beslut från september 2017 ska merparten av pengarna fördelas till civilsamhällets organisationer. Två av de 10.8 miljonerna fördelades redan i september till ett antal idéburna organisationer inom ramen för ett Idéburet offentligt partnerskap, i samarbete med Social resursförvaltning.

Social resursnämnd avslår förslag som faller utanför ramen för utlysningens syfte eller där det inte är juridiskt möjligt att bevilja medel. Det betyder att det finns fyra miljoner kronor kvar av det tillfälliga statliga kommunbidraget att fördela.

Nämnden ger Social resursförvaltnings direktör uppdraget att fördela de fyra miljoner kronorna som återstår, för att möjliggöra ytterligare insatser till gruppen asylsökande som fyller 18 år.

Utbetalningen av de 4.8 miljonerna sker under förutsättning att det formella beslutet av det statliga kommunbidraget fattas av riksdagen den 20 november.

För mer information:
Lotta Lidén-Lundgren, verksamhetschef Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 94 54

<!-- a-->