Skip to main content

Taggar

Biogas

klimatpåverkan

elbilar

Gröna Bilisters remissvar: förslag till förordning om miljö-och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar
Gröna kommuner på väg 2019

Gröna kommuner på väg 2019

Dokument   •   2019-11-18 06:30 CET

Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt? v2
Miljöbästa Bilar 2019 v2

Miljöbästa Bilar 2019 v2

Dokument   •   2019-09-23 11:36 CEST

Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt v2
Miljöbästa Bilar 2019 v2

Miljöbästa Bilar 2019 v2

Dokument   •   2019-09-11 06:30 CEST

Miljöbästa Bilar 2019

Miljöbästa Bilar 2019

Dokument   •   2019-09-11 06:30 CEST

Detaljerad information om alla 45 bilmodeller som nominerats till Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil 2019.

Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?

Information om livscykelanalys av de bilmodeller som är nominerade till Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil 2019, samt genomgång av vad som är på gång när det gäller att standardisera livsykelanalyser av fordon, så att de kan användas som konsumentupplysning

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i denna bok, författad av miljöskribenten Fredrik Holm.

Rätt väg framåt! En sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019

I Klimatpolitiska rådets rapport från mars 2019 är rådets slutsats att regeringens samlade politik inte kommer att leda till att klimatmålen uppnås. Gröna Bilister anser att information är ovärderligt för att göra medvetna val som leder till klimatmålens uppfyllelse, och publicerar nu Rätt väg framåt! - en sammanfattning av rapporten.

Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2019

Källan till de uppgifter Gröna Bilister redovisar i sin nya rapport Drivmedelsfakta 2019 är Energimyndighetens publikation Drivmedel 2018, som bygger på drivmedelsbolagens rapportering till myndigheten gällande deras försäljning år 2018. Gröna Bilister har dessutom samlat in kompletterande information för att ge en så heltäckande bild som möjligt av våra drivmedels hållbarhetsegenskaper.

Programblad Mobilitet & Beteende 2019

Programblad Mobilitet & Beteende 2019

Dokument   •   2019-02-07 13:03 CET

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister

För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny konsumentinriktade guiden “Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” vill Gröna Bilister inspirera fler bilister att resa mer hållbart.

Miljöbästa bilar 2018

Miljöbästa bilar 2018

Dokument   •   2018-03-15 00:00 CET

Gröna Bilister har nominerat fyrtio bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa bil 2018. Vi ställer tre typer av krav på en bilmodell för att kunna nomineras: den ska vara fossiloberoende, energieffektiv och säker. Alla nominerade modeller är bra val för den miljömedvetne bilisten.

Inbjudan till konferens och utställning "Mobilitet och Beteende 2016"
MILJÖBÄSTA BIL 2015

MILJÖBÄSTA BIL 2015

Dokument   •   2014-10-28 14:34 CET

Lista över Miljöbästa Bilar 2015

HÅLLBAR MOBILITET – BILEN, BRÄNSLET OCH BETEENDET

Inbjudan

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014

Dokument   •   2014-08-20 14:14 CEST

Gröna Bilister årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläppen från de förnybara drivmedlen är mycket lägre än från bensin och diesel. El från sol, vind eller vatten ger inga utsläpp alls, men om vi inte aktivt väljer miljömärkt el blir utsläppen ungefär desamma som då vi kör på etanol.

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014

Dokument   •   2013-09-13 17:24 CEST