Skip to main content

Debattartikel: Vilken kommun går i spetsen för att minska nya bilars klimatpåverkan?

Nyhet   •   Jan 11, 2010 10:50 CET

Vilken Uppsalakommun går i spetsen för att minska nya bilars klimatpåverkan?

Klimattoppmötet i Köpenhamn blev en stor besvikelse. När våra folkvalda ledare misslyckas blir det ännu viktigare att vi alla gör vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Nu måste vi agera, också när det gäller köp av nya bilar. Av samtliga nya bilar som såldes i Uppsala län under det första halvåret 2009 har bilarna i Heby lägst klimatpåverkan. Vilken kommun i Uppsala län vill under 2010 gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan?

Skillnaderna i länet är stora: De nya bilarna i Heby släppte ut minst, 149 gram per kilometer, medan de nya bilarna i Håbo släppte ut mest, 161 gram (när man tar hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar). Detta framgår av ett index från Naturvårdsverket och Vägverket.

Förnybara drivmedel spelar en viktig roll. Försäljningen av bilar som kan drivas med E85 har ökat kraftigt och andelen bilar som kan drivas med biogas börjar också öka. Den ökade användningen av etanol och biogas har redan lett till att koldioxidutsläppen reducerats betydligt: Naturvårdsverket anger att den som tankar E85 i stället för bensin minskar bilens klimatpåverkan med två tredjedelar, och den som tankar med biogas minskar utsläppen med 85 procent. Och genom att öka låginblandningen av etanol i bensin från dagens fem till tio procent och av FAME i diesel från dagens fem till sju procent, skulle dagens bilpark på ett effektivt sätt minska sin klimatpåverkan.

EU kräver att alla medlemsstater ska ha minst 10 procent förnybara drivmedel år 2020, men Sverige går i spetsen. Energimyndighetens prognoser anger att andelen förnybara drivmedel med befintliga styrmedel kommer att öka till mellan 16 och 22 procent år 2020 (inklusive 2,5 procent förnybar el).

Därför är det mycket svårt att förstå att regeringen förespråkar ett mycket lågt nationellt mål för förnybara drivmedel, nämligen minst tio procent år 2020. Detta mål bör fördubblas till 20 procent!

Regeringens låga ambitionsnivå står i skarp kontrast till lagkravet om att drivmedelsbolagen vid alla stora och medelstora tankställen ska erbjuda minst ett förnybart drivmedel.

Den låga ambitionsnivån kan också förklara varför regeringen inte tagit initiativ för att göra etanolbränslet E85 mer konkurrenskraftigt jämfört med bensinen. Det negativa prisförhållandet mellan bensin och E85 har minskat försäljningen av E85, eftersom många etanolbilar väljer att tanka bensin. Vill regeringen att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85.

Med långsiktigt hållbara produktionsmetoder är vi övertygade om att etanol, biogas och andra förnybara drivmedel fyller en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan.

Vi kan inte vänta på att regeringen ska höja målet för förnybara drivmedel. Finns det någon kommun i Uppsala län där privatpersoner, företag och kommunen vill gå i spetsen för att minska de nya bilarnas klimatpåverkan?

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Helena Fornstedt, informationsdirektör Svenska Statoil 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy