Skip to main content

2030: Vi förverkligar visionen!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 10:10 CET

Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet.

Vi inviger nu 2030-sekretariatet, som ska säkerställa att vi når målet. Vi blir prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer – allt i ett. Vi har fem utgångspunkter för det fortsatta arbetet:

Tre B:n. Vårt fokus fördelas lika mellan de tre B:na; Bilar, Bränslen och Beteenden. Enbart genom att arbeta så brett är målet möjligt att nå. Fordonen behöver bli mycket effektivare så att de förbrukar mindre drivmedel per kilometer, med elektrifiering som en viktig del. Förnybara drivmedel med hög klimatnytta behövs, med en bred palett av olika lösningar för att passa olika behov. Nya IT-lösningar möjliggör ett flexibelt och modernt arbete med minskat onödigt resande, ökad produktivitet och höjd livskvalitet.

Föregångsland. Vad Sverige som litet land gör på klimatområdet får verklig betydelse först när vi inspirerar andra att ta efter – som Danmark med vindkraften och Norge med elbilarna. Då kan vi också skapa en ny, stark exportindustri kring såväl teknik som expertis. Vi har unikt goda förutsättningar för detta med en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, med drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och med en världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Varje reform bör ha som mål att stärka Sveriges ledande roll i omställningen.

Realism. Vi välkomnar bränsleceller, elektrifiering av motorvägar och havsbaserade biodrivmedel av fjärde generationen, men ser att stora delar av betinget fram till år 2030 kommer att uppnås med teknik, råvaror, energikällor och IT-lösningar som redan idag eller mycket snart finns kommersiellt tillgänglig. 

Maximerad klimatnytta. Sveriges klimatpåverkan ska minska minst 40 % 1990-2020 och år 2050 ska vi inte ha någon nettopåverkan på klimatet. För att nå målen behövs förnybara drivmedel med hög klimatnytta, och de finns redan på marknaden: el från förnybara energikällor, lokalt producerad biogas, etanol och biodiesel från svenskt jord- och skogsbruk inklusive cellulosabaserade komponenter. De minskar alla klimatpåverkan med uppemot 85 % jämfört med fossil bensin och diesel, och utnyttjar till stora delar avfall, restprodukter eller mark som annars legat i träda eller växt igen. Skatteregler och kvotsystem bör snarast ställas om så att effektiva drivmedel gynnas. 

Skydd för statskassan. Omställningen till förnybart och effektivt är en investering för Sverige och för det svenska näringslivet, men i början kostar ny teknik mer än det som sedan länge betalat av sina investeringskostnader och har stora skalfördelar. Därför är det rimligt att låta fordon och drivmedel med hög klimatpåverkan delfinansiera de med stor klimatnytta. Då minskar också belastningen på statskassan, så att stimulans för renare fordon, bättre drivmedel och nya resvanor inte sker på bekostnad av satsningar i offentlig sektor. 

Delmål. Att år 2030 nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och 2050 vara helt fria från fossil klimatpåverkan blir lättare om vägen dit förses med delmål. Sverige har krav från EU på att år 2020 ha minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn, inkluderat förnybar el till järnvägen. Vi passerade denna nivå redan år 2012 och bör ta efter Finland och anta ett minst dubbelt så ambitiöst mål för år 2020, med kontrollstationer både på vägen dit och därefter. 

2030 är 16 år och två veckor bort. Men om målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta ska nås – och ge stor nytta för Sverige som nation – måste omställningsarbetet ta fart nu. Vi vägrar vänta!

Anders Östlund, VD, Öresundskraft

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Östersund

Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen Energi

Frederick Scholander, marknadschef, Taxi 020

Gustav Melin, VD, Svebio 

Jonas Sidenå, VD, St1

Martin Prieto Beaulieu, talesperson, Gröna Bilister

Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores

Olle Johansson, VD, Power Circle

Rutger Hörndahl, Director Buses and Coaches, Scania-Bilar Sverige AB

Tina Helin, VD E.On Gas Sverige

Ulf Jakobsson, grundare, Move About bilpooler

Ylwa Alwarsdotter, Senior Vice President Market Development, Sekab

Kommentarer (1)

    Mycket intressant och bra initiativ!

    - Henrik Boding - 2013-12-16 12:46 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.