Skip to main content

Gröna Bilister: 46,6 % miljöbilar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 15:31 CET

2012 registrerades 46,6 % nya miljöbilar i Stockholm kommun, mot rikssnittet 45,4 %. Gröna Bilister uppmanar kommunen att göra mer för att påskynda utsläppsminskningar, med lokal stimulans för miljöbilar.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Därför är det viktigt att allt fler väljer bilar med låg miljöpåverkan, samtidigt som vi måste köra mindre, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

2012 registrerades totalt 18 012 nya miljöbilar i Stockholm kommun, motsvarande 46,6 % av alla nya bilar i kommunen. I hela landet var miljöbilsandelen 45,4 %, varav 66,5 % diesel och 22 % bensin. Bara 11,5% av miljöbilarna gick på förnybara drivmedel, el eller med hybridteknik.

- Tyvärr domineras miljöbilarna av dieselbilar, medan andelen bilar på förnybara drivmedel har minskat i rask takt. Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar alla att välja miljöbil, med förtur för bilar som drivs på förnybara drivmedel eller el. Den som konsekvent tankar etanol halverar bilens klimatpåverkan, den som tankar ren biogas minskar klimatpåverkan med ungefär 85 procent och som laddar bilen med el reducerar den med över 90 procent.

- Även med den nya, skärpta definitionen finns det miljöbilar med låga utsläpp i alla storleksklasser och från många bilmärken. Det finns alltså ingen anledning att välja en icke-miljöbilsklassad bil, och i större delen av landet kan man numera avstå från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tagit fram en enkel checklista för kommunens arbete med att minska klimatpåverkan från nya bilar:

  1. Gå före. Inte en enda kommun har 100 % miljöbilar framförda på förnybara drivmedel i kommunens egna fordonsflotta. Vem ska bli först?
  2. Skapa en lokal marknad. Begär att transporttjänster kommunen köper ska gå på förnybara drivmedel, så växer marknaden.
  3. Stimulera. Delfinansiera merkostnaden för gasbilar, ge miljöbilar gratis parkering eller reservera de mest attraktiva p-platserna åt bilar med låga utsläpp.
  4. Underlätta att tanka förnybart. Det ska vara lika lätt att tanka biogas och etanol som bensin och diesel, och macken ska vara öppen lika länge och ha samma service.
  5. Informera mera. Myterna om etanol, biogas och eldrift är många och okunskapen stor. Se till att kommunens invånare vet tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut.

- Många kommuner har redan gjort en del av vi föreslår, men ingen har ännu tagit det helhetsgrepp som man får genom att följa vårt program. Vi har ekologisk champagne på kylning åt den som blir först, säger Mattias Goldmann.

Topplista – andel miljöbilar 2012 per län

Län

2012

Andel

2011

Andel

1. Gotlands Län

521

51,89%

499

46,90%

2. Västra Götalands Län

25182

49,86%

24922

43,65%

3. Värmlands Län

3271

48,78%

3417

44,64%

4. Östergötlands Län

5493

47,50%

5794

44,50%

5. Örebro Län

3422

47,04%

3252

43,13%

6. Blekinge Län

1535

46,96%

1552

42,30%

7. Hallands Län

4471

46,81%

4276

39,11%

8. Stockholms Län

35872

45,53%

31839

40,05%

9. Västmanlands Län

2911

45,04%

2859

40,73%

10. Uppsala Län

3871

44,80%

3270

38,81%

11. Skåne Län

16068

44,29%

15228

36,37%

12. Kronobergs Län

2377

44,25%

2463

39,85%

13. Södermanlands Län

2707

43,70%

3099

40,94%

14. Kalmar Län

2548

42,60%

2754

42,30%

15. Jönköpings Län

4616

42,25%

4491

35,05%

16. Gävleborgs Län

2582

41,40%

2712

38,53%

17. Dalarnas Län

2451

39,94%

2584

37,27%

18. Norrbottens Län

2123

39,87%

1790

34,89%

19. Västerbottens Län

1989

38,22%

2186

37,64%

20. Västernorrlands Län

2214

37,15%

2652

40,18%

21. Jämtlands Län

765

31,48%

788

31,18%

All statistik kommer från BilSweden.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy