Skip to main content

Gröna Bilister: Förverkliga elvägen för lastbilar i Växjö!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:40 CET

Växjö är rätt plats för en demonstrationssträcka för elektrifierade, fossilfria vägtransporter, enligt Svenska Elvägar och Projektengagemangs utredning. Gröna Bilister uppmenar kommunen, landstinget och staten att tillsammans med intresserade privata aktörer förverkliga planerna, som kan få stor betydelse för omställningen till hållbar bilism.

- Att ställa om tunga fordon till eldrift är mycket svårt, eftersom de inte kan bära med sig tillräckligt med batterier för att köra på el. Därför är elvägar med trådlastbilar en mycket intressant lösning, och det behövs teststräckor för att få igång tekniken, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Posten, Svenska Elvägar och Projektengagemang vill testa tekniken bakom elektrisk drift av trådlastbilar, vilket kan ske med en demonstrationssträcka från trafikplats Öjaby och en kilometer norrut utmed väg 30 vid Postens terminal vid flygplatsen och en kilometer västerut från trafikplatsen på väg 25/27. Försöket skulle gälla båda körriktningarna, med kontaktledningar över körbanan.

- Elvägar minskar klimatpåverkan från lastbilarna, vars utsläpp blir en allt allvarligare andel av svensk klimatpåverkan. Smarta lastbilar kan gå på el de delsträckor som är elektrifierade och med förbränningsmotor när man är utanför elvägnätet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

En annan teknik som ibland föreslås är att ha elslingor i vägen, ungefär som en bilbana.

- Det är en känsligare teknik, med större risker för andra trafikslag och större risker att systemet slås ut. Svenska Elvägars modell verkar bättre – nu är det dags att börja testa den, avslutar Mattias.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se. Se även elvag.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy