Skip to main content

Gröna Bilister jublar: Simrishamn och Tomelilla får gasmackar!

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 10:31 CEST

Simrishamn och Tomelilla får var sin gasmack kring årsskiftet. Gröna Bilister har i flera år uppmanat kommunerna att satsa på biogas, och jublar åt Biogas Ystad Österlens initiativ, som i förlängningen öppnar för lokal biogasproduktion.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Biogasen kan produceras av lokalt avfall från hushåll, jordbruk och reningsverk. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att det inom ett halvår går att tanka fordonsgas i Simrishamn och Tomelilla.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför är det lysande att Simrishamn och Tomelilla nu får var sin gasmack för fordon, vilket kan skapa en tillräcklig efterfrågan för lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Inledningsvis kommer gasen till mackarna på lastbilsflak, men en biogasanläggning på 60 GWh är redan projekterad, budgeterad och placerad på Österlen. Nu skapas den efterfrågan som krävs för en lönsam satsning på lokal produktion inom två-tre år. En särskild ekonomisk förening har skapats för att förverkliga biogasplanerna, Biogas Ystad Österlen, där kommunerna gått in med 200 andelar och näringsliv, privatpersoner och organisationer deltar på samma nivå.

- Ett sådant samarbete är en stark grund för att också få många fordon att faktiskt gå på biogas, och vi uppmanar många andra kommuner som ännu inte fått igång biogasproduktion att titta närmare på modellen, säger Mattias.

Gröna Bilister föreslår kommunerna fem punkter för att säkerställa en snabbt växande biogasmarknad:

  • Förtur för gasbilar. Kommunerna bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten. Detta kan ske redan innan den lokala produktionen inleds.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunerna bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så har bl.a. Helsingborg och Landskrona gjort.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunerna bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Flera gasmackar. Kommunerna vara pådrivande för fler gasmackar i regionen, så att det fullt ut blir lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel. Mackarna bör ha samma standard som normala mackar, så att man kan kolla oljan och fylla på luft i däcken.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunerna bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En kraftfull biogassatsning i Simrishamn och Tomelilla ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.