Skip to main content

Gröna Bilister om Avfallsutredningen: Var är bilarna?

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:26 CEST

Idag överlämnas Avfallsutredningen till regeringen. Gröna Bilister är kritiska till att utredningen inte föreslår ökade mängder biodiesel, biogas och etanol från avfall – och prioriterar ner biogas för fordonsdrift. Därmed försvåras målet om fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

- När biogas, biodiesel och etanol görs av avfall sluter vi kretsloppen, minskar importberoendet och får klimatsmarta lösningar. Tyvärr saknar utredningen förslag för sopdrivna bilar, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Regeringen har slagit fast att Sveriges transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030, med en allt högre andel förnybara drivmedel på vägen. För att minska behovet av odlingsarealer bör mycket av drivmedlen komma från avfall, och potentialen är stor.

OKQ8 och Statoil marknadsför nu diesel med 22 % förnybar råvara, bl.a. slaktavfall, medan Preems har upp till 23 % tallolja, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Fordonsgas består på nationell nivå av cirka 65% biogas, huvudsakligen slam från reningsverk och organiskt avfall från hushåll, jordbruk och slakterier. Etanolen avses i nästa steg tillverkas av cellulosa från skogsavfall.

- Biogasen är nästan alltid lokalt producerad och talloljan kommer från norra Sverige, men avfallsdieseln importeras från Finland och Sverige har tappat initiativet i utvecklingen av cellulosaetanol. Miljöministern bör komplettera Avfallsutredningen med förslag om hur bilarna kan drivas på sopor i framtiden, säger Jakob Lagercrantz.

I utredningen anges att ”En ökad insamling och behandling av matavfallet från hushållen kan ha en rad positiva effekter på miljön. En ökad rötning kan resultera i mer biogas till fordonsflottan. Men mer viktigt är att de rena fraktionerna från matavfallet kan omvandlas till biogödsel och på så sätt öka recirkulering av näringsämnen.” Gröna Bilister avvisar denna påstådda konflikt. ”Tvärtom får man ett näringsrikt, fullvärdigt biogödsel från biogasanläggningar.”

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, jakob.lagercrantz@gronabilister.se eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.