Skip to main content

Gröna Bilister: Utmärkt av Malmö – enbart miljöbilar, fokus på miljöbästa valen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 08:48 CET

2015 ska alla personbilar i Malmö stads fordonspark vara miljöbilar och tre fjärdedelar av dem ska drivas med biogas, vätgas, el- eller laddhybridmotorer, allt enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad som antagits av kommunstyrelsen. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

Malmö stads mål är att alla transporter ska vara rena, snåla, tysta och sunda. För att uppnå detta har det upprättats en miljöbilsstrategi där det bl.a. föreslås att Malmö stad ska införa gemensamma bilpooler för anställda och att verka för att antalet tankställen för biogas utökas, liksom antalet laddställen för el- och laddhybridbilar. Stadens bilpark ska ställas om till miljöbilar, med fokus på biogas, vätgas, el och laddhybrider.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det väldigt glädjande att Malmö beslutat sig för att enbart skaffa miljöbilar framöver. Det är också riktigt att göra skillnad mellan de olika miljöbilarna, där de som går på bensin och diesel är sämst, och de som går på biogas, vätgas eller el är bäst ur klimatperspektiv, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Malmö fem punkter för det fortsatta arbetet:

1. Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Malmö uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.

2 .Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

3. Kör snålt och miljöanpassat. Genom att systematiskt och återkommande utbilda personalen i sparsam körning, kan bränslenotan och bilarnas klimatpåverkan minska med uppemot 15 procent.

4. Gynna kommuninvånarnas omställning. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Malmö bör göra likadant, och överväga samma förmåner för el-, vätgas- och laddhybridbilar.

5. Samarbeta över sundet. Vi har kommit mycket längre än danskarna i omställningen till biogas och etanol, medan de kommit längre i introduktionen av elbilar. Genom att utbyta erfarenheter kan omställningen påskyndas.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy