Skip to main content

GSK vann upphandling av rotavirusvaccination inom Stockholms läns landsting

Nyhet   •   Jan 15, 2016 14:15 CET

Nu är det klart att GSK vann upphandlingen av rotavirusvaccination inom Stockholms läns landsting (SLL). Från och med den 1 juli 2016 kommer barnen att vaccineras med endast två orala doser vaccin.

I Sverige ingår inte vaccination mot rotavirus i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. SLL samt Jönköpings län har dock valt att gå före ett nationellt beslut och erbjuda rotavirusvaccination gratis till alla spädbarn.

SLL har valt att använda Rotarix® från och med den 1 juli 2016. Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Om rotavirus

Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag-tarminfektion (gastroenterit) hos främst småbarn i åldern 6–24 månader[i]. Det är den vanligaste orsaken till allvarlig mag-tarminfektion hos små barn, cirka 50 000 barn drabbas varje år. Rotavirus sprids via fekal-oral smitta (tarmsmitta), från person till person, via leksaker, dörrhandtag och troligen även via partiklar i luften[ii],[iii]. Genom att vaccinera så slipper barnet må dåligt och föräldrarna vara oroliga. Dessutom innebär det också minskade samhällskostnader eftersom rotavirusinfektioner inte bara är kostsamma för vården utan också kostar i form av exempelvis VAB-ersättningar och förlorade skatteintäkter när föräldrar behöver vara hemma med sina sjuka barn.[iv]

WHO (Världshälsoorganisationen) förespråkar att rotavirusvaccin ska ingå i de nationella vaccinationsprogrammen. Idag finns rotavirusvaccinering med i 12 europeiska länders nationella barnvaccinationsprogram, däribland Norge och Finland. Rapporter från de länder som har infört allmän vaccinering visar en kraftig minskning av antalet fall på akutmottagningar och sjukhusavdelningar[v]. Ett exempel är Finland där man har kunnat se att akuta besök och sjukhusinläggningar har minskat med 80 procent[vi].

Om Rotarix

Rotarix är ett oralt humant rotavirusvaccin indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 24 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion. Vaccinationsschemat omfattar två doser med minst fyra veckors mellanrum.[vii]

Tala med läkare/sjukvårdspersonal innan vaccination och läs noga igenom bipacksedeln innan barnet får Rotarix vaccin. Den innehåller information som är viktig.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt:
Webformulär: se.gsk.com/biverkning
Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

Referenser

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20099/Rotavirusinfektion-i-Sverige-15018.pdf
II Ansari SA, Springthorpe VS, Sattar SA. Survival and vehicular spread of human rotaviruses: possible relation to seasonality of outbreaks. Reviews of infectious diseases. 1991;13(3):448-61.
III Butz AM, Fosarelli P, Dick J, Cusack T, Yolken R. Prevalence of rotavirus on high-risk fomites in day-care facilities. Pediatrics. 1993;92(2):202-5.
IV Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22235/Halsoekonomi-Rotavirusvaccination-15062.pdf Tillgänglig januari 2016
V Barnläkaren, nummer 2, sidan 16, ”Rotavirus – ett besvärligt magsjukevirus för de små barnen”, (2012).
VI Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20099/Rotavirusinfektion-i-Sverige-15018.pdf. Tillgänglig november 2015
VII http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071130000097

SE/ROT/0013/15, januari 2016