This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

GSK filing accepted by European Medicines Agency for Trelegy Ellipta use in adult patients with asthma

GSK filing accepted by European Medicines Agency for Trelegy Ellipta use in adult patients with asthma

-Submission supported by pivotal CAPTAIN study demonstratingstatistically significant improvement in lung function compared withthe ICS/LABA, Relvar/Breo Ellipta

-At least 30% of asthma patients continue to experience symptomseven when adherent to ICS/LABA treatment

Ämnen


GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

Presskontakt

Relaterat material