Skip to main content

GSK ökade bidragen till patient- och intresseorganisationer under 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

Transparens är ett av GSK:s värdeord. Därför offentliggör GSK i dag alla de bidrag som företaget ger till patient- och intresseorganisationer i hela Europa. Publiceringen sker på samma dag i alla länder. I Sverige ökade bidragen under 2015 jämfört med 2014.

– Patient- och intresseorganisationer har en viktig roll i debatten kring sjukdomsområden och behandling. Det handlar både om att ge en förståelse för patientens vardag, men de bidrar också till att skapa uppmärksamhet kring sjukdomsområden och engagemang kring existerande behandling eller brister i denna, säger Stefan Frenning, chef för External Affairs, GSK Sverige.

Under 2015 samarbetade GSK med följande föreningar:

 • Posithiva Gruppen
 • Noaks Ark
 • HIV Sverige
 • 1,6 miljonerklubben
 • – Att publicera dessa siffror på europanivå är en del av det fokus på transparens vi har på GSK. I Sverige publicerar vi denna information i LIF:s samarbetsdatabas, en möjlighet som inte finns i andra länder. Vi vill inte att det ska råda någon tvekan om vilka vi samarbetar med, säger Stefan Frenning.

  Fakta: Bidrag till svenska patient- och intresseorganisationer redovisad i nedan tabell.

  ÅrBidrag till svenska patient- och intresseorganisationerFörändring sedan föregående år
  2009949 988 kr- 38 procent
  2010765 150 kr- 19 procent
  2011280 291 kr- 63 procent
  2012309 600 kr+ 10 procent
  2013222 820 kr- 28 procent
  2014660 820 kr+197 procent
  2015822 550 kr+24 procent

  GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning- och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.