Skip to main content

GSK underlättar tillgången till läkemedel i världens fattigaste länder

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 10:00 CEST

GSK har beslutat sig för att inte längre ansöka om patentskydd för sina läkemedel i världens minst utvecklade länder och i låginkomstländer. Syftet är att tillgängliggöra innovativa mediciner för fler människor och bidra till en mer effektiv hälsovård runt om i världen.

I samband med FN-mötet om tillgång till läkemedel den 31 mars (UN High Level Panel on Access to Medicines) presenterade GSK en rad åtgärder man nu satsar på, som syftar till att öka tillgången till innovativa läkemedel för fler människor som lever i världens fattigaste länder.

För att uppnå detta krävs en mer flexibel och mångsidig strategi för immateriella rättigheter och patentskydd. Medan skyddet stimulerar och stödjer fortsatta investeringar i forskning och utveckling, tror GSK att en flexibel hållning till patentskydd kan bidra till att lösa hälsoutmaningar i utvecklingsländer.

För världens minst utvecklade länder och låginkomstländer kommer GSK därför inte att ansöka om patent för sina läkemedel längre, utan istället försöka bevilja licenser till generiska företag som vill tillverka och leverera generiska versioner i dessa länder.

GSK kommer också att arbeta för att göra information om nuvarande och framtida patentportfölj fritt tillgänglig.

SE/CORPC/0007/16, april 2016

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.