Skip to main content

Trots vaccinbrist säkrar GSK leverans av ytterligare 70 000 doser kombinationsvaccin till Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 11:15 CET

Med den rådande flyktingsituationen har det anlänt många barn till Sverige som i sitt hemland inte fått möjlighet att vaccineras och få ett viktigt grundskydd mot flera allvarliga sjukdomar. GSK har under en längre tid samarbetat med flertalet svenska myndigheter för att försöka hitta en lösning på detta ökade behov av barnvacciner. Detta i en situation där den globala efterfrågan är stor och tillgången på vaccin mycket begränsad.

70 000 extra doser av Infanrix hexa har nu säkrats för att kunna täcka ett ökat behov i Sverige. Infanrix hexa är ett kombinationsvaccin som skyddar mot sex allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B.

– Ur folkhälsosynpunkt och under dessa extraordinära omständigheter är vi naturligtvis väldigt glada att kunna säkra viktiga vaccinationer för barn här i Sverige. Sverige har ett väl fungerande barnvaccinationsprogram som bidragit till att många farliga sjukdomar i praktiken inte längre existerar här. Som ledande läkemedelsföretag inom vacciner har det känns det ytterst viktigt att kunna vara med och möjliggöra vaccinering för en redan utsatt grupp, säger Niclas Karlsson, VD GSK Sverige.

Att få extra doser av ett vaccin är inte helt enkelt. Tilldelning av vaccindoser görs flera år i förväg. I Sverige baseras det svenska behovet av doser på de upphandlingar som görs på landstingsnivå. Vi har sedan tidigare redan säkrat en allokering för en barnkohort i Sverige av kombinationsvaccinet Infanrix hexa för 2016.

– På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen planeras och tillverkas vissa vacciner upp till två-tre år innan leverans. De överläggningar vi har haft med vårt vaccinteam i Europa har gett resultat och vi har extra doser på väg för att tillgodose det nya behovet som uppstått, säger Karin Bremer, terapiområdeschef vacciner.

Om svenska barnvaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfritt vaccin mot tio allvarliga sjukdomar (difteri, Haemophilus influenzae typ b, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, röda hund, stelkramp samt livmoderhalscancer (endast för flickor)). Vaccinerna ges från det att barnet är tre månader fram tills dess att barnet fyller 16 år. För att ge ett långvarigt skydd måste några av vaccinerna ges flera gånger. Tack vare att man ger flera vaccin med en spruta (kombinationsvacciner) kan man minska antalet nålstick.

Om Infanrix hexa

Infanrix hexa är ett kombinationsvaccin som skyddar mot sex allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B. För mer information om behandling och biverkningar se www.fass.se

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt:
Webformulär:se.gsk.com/biverkning
Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

SE/INFH/0002/16,20160205

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning- och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.