Skip to main content

Cereno Scientific AB söker styrelseledamot

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 11:38 CEST

Cereno-teamet: Sverker Jern, Niklas Bergh, Jonas Faijerson Säljö, Karin Wåhlrander, Björn Dahlöf, Pia Larsson, Sten R Sörensen, Catharina Bäärnhielm, Jan Pilebjer, Klementina Österberg och Andreas Blom.

Cereno Scientific AB är ett innovativt företag som startades 2012 av idégivare vid Göteborgs universitet. Företaget har en patentsökt teknologi för ny förebyggande behandling av blodpropp, vilket differentierar sig mot tillgänglig terapi genom att den förväntas vara mer effektiv och ge färre biverkningar. Företaget har utvecklats väl och befinner sig nu i en emissions- och noteringsprocess inför notering på AktieTorget. Läs mer om företaget på http://www.cerenoscientific.se.

Cereno Scientific är, förutom pågående noteringsarbete, i full gång med ett reformuleringsarbete av dess läke­medelskandidat och planering av kommande fas II studier. Vi kommer också att intensifiera arbetet med att identifiera tänkbara samarbetspartners för den senare utvecklingsfasen av vårt koncept. Vi vill därför förstärka styrelsen med bl.a. kommersiell kompetens med fokus på in- och utlicensieringsaffärer. Därutöver krävs det av AktieTorget att vi väljer in en till företaget oberoende styrelseledamot.

Profil & kvalifikationer

  • Erfarenhet från Life Science branschen inom läkemedel, medicin- eller bioteknik
  • Framgångsrik, mångårig erfarenhet av licensieringsaffärer inom branschen och har arbetat med införsälj­ning och genomförande av sådana affärer
  • Har varit med om att ta ett företag hela vägen från forskningsidé till marknadsintroduktion och positivt kassaflöde
  • Meriterande är också erfarenhet av att planera och driva multicenterstudier och regulatoriska frågor

Vi prioriterar intresseanmälningar från sökanden som har eller har haft relationer med bolag som verkar interna­tionellt. Det är ett plus om sökanden även har god inblick i finansieringsprocesser resp. att vara ett publikt bolag.

Vad förväntas av en styrelseledamot

  • Branscherfarenhet enligt ovan är ett krav för tillsättande av styrelseplatserna
  • Bidra med visioner, strategiskt tänk, samt erfarenhet och kontakter som möjliggör bra beslut och affärer
  • Engagemang för teamet och bolaget
  • Delta i styrelsemöten ~6-8 per år
  • Ge strategisk input till VD och teamet, minst 20 timmar/år Ingå i arbetsgrupper inom styrelsen

Är du den person vi söker, eller känner du någon som kan passa?

Välkommen att höra av dig till styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm, på catharina.baarnhielm@cerenoscientific.com eller 070-640 46 81.

Vi vill ha ditt svar senast 2016-06-13. Vi uppskattar också om du vill sprida vidare detta till lämpliga personer i ditt nätverk.

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösnings­mekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Fördelen med Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, är en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och behandlingsrelaterade biverkningar vilket förväntas leda till effektivare behandling.