Skip to main content

GU School of Executive Education: lanserar öppna ledarprogram tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 07:58 CEST

Som komplement till Handelshögskolans ledande Executive MBA-program på 21 månader och företagsanpassade ledarprogram på 2-15 dagar, vilka erbjuds via GU Ventures utbildningsföretag GU School of Executive Education, erbjuds nu för första gången kortare öppna ledarprogram.

Målet med samtliga ledarprogram i skolans portfölj är detsamma: att med utgångspunkt i akademisk forskning utveckla nya kompetenser med varaktig praktisk relevans för deltagarna och deras företag. Ledarprogrammen är som regel två dagar långa och riktar sig till chefer och ledare som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. Föreläsarna är samtliga forskare, som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program. De har även gedigen konsulterfarenhet inom sina områden.

De nya öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) vänder sig till chefer och företagsledare inom både privat och offentlig sektor, som behöver bygga på sin kompetens med högsta tänkbara tidseffektivitet. Inom varje programs område utvecklar deltagarna sin förmåga att kombinera strategiska perspektiv med operativa realiteter. Programmen ger en djupgående insikt i de senaste forskningsresultaten och kombinerar dessa med en hög grad av praktisk relevans. Eftersom programmen har deltagare från olika företag och branscher finns ypperliga tillfällen till nätverkande och förtrolig benchmarking.

Fakta om Programutbudet för OEP
Programutbudet är utformat för att svara mot aktuella utmaningar för chefer och nya öppna program kommer kontinuerligt att göras tillgängliga. Ämnen och föreläsare är väl beprövade och uppskattade. I ett första skede kommer följande program att erbjudas:

 • Artificiell Intelligens för beslutsfattare
 • Business Model Innovation
 • Digitalisering för digitala strateger
 • Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor
 • Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer
 • Förändringsledning
 • Innovationsledarskap
 • Pricing and value creation
 • Supply Chain Management

Programmen ges normalt över 2-2,5 heldagar, på svenska eller engelska. De håller rakt igenom en hög akademisk nivå, med föreläsande forskare som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program och dessutom har lång erfarenhet som praktiserande konsulter.

Hela erbjudandet av öppna ledarprogram finns publicerade på: www.guexed.com/open-enrolment-programmes/

 • ”Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett bärande uppdrag att bidra till livslångt lärande, ett uppdrag för vilket GU School of Executive Education (GUSEE) är central. Med de kortare öppna program som nu lanseras kommer en större grupp av redan yrkesverksamma ledare att kunna återknyta kontakten med akademin för att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom områden i snabb förändring”, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Per Cramér

Att nu erbjuda kortare program, med samma höga akademiska kvalitet som Executive MBA eller företagsanpassade program, är något som efterfrågats bland företagsledare och chefer:

 • ”Vi kan nu erbjuda ”spetskompetens i lösvikt” utifrån en väletablerad plattform med akademin som bas, något vi är glada och stolta över. De nya öppna programmen är till för alla som har behov av att lära sig mera inom endast ett eller några nyckelområden och kompletterar våra övriga ledarprogram, som består av vårt Executive MBA-program - en förberedelse för att ta nästa stora steg i karriären – och våra företagsanpassade program, som syftar till att lyfta hela ledarteam på 15-20 personer från samma företag”, säger Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education AB, som samverkar med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Håkan Ericson

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS.


För mer information, v.v. kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education;hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35


Om GU School of Executive Education

GU School of Executive Education AB, förmedlar i samverkar med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com

GU School of Executive Education är helägt av GU Ventures.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument