Skip to main content

Korta och öppna ledarprogram med fokus på områden i snabb förändring ges på Handelshögskolan i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2019 12:00 CEST

I höst erbjuds korta ledarprogram på Handelshögskolan i Göteborg. De öppna programmen innebär 1–2,5 dagars forskningsnära djupdykning i aktuella ämnen och riktar sig till chefer och ledare som har ont om tid men behov av att utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. 

I nytt format, men fortfarande med utgångspunkt i akademisk forskning, vill skolan ge nya kompetenser med varaktig praktisk relevans för deltagarna och deras organisationer. Föreläsarna är forskare, från Göteborg och från globala partneruniversitet, med gedigen konsulterfarenhet inom sina respektive områden.

De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP, på engelska) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och ledare att bygga på sin kompetens med högsta tänkbara tidseffektivitet. Under oktober och november ges åtta olika program som är 1 – 2,5 dagar långa. Utbudet är utformat för att svara mot chefers aktuella utmaningar och nya öppna program kommer kontinuerligt att göras tillgängliga. Inom varje programs område utvecklar deltagarna sin förmåga att kombinera strategiska perspektiv med operativa realiteter.

”Programmen är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling på hög nivå inom ett specifikt område, men som har svårt att få loss tid till egen utveckling. De ger både en djupdykning i den senaste forskningen inom det aktuella området och praktiska angreppssätt tillämpade genom nya verktyg,” säger Håkan Ericson, Managing Director, GU School of Executive Education.

Utbudet är ett komplement med kortare program som håller samma höga akademiska kvalitet som Executive MBA och de företagsanpassade programmen - något som har efterfrågats bland företagsledare och chefer.

”Med de kortare öppna programmen gör vi det möjligt för en större grupp av redan yrkesverksamma ledare att återknyta kontakten med akademin för att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom områden i snabb förändring,”fortsätter Håkan Ericson.

Om programutbudet (OEP)
Nu erbjuds följande program:

  • Förändringsledning
  • Innovationsledarskap
  • Business Model Innovation
  • Artificiell intelligens (AI) för beslutsfattare
  • Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer
  • Digitalisering för digitala strategier
  • Strategy and Tactics of Pricing
  • Supply chain management

Föreläsare Jonas Fasth, Förändringsledning

Föreläsare Jonas Fasth, Förändringsledning

Programmen ges oftast över 1-2,5 heldagar, på svenska eller engelska. De håller rakt igenom en hög akademisk nivå, med föreläsande forskare som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program och dessutom har lång erfarenhet som praktiserande konsulter.

Hela erbjudandet av öppna ledarprogram återfinns på
www.guexed.com/open-enrolment-programmes/

För mer information, v.v. kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast runt 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. Det motsvarar ungefär 0,7% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com

GU School of Executive Education, Box 609, 405 30 Göteborg. Telefon: +46 31 786 53 81. www.guexed.com

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument