Skip to main content

GU Ventures inkubator dubblar sitt anslag från Vinnova och klassas fortsatt som excellent!

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2020 17:49 CEST

Foto: GU Ventures team.

Vinnova klassar GU Ventures inkubatorverksamhet som excellent och dubblar GU Ventures medel i det nya nationella inkubatorprogrammet med namnet ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. GU Ventures tillförs 9,5 Mkr i finansiering av Vinnova under åren 2020-2022, för att ge fler nystartade innovativa företag stöd i affärsutveckling och verifiering.

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har under vintern utlyst ett nytt nationellt inkubatorprogram, där svenska inkubatorer kunde ansöka om stöd till sina inkubatorföretag. Utlysningens syfte var att ge kvalitetsgranskade inkubatorer en möjlighet att främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential och med hållbarhet som fokus.

Inkubatorerna har utvärderats under våren av såväl Vinnovas personal som externa bedömare avseende kvalitet, hållbarhet, ekonomi, effektivitet, mm., samtidigt som inkubatorteamens kompetens har bedömts. 

GU Ventures inkubatorverksamhet har genomlysts tillsammans med 25 utav våra 40-tal inkubatorföretag. Beskedet från Vinnova, som kom igår, visade att beslutsgruppen har valt att dubbla bidraget till GU Ventures jämfört med befintligt bidrag.

  • Vi är själaglada för dubbleringen och vill rikta ett stort tack till Vinnova, för att beslutet innebär ett avgörande och utökat stöd till våra nystartade innovativa företag i ett särskilt utsatt läge, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures. Att utses som excellent inkubator är en kvalitetsstämpel för verksamheten och ett bevis på att GU Ventures och våra företag uppfyller Vinnovas kriterier i nationell konkurrens. Jag är mäkta stolt över vårt fantastiska team och våra fina företag, vilka har presterat så väl!

I dagsläget utgör Vinnovas excellensmedel om 2 Mkr/år ca 8 procent av GU Ventures årliga omsättning. Framgent erhåller GU Ventures 4 Mkr/år i 2021-2022 och nu under hösten 2020 fylls verifieringsmedlen på med ytterligare 1,5 Mkr, vilka summeras till totalt 9,5 Mkr. Därutöver finansieras inkubatorverksamheten genom tjänsteintäkter från Göteborgs universitet och inkubatorföretagen, samt bidrag av Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och EU.


Ett exempel: Sobrera Pharma AB

GU Ventures väljer årligen in ca 10 nya företag i inkubatorn, vilka tillsammans med befintliga inkubatorföretag får stöd och coachning i affärsutveckling, att attrahera finansiering, samt stöd inom organisationsuppbyggnad, IPR, juridik, kommunikation, ekonomi, mm.

Ett av de genomlysta företagen är Sobrera Pharma AB, som uppfyller Vinnovas kriterier för inkubatorstöd. De arbetar med behandling av patienter med alkoholberoende. Sobreras koncept testas i skrivande stund i en klinisk fas II randomiserad, placebokontrollerad fyrarmad mulitcenterstudie med 380 patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom Västra Götalandsregionen.

  • Det är så värdefullt att ha ett erfaret och kunnigt inkubatorteam att jobba tillsammans med i bygget av vårt företag, berättar Ann-Charlotte Rosendahl, VD för Sobrera Pharma AB. Med en stor kunskap inom affärsutveckling och ett brett kontaktnät, ger de oss en trygghet och en plattform under tillväxtresan. Jag ser fram emot ett fortsatt värdefullt samarbete med GU Ventures under Sobreras resa, för att nå vårt mål att utveckla och erbjuda ett nytt läkemedel för behandling av alkoholmissbruk.


Vinnovas totala satsning

Vinnova satsar totalt 350 Mkr under de kommande fyra åren på svenska inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential. Utav dessa medel fördelades nu i denna omgången totalt 87 Mkr per år till 29 inkubatorer under perioden 2021-2024 genom utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. Antalet inkubatorer, som får stöd, utökades från 24 till 29. 

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin gör Vinnova dessutom en extra satsning på 33 Mkr under 2020 för att ge företagen inom inkubatorerna möjlighet att verifiera sina affärsidéer. Svenska inkubatorer håller hög kvalitet och de har en viktig roll i regionerna som motor för innovation och förnyelse av näringslivet. 

  • Flera inkubatorer har de senaste åren ytterligare professionaliserat sitt stöd till företag och därför utökar vi nu antalet inkubatorer i programmet. För första gången har vi en inkubator som fokuserar på kulturella näringar samtidigt som vi ser nya typer av inkubatorbolag som exempelvis drivs av social innovation. Det är också glädjande att jämställdhet och hållbarhet blivit prioriterade utvecklingsområden för inkubatorerna, säger Carl Naumburg som leder Vinnovas inkubatorprogram.

Se alla inkubatorer som får stöd


GU Ventures, som är topprankad som en av världens främsta universitetsstyrda inkubatorer, har sedan 2003 varit en av de utvalda inkubatorerna inom det nationella inkubatorprogrammet. För att söka till GU Ventures inkubator, kontakta Andreas Albertsson på andreas.albertsson@ventures.gu.se.

Om Vinnovas nationella inkubatorprogram

Vinnovas syfte med finansieringen genom det nationella inkubatorprogrammet är att accelerera utvecklingen av nystartade företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft. Företagens affärsidé ska bygga på unika kunskapstillgångar, ha hållbara affärsmodeller, samt ha potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. För att göra företagen redo för att attrahera kapital och komma ut på marknaden, behövs affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd. För mer info: www.vinnova.se

Om GU Ventures AB

GU Ventures AB kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största lärosäten. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 190 nya affärsidéer och är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. Portföljen består idag av ett 70-tal objekt, varav nio är noterade. Vid senaste mätningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya innovationer, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag samt alumnibolagen.