Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Toleranzia beslutar om att ta in 24 MSEK, samt kallar till extra bolagsstämma

Toleranzia beslutar om att ta in 24 MSEK, samt kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:34 CET

Styrelsen i Toleranzia AB har beslutat att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission som vid full teckning ger ett tillskott på ca. 24 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för januari-december 2017 till den 13 februari 2018 och bolaget kallar till en extra bolagsstämma.

Smartster ingår avtal med Sedermera om kapitalanskaffning

Smartster ingår avtal med Sedermera om kapitalanskaffning

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 09:30 CET

Smartster, som har utvecklat skalbara digitala marknadsplatser och är verksamt i fem länder, meddelar härmed att de har ingått avtal om kapitalanskaffning med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare. Den planerade kapitalanskaffningen om cirka 20,4 MSEK ska finansiera fortsatt internationell expansion inför planerad publik nyemission och efterföljande planerad notering under 2018.

CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 09:51 CEST

Styrelsen för CELLINK AB (publ) ("CELLINK" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder om totalt 326 087 B-aktier.

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 14:10 CEST

Idag, den 26 april 2016, inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 26 april till och med den 19 maj 2016. Fulltecknad emission tillför Cereno 22 MSEK före emissionskostnader. Cereno har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 65 % av emissionsvolymen.

Nyheter 1 träff

CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

Nyheter   •   Jul 12, 2017 14:06 CEST

Styrelsen för CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till en minde grupp investerare om totalt 344 829 B-aktier.