Skip to main content

Motorisk träning i skolorna - folkhälsofråga anser Malin Eggertz Forsmark

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 23:06 CEST

Almedalen var starten för informationskampanjen 'Operation Rädda Gympan'. - Våra undersökningar visar att idrottshallar ofta saknar redskap för gymnastik och motorisk träning i idrottshallarna. Forskare pekar på att barn och ungdomar fått sämre motorik och att redskapsgymnastik är en viktig förutsättning. Jag efterlyser nytänkande hos kommuner - och arkitekter! säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark.

Idrottens Dag inleddes med en serie seminarier. RF presenterade en studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation våren 2009 och i denna konstaterades att det statliga stödet fått allt större betydelse för föreningarna. Föreningarna ser även en kostnadsökning för lokalhyror och får ta större ansvar för inköp av utrustning.

- Detta stämmer överens med den bild vi har från våra medlemsföreningar, säger Malin Eggertz Forsmark, som tog vid efter RF-seminariet med ’Operation Rädda Gympan’.
- Vi har själva nyss gjort en undersökning som visar att våra föreningar har svårt att få tillräckligt med halltider för att kunna ta hand om köerna till barngymnastiken. De måste i hög utsträckning också bära kostnader för inköp av nödvändig utrustning för gymnastik och motorisk träning.

Undersökningen (som omfattar 139 av landets 290 kommuner och inkluderar de största städerna lika väl som mindre) visar också att 75 procent av föreningarna anser att tillgången på redskap i befintliga hallar ’kan förbättras’ eller ’är dålig’.

- Vi är medvetna om att kommunerna har många krav på sig och att det ekonomiska läget är ansträngt. Under RF-seminariet om idrottens finansiering uttryckte en kommunal fritidschef sin frustration över att idrotten ställer höga krav på utrustning av idrottshallarna. Jag kan ha förståelse för detta men frågan handlar inte bara om enskilda idrotters särskilda behov utan faktiskt om folkhälsa.

- Ansvaret för att lyfta den frågan delar alla som har kunskapen. Vi har det definitivt, och det är bakgrunden till att vi arrangerade dagens seminarium. Kommunala idrottshallar byggs idag, vilket är bra, men alldeles för ofta utan utrustning för redskapsgymnastik. Därmed omöjliggörs den grundläggande motoriska träning som är viktig för barnens utveckling både till ’kropp och knopp.’

GIH har studerat barn och ungdomars motorik under en längre tidsperiod och pekar på att det finns stora motoriska brister. Forskaren Ingegerd Ericsson vid Malmö högskola, som medverkade under Gymnastikförbundets seminarium, har i sina studier också konstaterat ett samband mellan god motorik och barnens studieresultat. Båda menar att just skolans redskapsgymnastik är viktig. 

-  Kunskap finns både hos forskare och praktiker – vår roll är att föra den vidare till beslutsfattare och det är vårt mål för dagens aktivitet i Almedalen, som är startskottet för en längre informationskampanj riktad mot kommuner, politiker och de som yttersta planerar hur idrottshallarna ska se ut och utrustas, avslutar Eggerz Forsmark. 

 -. Det är lätt att fastna i bilden av den traditionella utrustningen i solgympasalarna, sade Malin Eggertz Forsmark. Men idag finns det så många nya alternativ. Plintarna är mjuka, lättflyttade, klättervänliga, i härliga glada färger och det finns klätterställningar som hänger i taket och fälls ned med en fjärrkontroll. (Se bildlänk). Jag efterlyser nytänkande hos kommunerna och vet att det finns hos leverantörerna – men hur är det egentligen med arkitekterna som ritar idrottsanläggningar? avslutar Malin Eggertz Forsmark, som ser fram mot nästa etapp i kampanjen Operation Rädda Gympan: SkolForum i oktober.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy