Elgbbb6fmeqtrd7wghpe

Anpassad vägledning förenklar beslut om användning av bekämpningsmedel

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:47 CEST

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområde. För de som söker tillstånd för användning har miljönämnden nu anpassat den befintliga vägledningen som nu gör att handläggartiden och förfarandet för de som ansöker förenklas och skyndas på avsevärt.

Media no image

​​Halmstad - en "superkommun"

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 06:12 CEST

Halmstad har nominerats till Årets superkommun av tidningen Dagens samhälle. Tidningen granskar alla svenska kommuner och väger samman 75 olika faktorer som visar på utveckling både nu och i framtiden.

– Halmstad är en attraktiv kommun. Det är glädjande med denna uppmärksamhet som bekräftar bilden av Halmstad som en plats där du får ut mer av livet – både som invånare och besökare, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har blivit nominerad till en topptre-plats i kategorin Städer/stadsnära kommuner. Den 16 maj tillkännages placeringen på en gala i Stockholm.

Rankningen som tidningen gjort bygger på officiell statistik och är indelad i elva kategorier som poängsätts och vägs samman. Exempel på kategorier är skola, omsorg, näringsliv och utbildningsnivå.

Dagens samhälle skriver så här om kommunen i sin nominering:

Västkustens sommarpärla Halmstad lockar med stränder och elva golfbanor varje sommar hundratusentals turister. Efter att ha placerat sig på fjärde plats i fjol tar sig kommunen i år till finalplats. Kommunen placerar sig över lag väl i de mätta kategorierna, men når särskild styrka inom kultur och fritid. Högskolan, som specialiserat sig på innovationsvetenskap, it samt hälsa och livsstil, bidrar till en gynnsam demografi.

Förra året placerade sig Halmstad på en fjärdeplats i rankningen.

I kategorin städer/stadsnära kommuner, som Halmstad nominerats i, ingår kommuner med minst 50 000 invånare, varav 40 000 i största tätorten, samt kommunerna nära dem. Totalt 108 kommuner.

Kontaktperson:

Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande 073-097 58 00

​Halmstad har nominerats till Årets superkommun av tidningen Dagens samhälle. Tidningen granskar alla svenska kommuner och väger samman 75 olika faktorer. – Halmstad är en attraktiv kommun. Det är glädjande med denna uppmärksamhet som bekräftar bilden av Halmstad som en plats där du får ut mer av livet – både som invånare och besökare, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs vidare »
Media no image

Justering av gräsklippningen på kommunens grönområden

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 10:29 CEST

Oftare där människor rör sig och vistas. Mer sällan på extra ytor runt omkring. Så skulle man kort kunna sammanfatta den justering Halmstads kommun gör av gräsklippningen i år.

Förändringen görs på samtliga berörda grönområden i Halmstad som kommunen sköter och är varken en satsning eller nedskärning på enskilda områden.
- Gräsklippningen i våra grönområden är något som många Halmstadbor bryr sig mycket om. Vi tror att denna förändring kommer förbättra både upplevelsen och den biologiska mångfalden. Dessutom hoppas vi få mer resurser över att lägga på exempelvis lekplatser och planteringar, säger Patrik Cederleuf som är landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen.

Gräsklippningen delas upp i olika klasser som reglerar hur många gånger en gräsyta klipps och trimmas under säsong. De vanligaste klasserna har varit:

 • Finparkgräs (exempelvis Norre katts park)
 • Bruksgräs (gräs för vistelse och aktiviteter, exempelvis fotbollsplaner och lekytor)
 • Klippt långgräs (gröna ”extraytor” med gräs i bostadsområden som klippts fyra gånger per säsong)
 • Slaghackningsyta (högvuxna gräsytor med slaghackning två gånger per säsong)

Till årets säsong 2018 tas kategorin klippt långgräs bort. På dessa ytor kommer det istället att bli en kombination där större ytor klipps som slaghackningsyta och ramas in med bruksgräs. Det skapar en slags buffert mot bostäder och fungerar som gångar genom det högvuxna gräset. Små ytor som tidigare varit klippt långgräs blir oftast bruksgräs, vilket innebär att de kommer att klippas mer ofta än tidigare.

Genom förändringen hoppas kommunen kunna uppnå flera positiva effekter. Som finare grönområden.
- När mindre resurser går till den stora ytan kan vi hålla snygga finklippta inramningar vilket kommer se prydligt och välskött ut, säger Patrik Cederleuf och fortsätter:

- Det kommer över tid att bli mer blommande växter och andra örter som gör det fint. Att det blir fler blommande örter kommer också förbättra den biologiska mångfalden och skapa mer mat till bin, fjärilar och andra insekter.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Patrik Cederleuf
Landskapsingenjör, teknik- och fritidsförvaltningen
Telefon: 035-13 77 69

​Oftare där människor rör sig och vistas. Mer sällan på extra ytor runt omkring. Så skulle man kort kunna sammanfatta den justering Halmstads kommun gör av gräsklippningen i år.

Läs vidare »
Media no image

Folket får vara med och hitta vinnaren till årets arkitekturpris

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 13:26 CEST

I år kommer folket ha större inverkan på Halmstads arkitekturpris. Nu inleds nomineringarna då allmänheten kan skicka in sina favoritprojekt. När byggnadsnämnden valt ut upp till tre finalister kommer Halmstadborna för första gången att kunna rösta på sin personliga favorit bland finalkandidaterna.

Tidigare år har halmstadborna endast fått vara med och nominera projekt till Halmstads arkitekturpris. I årets upplaga får invånarna både nominera och rösta på sin favorit bland de utvalda finalbidragen som byggnadsnämnden kommer att presentera i juli.

Tanken med arkitekturpriset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i Halmstads kommun, att belöna dem som lagt ner det lilla extra för att få ett gott resultat. Förslaget ska vara väl genomfört från idé till färdigt fungerande objekt. En bedömning görs utifrån ett helhetsperspektiv där vinnaren ska ha ett tilltalande formspråk där idé, rumsgestaltning, materialbehandling och detaljeringsgrad spelar in.

– Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i hur staden utformas och därför vill vi att halmstadbon hjälper oss att både nominera bidrag och sedan rösta bland de finalisterna som väljs ut av byggnadsnämnden. Man kan nominera allt från ett nybyggt fritidshus, en tillbyggnad, en renovering, torg, en lekplats eller en plats i det offentliga rummet. I år kan man dessutom även nominera en inomhusmiljö, säger Katarina Finyak, bygglovshandläggare på Halmstads kommun.

För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under innevarande eller föregående kalenderår. Invånarna har möjlighet att nominera projekt fram till och med 6 maj via kommunens webbplats.

För mer information:

Katarina Finyak, bygglovshandläggare på Halmstads kommun
0733-05 40 81
katarina.finyak@halmstad.se

Läs vidare »
Media no image

Åledsskolan bästa arbetsplatsen i kommunen

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:33 CEST

På Åledsskolan finns ett arbetsklimat som är öppet och där varje medarbetare är viktigt och värdefull. Med den motiveringen utsågs i dag Åledsskolan till årets arbetsplats i Halmstads kommun.

På skolan finns en kultur där alla delar med sig i syfte att underlätta sitt arbete för att öka kvalitén och måluppfyllelsen för alla elever. Tillsammans har skolan skapat en unik gemenskap som genomsyrar hela arbetsplatsen

Priset som består av 2 000 kronor per anställd och ett diplom, delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april, men redan i dag uppvaktades de anställda med en blomma av HR-strategen Roland Norrman och ordföranden för kommunstyrelsens personalutskott Ann-Charlott Mankell (M).

Utmärkelsen Årets bästa arbetsplats har delats ut varje år sedan 2004 och målet är att lyfta fram goda exempel bland kommunens verksamheter. För att få utmärkelsen krävs bland annat att arbetsplatsen har ett kund- och invånarperspektiv i det som görs, en bra arbetsmiljö samt delaktighet och inflytande i arbetet. Det är kommunstyrelsen som beslutar vem som ska få priset.

För mer information:

Annika Palm, rektor Åledsskolan 
0708-907162
annika.palm@halmstad.se

Roland Norrman, HR-strateg
0706-985711
roland.norrman@halmstad.se

Ann-Charlott Mankell, ordförande KPU
0702-458269
ann-charlott.mankell@halmstad.se

På Åledsskolan finns ett arbetsklimat som är öppet och där varje medarbetare är viktig och värdefull. Med den motiveringen utsågs i dag Åledsskolan till årets arbetsplats i Halmstads kommun.

Läs vidare »
Media no image

Klart med stadieindelningen för skolorna i Haverdal, Harplinge och Getinge

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 13:13 CEST

Haverdals byskola och Lyngåkraskolan i Harplinge utökas till F-6 skolor och Getingeskolan blir fortsatt en F-9-skola. Det beslutade en enig barn- och ungdomsnämnd i Halmstad i går.

Barn- och ungdomsnämnden tog beslut om skolorganisationen i norra delen av kommunen. Beslutet berör skolorna i Haverdal, Harplinge, Getinge, Steninge och Kvibille. Sedan tidigare har nämnden fattat beslut om att Kvibille ska vara en skola som omfattar förskoleklass till och med årskurs 6 och att den nya skolan i Steninge bli en F-3-skola.

– Det känns bra att vi nu har beslut om den långsiktiga inriktningen för skolorna i alla kommunens serviceorter. Det ger en tydlighet för alla berörda, elever, personal, föräldrar och inte minst alla som funderar på att flytta till eller inom kommunen, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förutom de fem orter som berörs av gårdagens beslut har Halmstads kommun pekat ut Gullbrandstorp, Oskarström, Åled, Simlångsdalen, Trönninge och Eldsberga som serviceorter i Framtidsplan 2030, strategisk översiktsplan för Halmstads kommun.

Anledningen till översynen av skolorganisationen i norrort är att det ska vara tydligt för elever och vårdnadshavare på vilka skolor som elever erbjuds plats i de olika årskurserna.

– Med en fortsatt organisation med F-9 i Getinge tryggas stabiliteten och framtidstron för barn, föräldrar och skolpersonal. Därför känns beslutet i dag mycket positivt. Det är viktigt att efter mycket oro med flyttar och tillfälliga lösningar kunna skapa en grund för ordning, arbetsro och tillit. Jag ser också många fördelar med beslutet innebärande att Haverdal på sikt ska kunna organisera elever i årskurs F-6, säger Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Den nya skolorganisationen kan införas i Haverdal och Harplinge först efter att skolorna har byggts om och till för att rymma alla årskurser.

Barn- och ungdomsnämnden konstaterade att det på längre sikt finns behov av ytterligare en skola för årskurs 7-9 i området och att den bör lokaliseras längs kuststråket.

Klaraskolan nytt namn på tillfällig grundskola

Den tillfälliga grundskolan som just nu byggs intill Sannarpsgymnasiet byter namn till Klaraskolan. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i går. Anledningen är att det tidigare beslutade namnet, Sannarps grundskola, är lätt att förväxla med gymnasieskolan som oftast förkortas Sannarp. Efter önskemål från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen om att ändra namnet byter grundskolan nu namn till Klaraskolan efter Halmstadfödda Klara Johansson. Klara Johansson var journalist och litteraturkritiker, verksam under första hälften av 1900-talet, och var den första kvinnan som tog studenten i Halmstad.

För mer information kontakta: 

Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se

Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-727 94 90, krissi.johansson@halmstad.se

Haverdals byskola och Lyngåkraskolan i Harplinge utökas till F-6 skolor och Getingeskolan blir fortsatt en F-9-skola. Det beslutade en enig barn- och ungdomsnämnd i Halmstad i går. Sedan tidigare har nämnden fattat beslut om att Kvibille ska vara en skola som omfattar förskoleklass till och med årskurs 6 och att den nya skolan i Steninge bli en F-3-skola.

Läs vidare »
Ot0xr1ix9mjyqeiszvsq

​En förtrollad kulturnatt runt Österskans 22 september

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 07:07 CEST

Skriv upp den 22 september 2018 i kalendern! Då blir det en förtrollad natt i Halmstad, där vad som helst kan hända. Med lysande svampar, skulpturpark, musik och mängder av kultur skapas magi för hela familjen, med nya kulturområdet på Österskans som nav.

Ttev14s8ajwu85ntxajc

Cykel, bil eller buss? Ny undersökning ska visa Halmstadbornas resvanor

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:00 CEST

​Nu vill vi ta reda på hur Halmstadborna tar sig runt en vanlig dag. I slutet av veckan kommer en resvaneundersökning skickas ut till slumpvist utvalda personer i Halmstads kommun mellan åldrarna 16 och 84 år. Undersökningen ska sedan ge ett underlag till planeringen av trafik och bebyggelse.

Mwbdlvlap0flooeefagj

​”Grannar”, ett nytt offentligt konstverk i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 06:45 CEST

Ett nytt offentligt konstverk har kommit på plats i Halmstad, bronsskulpturen ”Grannar”, nedanför det nya bostadsområdet Borgen intill Dragvägen som löper utmed Nissan på Söder. Konstverket föreställer ett par grannar, en man och en kvinna, som samtalar med varandra över en granitmur. Verket är gjort av den Halmstadbaserade konstnären Günther Teutsch och kommer invigas den 21 april.

Media no image

​Fotbollstränaren Janne Andersson får hederspris av kommunen

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 18:24 CEST

Idrottsledaren Janne Andersson tilldelas Halmstads kommuns hedersbevisning 2018 för sina sportsliga framgångar. Det stod klart efter kommunstyrelsens sammanträde i dag, 10 april.

– Det känns roligt att få uppmärksamma en av våra mest meriterade idrottsledare. Han är dessutom en av landets mest kända personer från Halmstad, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

I nomineringen till priset står att Andersson verkat som en ambassadör för fotboll både nationellt och internationellt. Priset kommer att delas ut av kommunfullmäktige i höst eftersom agendan är fulltecknad i vår för VM-tränaren.

Jan Olof Andersson föddes 1962 i Halmstad och spelade själv fotboll för Alets IK. Han har bland annat tränat Laholms FK, Halmstads BK och IFK Norrköping. 2004 utsågs han till årets tränare i allsvenskan. 2016 tog han över som förbundskapten för Sveriges herrlandslag som han fört till kommande VM i Ryssland 2018.

Halmstads kommuns hedersbevisning inrättades av kommunfullmäktige 1991 och har sedan dess delats ut vid 17 tillfällen, senast 2017. Priset tilldelas särskilt förtjänta Halmstadbor eller grupper av Halmstadbor. Det är kommunstyrelsen som beslutar vem som får priset, antingen på eget initiativ eller på förslag från medborgare.

För mer information kontakta:

Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, 073-097 58 00, carlfredrik.graf@halmstad.se

Tidigare mottagare av Halmstads kommuns hedersbevisning

 • 1991 Marie Fredriksson – Roxette.
 • 1994 Viveca Bosson – Mjällby konstgård.
 • 1994 Bengt Johansson – Spelare och ledare i HK Drott, förbundskapten i Svenska Handbollslandslaget.
 • 1996 Erik Ståhl – Donator av Ståhlhallen och främjare av boulesporten.
 • 1996 Leif Karlborg – Grundare av livräddarskolan i Tylösand och mångårigt ideellt arbete i livräddningens tjänst.
 • 1997 Halmstads bollklubb.
 • 2000 Stig Nilsson – Ordförande i Halmstad bollklubb.
 • 2001 Gert Tarstad – Insatser för handikappade barn i Riga.
 • 2001 Gösta Karlsson – Insatser för Najadens bevarande och restaurering.
 • 2002 HK Drott – Svenska mästare i handboll.
 • 2003 Susanne Ljungskog – Världsmästare i cykel.
 • 2004 Gyllene tider – Musikaliska ambassadörer.
 • 2007 Nissan Jazz band – Musikprofiler under 30 år.
 • 2008 Jörgen Persson – För sina bordtennisprestationer och som ambassadör för Halmstad.
 • 2009 Sven-Ove Johansson – För sina insatser som rektor med att utveckla högskolan i Halmstad.
 • 2012 Alexander Hjalmarsson – För sina golfprestationer och som ambassadör för Halmstad.
 • 2017 Tommie Haglund – För sina framgångar inom musiklivet en god ambassadör för Halmstad och Sverige.

Idrottsledaren Janne Andersson tilldelas Halmstads kommuns hedersbevisning 2018 för sina sportsliga framgångar. Det stod klart efter kommunstyrelsens sammanträde 10 april. Halmstads kommuns hedersbevisning inrättades av kommunfullmäktige 1991 och har sedan dess delats ut vid 17 tillfällen, senast 2017. Priset tilldelas särskilt förtjänta Halmstadbor eller grupper av Halmstadbor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef kommunikationsavdelningen
 • wrdziwvohkgrmyxcanqlnabxgjag.walqwlefors@hoyaualsymstad.fgjtqvjyse
 • 0702-64 97 24
 • 035-13 80 36

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • servicekontoret, socialförvaltningen
 • mikaajel.nvbovak@halmstatruzrgxjd.btse
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 19:e största kommun med över 95 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.