Kasta inte skräp i gatubrunnen

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 08:50 CEST

Nedskräpning är ett stort problem i landet, även i Halmstad och Laholm. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader. Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Råvara för nya produkter

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs en miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.
- Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el, säger Emma Johansson, miljö- och processingenjör på Laholmsbuktens VA.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen. Att tvätta bilen på egna uppfarten är dessutom ett dubbelfel, då man ju slösar med vårt värdefulla dricksvatten – som ju främst ska användas till liv, hälsa och hygien.

Kontakt
Emma Johansson, miljö- och processingenjör
Tel: 035-13 67 43. E-post: emma.johansson@lbva.se

Nedskräpning är ett stort problem i landet, även i Halmstad och Laholm. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Läs vidare »

Årets nationaldagsfirande på Hallandsgården ställs in

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Det traditionella nationaldagsfirandet på Hallandsgården ställs in med anledning av coronapandemin.

Varje år bjuder Halmstads kommun och Hallands konstmuseum in till nationaldagsfirande på Hallandsgården, Galgberget. Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner är årets firande inställt. Kulturstipendier, priset Kulturlaxen och svensk flagga kommer att delas ut under en icke publik ceremoni.

– Det är klart att det är tråkigt att vi inte kan fira nationaldagen tillsammans i år, men det kommer fler nationaldagar. Till skillnad från valborgsfirandet kommer vi inte att sända något eget digitalt firande. Sveriges Television sänder redan ett fint sådant, säger Marcus Lundberg, enhetschef på kulturförvaltningen i Halmstads kommun.

I år planerades att Medborgarceremonin, då nyblivna svenska medborgare i Halmstads kommun hälsas välkomna, skulle vara en del av nationaldagsfirandet. Ceremonin blir framskjuten till ett annat tillfälle.

Friluftsmuseet Hallandsgårdens byggnader och kafé håller dock öppet under nationaldagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Lundberg, enhetschef kulturförvaltningen tel 0767-219048, marcus.lundberg@halmstad.se

​Det traditionella nationaldagsfirandet på Hallandsgården ställs in med anledning av coronapandemin. Kulturstipendier, priset Kulturlaxen och svensk flagga kommer att delas ut under en icke publik ceremoni.

Läs vidare »

En bättre begagnad kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 08:49 CEST

En ny upphandling ska ge Halmstads kommun fart på inköpen av begagnade kontorsmöbler. Nyligen tecknades avtal med tre leverantörer som alla erbjuder utbud och tjänster som ger förutsättningar för att utveckla kommunkoncernens återbruk.

– Med den här upphandlingen så uppgraderar vi kommunkoncernens återbruk av möbler. Det är viktigt att vi går i täten för att skapa en hållbar kommun och förhoppningsvis kan vårt kommande arbete inspirera andra organisationer, säger Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen.

Idag är fördelningen på möbelkontot 93 procent nytillverkat men bara 7 procent begagnat, och få möbler återvinns.

Kommunen har tidigare haft en leverantör av begagnade möbler men med tre stycken ökar tillgången till större kvantiteter. Det blir därmed större möjlighet att få enhetlig möblering av stora kontorsytor.

Nya tjänster underlättar återbruk
Den nya upphandlingen ger också tillgång till ett helt paket med tjänster som underlättar för kommunkoncernen att utveckla sitt återbruk. Exempelvis går det nu att ”sälja tillbaka” begagnade möbler till leverantörerna och därigenom få en minskad kostnad för möbelinköp. Leverantörerna inventerar dessutom möbler och ger förslag på vad som kan bytas ut, rekonditioneras eller köpas. De utför också renovering som möbeltapetsering, snickeri med mera.

– Vi tror att tjänsterna, tillsammans med ökad möjlighet att enhetligt kunna möblera större kontorsytor, kan vara de utlösande faktorer som vi har saknat för att ordentligt komma igång med återbruk, konstaterar Alexandra Sandberg.

Den nya upphandlingen innebär att Halmstads kommun bättre kan leva upp till ambitionerna i planer och strategidokument. I exempelvis kommunfullmäktiges strategiska plan, där ”miljömässig och ekologisk hållbarhet” är ett av fyra strategiska utvecklingsområden för de närmaste åren. I kommunens avfallsplan är ”förebygga uppkomsten av avfall” ett av sju prioriterade områden.

Stora vinster med återbruk
Miljövinsterna med återbruk är stora. Bara en enda kontorsstol ger 15 kilo avfall och ett höj- och sänkbart skrivbord 50 kilo. Vid tillverkning och transporter av möblerna skapas koldioxidutsläpp, för stolen motsvarande 65 mils bilkörning och för skrivbordet motsvarande 95 mil (med bensindriven bil).

Det finns också ekonomiska fördelar; begagnade möbler kostar i snitt hälften så mycket som nytillverkade.

Kommunens egen verksamhet Halvin kan också ge hjälp
I samband med det nya avtalet som nu presenteras slår kommunkoncernen också ett slag för sin egen verksamhet, Halvin. Den drivs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och är en tjänst för kostnadsfri förmedling av små kvantiteter begagnade möbler mellan kommunens förvaltningar och bolag.

För mer information, kontakta:
Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg, tfn: 0766-95 49 70
Christina Hästesko, upphandlare: 035-13 75 20

En ny upphandling ska ge Halmstads kommun fart på inköpen av begagnade kontorsmöbler. Nyligen tecknades avtal med tre leverantörer som alla erbjuder utbud och tjänster som ger förutsättningar för att utveckla kommunkoncernens återbruk.

Läs vidare »

​Sommarlovsboken ska väcka barn och ungas lust för läsning

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 06:20 CEST

Hur hjälper du ett barn att hitta den värld som böcker kan erbjuda? Biblioteken i Halmstad hoppas att läsprojektet Sommarlovsboken ska locka barn och unga att hitta den lustfyllda läsningen. Alla barn i grundskoleåldern som läser eller lyssnar på minst fem böcker under sommarlovet får sedan en bok som gåva.

Listan på de fördelar läsningen ger kan göras lång; Nöje, kunskap, empati, stärkt identitet, förbättrat minne, förbättrar det egna skrivandet med mycket mera. Barnen får ett språk, en röst och en konstruktiv fantasi.

Barn och unga associerar i hög grad läsning med skolarbete och ”ett nödvändigt ont”. Det saknas kanske uppmuntran till läsning utanför klassrummet och böcker kanske inte prioriteras i hemmet eller så finns lusten helt enkelt inte där. Som en konsekvens av detta tenderar läsningen att avta eller pausas helt under sommarlovet. Resultatet blir en försämrad läsförmåga och en uppförsbacke när skolan börjar igen till hösten.

Forskning visar att barn och unga som deltagit i läsprojekt under en period läser på en högre nivå, utan det där onödiga motståndet, än de som inte har deltagit i liknande aktiviteter.

Läsprojektet Sommarlovsboken

I sommar genomför biblioteken i Halmstad återigen projektet Sommarlovsboken. Ambitionen är att öppna så många ögon som möjligt för den lustfyllda läsningen och att bidra till en kontinuitet i barn och ungas läsande. Genom att ge alla samma möjligheter till läsning kan biblioteket förebygga ojämlikhet. Projekt som Sommarlovsboken kan med andra ord spela en avgörande roll för att överbrygga läsklyftor och på så sätt bidra till att ge barn en bra start i livet.

Sommarlovsboken vänder sig till skollediga barn mellan 6 och 16 år och fokuserar på lustfylld läsning, som främjar och lockar till mer läsande. Uppdraget är att läsa eller lyssna på fem valfria böcker och fylla i en enklare blankett.

Från och med första juni kan blanketten hämtas på närmaste folkbibliotek eller skrivas ut den från webbsidan bibliotek.halmstad.se. När uppdraget är slutfört och blanketten ifylld byter barnet sedan in den mot en bokgåva på valfritt folkbibliotek.

Specialpris

I sommar kan barn och unga delta i en utlottning av ett större specialpris. Deltagandet sker genom att dela boktips i sociala medier under taggarna #sommarlovsboken2020 och #bibliotekenihalmstad. Biblioteken i Halmstad är arrangörer av utlottningen.

- Genom att barn och ungdomar delar sina boktips och tankar om vad de har läst, via sociala medier, hoppas vi nå ut ännu bredare med vårt budskap, berättar Katarina och Hanna som arbetar som bibliotekarier på Biblioteken i Halmstad.

Kontaktpersoner:

Hanna Sandblom, hanna.sandblom@halmstad.se, 0720-839715

Katarina d’Aubigné, katarina.daubigne@halmstad.se, 0766-960754

Läs vidare »

Dragan från Halmstad är årets konsumentvägledare

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 14:00 CEST

Teodor Ek prisas med Kulturlaxen

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 09:29 CEST

Kulturlaxen 2019 går till Teodor Ek från Halmstad. Förra året arrangerade han en välgörenhetskonsert för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga.

Kulturlaxen är ett uppmuntringspris på 20 000 kronor som kulturnämnden i Halmstads kommun delar ut för den mest minnesvärda kulturhändelsen under föregående år. I år går priset till 20-årige Halmstadbon Teodor Ek. Beslutet togs vid kulturnämndens senaste sammanträde.

Kulturnämndens motivering lyder:

”Ungas psykiska hälsa ligger oss varmt om hjärtat i kulturnämnden. Teodor Ek tilldelas 2019 års Kulturlax för att han som ung, engagerad sångare och musiker arrangerade en välgörenhetskonsert för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga som han döpte till Tillsammans för varandra. Teodor belyste att du inte är ensam och att det finns flera organisationer du kan tala med om du är i behov av hjälp. Teodor är också en lysande förebild för unga kulturskapare i kommunen för sin delaktighet i Mums cafés avslutande festival i Kapsylparken.”

– Vi vet att många unga mår dåligt. Teodors insats, både när det gäller konserten och hans fina arbete inom kyrkan, gör mig jätteglad. Fler unga behöver veta att de inte är ensamma och att hjälp finns bara man vågar höra av sig. Det känns bra att skicka en tydlig signal om att vi uppmärksammar och tar den psykiska ohälsan bland unga på allvar, säger Anna Ginstmark (C), ordförande i kulturnämnden.

Teodor Eks välgörenhetskonsert finansierades med hjälp av Halmstads kommuns idépeng, ett kulturarrangemangsstöd för unga. Alla som är mellan 12 och 25 år och som vill arrangera ett event eller en publik aktivitet i Halmstads kommun kan söka idépeng. Man kan bland annat få stöd genom coaching, lokaler, utrustning och ekonomiska ersättningar för föreläsare, artister eller instruktörer. Mer info om idépeng.

Studieförbundens bidrag ska inte påverkas av årets minskade verksamhet

Ett minskat antal redovisade studietimmar och deltagare i år ska inte ligga till grund för hur bidragen till studieförbunden fördelas vare sig 2020 eller 2021. Kulturnämnden kommer inte heller att återkräva eller förändra utbetalningen av 2020 års stöd till studieförbunden. Det beslutade politikerna i kulturnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Bakgrunden till beslutet är ett brev om coronapandemins effekter på studieförbunden som Hallands Bildningsförbund skrev till nämnden i april. I brevet påpekade bildningsförbundet att studieförbundens allmänna hållning går ut att inte ställa in, utan att ställa om verksamheterna så långt som det är möjligt. Kurser och utbildningar hålls på distans, men det flaggas samtidigt för att det är mycket som inte kommer att kunna genomföras och att förbunden redan märkt av stora inkomstbortfall. Bildningsförbundets förslag var därför att verksamhetsvolymerna för 2020, som ligger till grund för bidragsfördelningen, inte skulle påverka vare sig årets eller kommande års fördelning.

Detta var något som hela kulturnämnden ställde sig bakom.

– Det känns jättebra att stödet till studieförbunden baseras på en beräkningsmodell på flera år. Då kommer inte coronapandemins påverkan spela så stor roll för anslagen. Bildning är viktigt ur så många vinklar, inte minst för vår demokrati, säger Anna Ginstmark.

– I dessa tider är det viktigt att stärka och säkerställa studieförbundens ekonomi. De har en viktig roll i samhället och efter coronapandemin måste de kunna fortsätta vara den betydelsefulla mötesplats som deras verksamhet är för många, säger Eva-Marie Paulsson (S) vice ordförande i kulturnämnden.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ginstmark, ordförande i kulturnämnden (C), anna.ginstmark@halmstad.se
tel: 070-35 21 230

Eva-Marie Paulsson, vice ordförande i kulturnämnden (S), eva-marie.paulsson@halmstad.se
tel: 0709-13 64 32

Kulturlaxen 2019 går till Teodor Ek från Halmstad. Förra året arrangerade han en välgörenhetskonsert för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga.

Läs vidare »

Förslag på höjda avgifter för kulturskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 15:41 CEST

Avgifterna för Halmstads kulturskola kan höjas från höstterminen 2020. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att föreslå att kommunfullmäktige fastställer nya terminsavgifter för kulturskolans verksamheter.

Senast kommunfullmäktige beslutade om avgifter för Halmstads kulturskola var 2008. Sedan dess har avgifterna legat stilla. Förslaget om nya avgifter för kulturskolan är en konsekvens av en minskad budgetram med 1,2 miljoner för verksamheten under 2020 och 2021.

Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en jämförelse på regional och nationell nivå av avgifter för kulturskolor. Utredningen visar att Halmstads avgifter för kulturskolans olika kurser ligger ungefär på genomsnittet vid en jämförelse med andra kommuner

Den nuvarande avgiften för en ämneskurs vid Halmstads kulturskola är i dag 600 kronor per termin. Vid dagens sammanträde föreslog barn- och ungdomsnämnden en höjning med 150 kronor per termin och ämneskurs.

Om kommunfullmäktige fastställer de nya avgifterna för kulturskolan, enligt barn- och ungdomsnämndens förslag, blir de enligt följande:

 • Ämneskurs 750 kronor per termin
 • Kör/ensemble 450 kronor per termin
 • Småbarnsrytmik 650 kronor per termin
 • Hyr av instrument (blås och stråk) 375 kronor per termin, oförändrat
 • Materialkostnad bild och form, 75 kronor per termin, oförändrat

Förslaget innebär även en årlig indexuppräkning av avgifterna med kommunalt prisindex.

Möjligheten för familjer med svåra ekonomiska förhållanden att få avgiftsbefrielse finns kvar. Syskonrabatten, som innebär gratis undervisning för tredje barnet om en familj redan har två barn inskrivna på kulturskolan, tas däremot bort.

Nämnden var inte enig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på avslag av förslaget till förändringar av kulturskolans avgifter och reserverade sig mot beslutet.

För mer information kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 076-855 12 90,
lovisa.aldrin@halmstad.se

Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-930 34 30, lars.elhayek@halmstad.se

Läs vidare »

Halmstads tre utebad är öppna i sommar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 15:00 CEST

Måndagen den 1 juni öppnar utebaden i Halmstads kommun. Med anledning av covid-19 kan antalet besökare komma att begränsas.

Förbudet i förordningen mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer omfattar inte utebad. Halmstads kommun öppnar därför Simstadion Brottet, Furulundsbadet och Getingebadet som planerat måndagen den 1 juni, men antalet besökare kan komma att begränsas på grund av den rådande coronapandemin.

Någon maxgräns för antal besökare på respektive utebad har inte satts, utan det är upplevelsen av läget som avgör om ett bad behöver stänga för insläpp av nya besökare.

– Både personal och besökare ska kunna känna sig trygga på utebaden. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, både på land och i bassängen, säger Izabela Balog Topalovic, enhetschef badanläggningar på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Flera åtgärder för att minska smittspridningen

För att undvika trängsel och minska risken för smittspridning kommer det att vidtas flera åtgärder på utebaden i sommar:

 • Toaletter ska städas oftare
 • Avståndsmarkeringar ska placeras där det behövs
 • informationsskyltar med anledning av covid-19 ska sättas upp på flera platser
 • Besökare uppmanas att duscha och byta om hemma

Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Om riktlinjerna för simanläggningar förändras kommer verksamheten på utebaden att anpassas efter dessa.

– Vi tror och hoppas att alla har förståelse för att det blir en annorlunda sommar i år och att alla måste hjälpa till för att minska risken för spridning av coronaviruset, säger Izabela Balog Topalovic.

För mer information, vänligen kontakta:

Izabela Balog Topalovic, enhetschef badanläggningar, teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads kommun, tfn 035- 13 96 79

Måndagen den 1 juni öppnar utebaden i Halmstads kommun. Med anledning av covid-19 kan antalet besökare komma att begränsas.

Läs vidare »

Halmstad stärker insatserna för arbetslinjen

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 10:00 CEST

Halmstads kommun satsar nu i sitt arbete för att stärka arbetslinjen och skapa förutsättningar för egen försörjning för människor som finns längst i från den ordinarie arbetsmarknaden.

Det finns ett behov av ett samlat krafttag för de som befinner sig i eller riskerar ett utanförskap exempelvis på grund av att man är nyanländ eller är beroende av ekonomiskt bistånd.

En enig nämnd ställde sig bakom det nya arbetssättet vid sitt möte tidigare i våras.

I ett första skede kommer 150 platser erbjudas till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Dessa kommer att få introduktion, via utbildning, praktik, språkutbildning, arbetsträning, coachning, studieplanering med målsättningen att nå ett eget arbete och egen försörjning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har en god grund för detta arbete genom samordning och utveckling av våra verksamheter. Det krävs dock både internt och externt samarbete och det är avgörande för att vi ska lyckas.

Kommun som arbetsgivare har en viktig roll och det finns redan idag goda exempel på samarbete, där en kombination av praktik och kompetensutveckling har lett till anställning. Exempel på det är samarbetet med hemvårdsförvaltningen kring så kallade serviceassistenter samt samarbeten med företag inom bland annat handel och logistik.

Det räcker inte, utan kommunen måste föregå med gott exempel som arbetsgivare och erbjuda möjlighet till liknande koncept inom hela den kommunala verksamheten.

Förstärker processen

Vi förstärker nu arbetet för de personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten är att arbete är en friskfaktor och att de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd i ett tidigt skede ska komma in i processen.

Modellen används redan i viss utsträckning och kommer att tas i fullt bruk under våren 2020. Målgruppen för insatsen är arbetslösa mellan 18 och 64 år som är aktuella för ekonomiskt bistånd.

- Den nya modellen innefattar ett delvis förändrat arbetssätt och vi skapar möjligheter att möta varje individ. Målet med insatserna är att skapa en långsiktig och varaktig etablering på arbetsmarknaden. Dessutom kommer beslutet att införa modellen kommer lägligt för att möta de effekter som Coronakrisen väntas föra med sig. Just nu ser vi inget ökat inflöde av ärenden till ekonomiskt bistånd relaterat till Corona, men vi väntar oss att effekterna börjar märkas under tidig höst. Då måste vi kunna möta detta och dämpa ökade kostnader för försörjningsstöd, säger Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

För mer information kontakta:

Christofer Lundholm, (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
tel: . 070-72 75 204
christofer.lundholm@halmstad.se

Michael Svensson, (S), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
tel: 079-06 04 038
michael.svensson@halmstad.se

Halmstads kommun satsar nu i sitt arbete för att stärka arbetslinjen och skapa förutsättningar för egen försörjning för människor som finns längst i från den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns ett behov av ett samlat krafttag för de som befinner sig i eller riskerar ett utanförskap exempelvis på grund av att man är nyanländ eller är beroende av ekonomiskt bistånd.

Läs vidare »

​Detaljplan för Söndrums centrum till granskning

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 16:30 CEST

Förslaget till ny detaljplan för Söndrums centrum syftar till att utveckla centrumdelen som mötesplats och bredda bostadsutbudet med flerbostadshus.

I Söndrums centrum ska ett nytt torg anläggas. Torget kommer att utgöra navet på platsen. Runt torget ska centrumfunktioner som till exempel butiker och service samlas när det skapas fler byggrätter för centrumändamål. Det blir också fler ytor på torget där människor kan mötas och biltrafiken sker på fotgängares villkor.

Detaljplanen innebär att Söndrum kompletteras med bostadsformer som det i dag råder brist på i området. Den möjliggör att det kan byggas fyra flerbostadshus med sammanlagt 55 lägenheter. De nya husen blir i fyra eller fem våningar. Boendeform blir hyresrätter samt tillgängliga bostäder för äldre.

Trafiksituationen för cyklister och fotgängare ska förbättras. En ny cykelväg kommer att byggas som sammanbinder områdena norr och söder om centrum, vilket underlättar för barn att ta sig till skolorna i området. En ny cykelväg längs Lars Montins väg ska knyta ihop centrum med befintligt cykelvägnät.

Dagvattenhanteringen i området kommer också att förbättras, bland annat med magasin som kan ta tillvara stora mängder regnvatten på kort tid.

Förslaget till detaljplan innebär en förtätning som till största del sker på parkmark. Parkmarken är dock lågt klassad både när det gäller naturvärden och som rekreation. Söndrum är också ett område som är välförsett med grönytor jämfört med andra delar av Halmstad.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslaget till detaljplan för Söndrums centrum ska göras tillgängligt för granskning. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Under den tid planförslaget var ute på samråd kom det in synpunkter från nio remissinstanser och ett stort antal sakägare. Synpunkterna handlade i huvudsak om: riksintressen, bebyggelsens höjd i relation till omgivning, ökad trafik i området, kritik mot att grönområdet försvinner, minskat antal parkeringsplatser, ökad insyn och att området är bra som det är.

– Här möter vi en efterlängtad utveckling av området med mer service och fler bostäder. Att kunna flytta från villa till lägenhet utan att behöva byta bostadsområde är viktigt i både staden och orterna. Genom den nya detaljplanen tar vi dessutom tag i viktiga frågor som dagvatten och trafiksäkerhet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi är nöjda med att vi får in lägenheter i ett bostadsområde som i övrigt är väldigt villadominerat. Det möjliggör att medborgare med andra önskemål eller ekonomiska förutsättningar får en möjlighet att bosätta sig i vackra Söndrum, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny grundskola på Kattegattområdet utreds

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har gett fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie för grundskola på fastigheten Betyget 4, intill Kattegattgymnasiet.

Befolkningsprognosen visar en kraftig ökning av elever i grundskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen har signalerat att det finns behov av ytterligare en grundskola i området kring Kattegatt och centrum. I dag finns där tre grundskolor: Slottsjordsskolan som är en F–3 skola, Brunnsåkerskolan för årskurserna 4–9 samt tillfälliga skollokaler för Slottsjord söder för årskurs F–3. Förstudien ska också utreda idrottslokal i det berörda området i enlighet med gällande lokalförsörjningsplan.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anser inte att det är lämpligt att placera en grundskola på fastigheten. Yttrandet kommer att beaktas i förstudien.

Ny detaljplan för Östergårdsskolan

Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott beslutade i dag att anta den nya detaljplanen för Östergårdsskolan. Den nya planen medger en byggnadshöjd upp till 20 meter. Därmed kan en skolbyggnad med fler våningar byggas på platsen. Just nu pågår projektering av en skola som rymmer 900 elever i årskurserna 4–9, samt idrottslokaler.

Detaljplan för Haverdal på samråd

Förslaget för ny detaljplan som möjliggör ett seniorboende på del av fastigheten Haverdal 22:1 ska ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på förslaget. Ändringen av detaljplanen innebär att ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus samlade kring en gemensam innergård, kan byggas.

– Orterna behöver utvecklas med fler bostäder som passar de lite äldre invånarna. Jag välkomnar detta initiativ och tror detta kan vara intressant för fler än de som redan bor i Haverdal, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det är bra att vi med denna detaljplan kan få lägenheter till Haverdal, ett i övrigt villadominerat område. Vi vet att efterfrågan på lägenheter för äldre är stor i området. Nu kan den som bott i Haverdal i villa flytta till en lägenhet utan att behöva flytta ifrån orten, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Avtal med Trafikverket om utredning av Klastorpsrodellen

Hur Klastorpsrondellen vid Kistinge ska utformas för att klara en utökad trafikmängd, dels i nära framtid när Södra infarten är klar, dels när Halmstad i framtiden förväntas växa befolkningsmässigt, bör utredas. Det anser kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och beslutade i dag att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket om att utreda kapacitetsökning och trafiksäkerhet för Klastorpsrondellen.

Rondellen knyter ihop det kommunala vägnätet med statliga riksväg 15. Kostnaden för utredningen beräknas uppgå till 1,5 miljon kronor vilka fördelas lika mellan Halmstads kommun och Trafikverket.

Beslut om prioritering av samhällsbyggnadsprojekt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att fastställa förslag till projektkatalog daterad 30 april 2020, och skicka ärendet vidare för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen.

Projektkatalogen är en sammanställning och prioritering av kommunens aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Den omfattar allt från kommunövergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för ett visst område, till detaljplaner för infrastrukturprojekt, bostäder, skolor och verksamhetsområden. Två gånger om året, i juni och december, beslutar kommunstyrelsen om aktuell projektkatalog. Nytt i denna projektkatalog är exempelvis detaljplaner för bostäder vid Marbäcks bruk, bostäder kring Bagarevägen i Trönninge och hotell i kvarteret Vindbryggan (hotell Norre park).

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Carl-Johan Berthilsson, (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71, stefan.palsson@halmstad.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • kommunikationschef, kommunikationsavdelningen
 • liefsayf.kvrlamtngrc@hoaalusmsvntaqtd.hfsevn
 • 035-139625
 • 076- 69 60 036

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen
 • miaqkankelgx.ntwovnoakwf@hbjaldqmsgwtajkd.dtseuj
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.