Media no image
Mnw26a61nvtr5xwm7ocv

Halmstad förbättrar sitt resultat i SKL:s undersökning Information till alla

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:24 CET

När kommunernas webbplatser granskas hamnar halmstad.se i topp i Halland. Efter att 250 frågor angående den kommunala webbplatsen besvarats får Halmstads webbplats klart godkänt – invånare, företagare och besökare hittar det mesta som rör kommunens verksamheter på halmstad.se.

Informationen på kommunens webbplats är viktig för invånarna i Halmstad. Det är på webben Halmstadborna bland annat söker och hittar vad politikerna beslutat, evenemangsutbudet i de kommunala verksamheterna och aktuella driftsstörningar eller kriser som kan påverka vardagen.

– Vi har en miljon besökare på webben varje år. Det är en viktig kanal ur demokratisk synvinkel och vi jobbar hårt för att all den information som finns där ska vara aktuell och relevant, säger Ulrika Hällemarker, som är kommunikationsstrateg inriktning digitala medier på Halmstads kommun.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan flera år tillbaka årligen undersökt innehåll och kvali­teten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Ut­gångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. Finns det enkel och relevant informa­tion som medborgaren rimligen kan förvänta sig, som till exempel vilka förskolor som finns i kommunen, vilka öppettider som återvin­ningsstationen eller biblioteket har och hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen?

Svaret när det gäller halmstad.se är i de flesta fall ja. Det finns en del förbättringspotential, men en del av bekymret med undersökningen är också att flera frågor rör kontaktuppgifter till enskilda nyckelpersoner – något som oftast inte finns i de kommuner som utvecklat ett kontaktcenter.

– Tanken med att satsa på kontaktcenter, som vi har gjort i Halmstads kommun, är att invånarna i största möjliga mån ska få svar på sina frågor utan att kopplas vidare. Vi har inga kontaktuppgifter till specifika handläggare. Istället får ungefär hälften av de som ringer till oss kvalitetssäkrade svar direkt. Och vårt verktyg är många gånger just webbplatsen och den information som finns där, säger Helén Lövinger, chef för Halmstad direkt.

Jämfört med förra årets resultat har Halmstads kommun förbättrat sig något och hamnar på 48:e plats av 290 kommuner. De kommuner som placerar sig bäst har ett resultat på 98 procent, medan Halmstad ligger på 89 procent. Året innan var siffran för Halmstad 85 procent och en 63:e plats.

Undersökningens resultat är en del av SKL:s kvalitetsmätning Kommunens Kvalitet i Korthet.

När kommunernas webbplatser granskas hamnar halmstad.se i topp i Halland. Efter att 250 frågor angående den kommunala webbplatsen besvarats får Halmstads webbplats klart godkänt – invånare, företagare och besökare hittar det mesta som rör kommunens verksamheter på halmstad.se.

Läs vidare »
Media no image

Andersberg äldreboende blir konceptboende och byter namn

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:30 CET

Under onsdagen godkände hemvårdsnämnden att Andersberg äldreboende byter namn till Kattegatts äldreboende. Namnändringen kommer lägligt till att boendet görs om till ett konceptäldreboende med temat världen i fokus. Invigningen av det ”nygamla” konceptboendet sker imorgon, torsdag 23 november.

En av motiveringarna till namnbytet är att när den nya infartsleden Södra infarten är klar, kommer den driva bort tung trafik från Laholmsvägen. Det i sin tur öppnar upp möjligheten till en stadsomvandling i verksamhetsområdena Vilhemsfält och Larsfrid – grannar till bostadsområdet Andersberg. Det kommer också leda till att det blir fler gång- och cykelbanor mellan Anderberg och havet.

– Andersbergs äldreboende befinner sig snart i ett område med lättillgänglig och attraktiv koppling till havet och dess långa sandstränder. Då boendet inom en inte allt för lång framtid kommer att finnas i ett annorlunda och större sammanhang, föreslår vi ett namnbyte till Kattegatts äldreboende, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Världen i fokus
Att boendet samtidigt görs om till ett konceptboende innebär att personalen arbetar utifrån konceptet Världen i fokus. Utöver att ge de äldre god och säker vård erbjuds även en kulturell arbetsmetod som stimulerar den äldre att bevara sina tidigare intressen eller att hitta nya intressen som ökar välbefinnandet.

Anledningarna till valet av koncept är flera. Bland annat finns det många olika föreningar i närområdet som kan berika de äldres vardag vad gäller aktiviteter i form av mat, musik, dans och konst från världens alla hörn. På äldreboendet kan man idag erbjuda omvårdnad på elva olika språk. På så sätt kan personalen underlätta för äldre som kanske förlorat det svenska språket på grund av sin ålder eller diagnos.

Det som blir unikt för Kattegatts äldreboende är att personalen utbildas i att arbeta och hantera äldre med posttraumatisk stress, en kompetens som idag saknas inom äldreomsorgen i Sverige.

Nytt är även att solparadiset flyttats från Alla hjärtans hus till Andersbergs äldreboende. På solparadiset erbjuds sand mellan tårna, behaglig värme och en ljummen vind – fast inomhus.

Invigning av det nya konceptboendet
På torsdag den 23 november kl 14.00 är det dags att inviga det nya konceptet och det nya namnet på äldreboendet i Andersberg.

– Med invigningen av det nya konceptboendet och det nya namnet blir det här en välkommen nystart för äldreboendet, speciellt med tanke på att kommunen sen en tid tillbaka tagit över driften av boendet från den privata aktören Attendo, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Populär broddlunch erbjuds även i år
För att bidra till att minska fallolyckorna, väljer hemvårdsnämnden att åter igen bjuda alla som fyllt 65 år på lunch på någon av kommunens äldrelägenheter. Allt som behövs är att visa upp sitt kvitto på inköp av broddar som gjorts under vintern 2017/2018. Det gäller inköp från den första december 2017 till den 31 mars 2018.

– När vintern kommer igång med halka och snö är broddar ett effektivt hjälpmedel. Vi hoppas att på detta sätt kunna uppmuntra flera att skaffa och använda broddar, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Fall bland äldre är vanligt förekommande och kan orsaka mycket lidande och stora kostnader för samhället. Halmstads kommun arbetar aktivt med att förhindra fallskador och personalen inom äldreomsorgen är utbildade i hur man förebygger fall.

– Vi vill uppmuntra alla till att skaffa broddar. Förhoppningsvis kan vi bidra till att fler använder dem och på så sätt hjälpa till att förhindra onödiga fallolyckor, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlott Mankell (M), ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269, ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307, rose-marie.henriksson@halmstad.se

Under onsdagen godkände hemvårdsnämnden att Andersberg äldreboende byter namn till Kattegatts äldreboende. Namnändringen kommer lägligt till att boendet görs om till ett konceptäldreboende med temat världen i fokus. Invigningen av det ”nygamla” konceptboendet sker imorgon, torsdag 23 november.

Läs vidare »
Omuiagakktn442j2y1eg

Syskontrio har skapat tredelat konstverk på Örjans Vall

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 06:38 CET

Med inspiration av fotboll har de tre konstnärerna och syskonen Anna, Jonas och Maria Hallberg skapat det tre-delade konstverket "Rörelse" till Örjans vall. Invigning av verket sker på fredag.

Media no image

Nya planer för Folkparken - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 21 november

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:12 CET

Nu får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Folkparksområdet (Halmstad 10:10 m.fl.). Cirka 150 nya bostäder tillkommer enligt förslaget, men området innehåller värdefulla miljöer för rekreation och kultur som behöver tas hänsyn till vid exploatering. Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Området runt Folkparken finns utpekat i den kommunövergripande översiktsplanen som ett område innehållande blandad bebyggelse med övervägande del bostäder. De två privata fastighetsägarna inom Folkparken har önsekmål om att få bygga bostäder på området och därför prövas nu markanvändningen i området.

- Nu tas steget att påbörja detaljplanearbetet för ett område som sedan lång tid lyfts fram som möjligt att utveckla, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Enligt det förslag som samhällsbyggnadsutskottet beslutade om på tisdagens sammanträde föreslås 130-160 bostäder i den mellersta delen av området. I den nordöstra delen föreslås en grundskola för 300 elever. Befintlig förskola med fem avdelningen föreslås ligga kvar.

Det ses som viktigt att behålla det Nissan-stråk för rekreation som går igenom området. Folkparkens grönska är en del av detta och utgångspunkten är att den mesta grönskan bevaras. Det ger även en sammanhängande större grönyta i området.

Dessutom innebär förslaget att den sydvästra delen av Folkparken, med tillhörande entréportal, polketten och två äldre villor bibehålls och utvecklas som parkmiljö. Samtlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse föreslås få vara kvar. Vad byggnaderna ska användas till är inte klart utan avgörs i detaljplanen.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Lars Püss (M), 0722-85 56 54

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Nu får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Folkparksområdet (Halmstad 10:10 m.fl.). Cirka 150 nya bostäder tillkommer enligt förslaget, men området innehåller värdefulla miljöer för rekreation och kultur som behöver tas hänsyn till vid exploatering. Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Läs vidare »
Nzpulv9tkv5pc3rywgt8

Klartecken för uteserveringar innan påsk och nya avgifter för att hyra anläggningar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 17:24 CET

Höjd åldersgräns på Halmstad Arena bad, subventionerade avgifter för hyra av idrottsanläggningar och uteserveringarna kan etablera sig innan påsk – det var några av de ärenden som teknik- och fritidsnämnden beslutade om på sitt sammanträde på måndagen.

Yhmzkmxof5ws8mpwt2gm

Ljusfesten lyser upp Halmstad den 3 december

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:27 CET

Mitt i julskyltningen flödar ljuset återigen genom Halmstad i form av Ljusfesten. Även i år är temat ”Upplyst”. Temat syftar på såväl artificiellt som levande och mentalt ljus.

Jprruhzgenbn2mnpzxwb

Vanna Bowles leder oss till nya tankebanor på Halmstads konsthall

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 06:30 CET

Med årets sista utställning vill Halmstads konsthall belysa ordet dubbeltydighet och motsatta känslor, såsom smärta – skönhet eller omsorg – våld. Vanna Bowles utställning "Allt är bra" visas 22 november – 16 januari.

Media no image

​Stor digital satsning i Halmstads skolor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:38 CET

Alla elever i årskurserna 4–9 ska ha en egen datorplatta eller annat digitalt verktyg . Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun i dag. 

–Det här är en viktig och angelägen satsning. Alla barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor ska ha likvärdig tillgång till digitala verktyg, säger Tove Bergman, (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Halmstads kommun gör nu en storsatsning på datorer, datorplattor och andra digitala verktyg i förskolan och grundskolan. Satsningen gäller både elever och personal och ska vara genomförd till 2020.

Behovet av att elever och personal i skolan har full tillgång till modern teknik växer i takt med att övriga delar av samhället allt mer övergår till digitala system och arbetssätt. Bland annat föreslår regeringen i en proposition att de nationella proven ska digitaliseras. Syftet är att öka likvärdighet i betygssystemet och få en effektivare hantering av de nationella proven. Regeringen har dessutom beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering som bland annat fokuserar på digital kompetens för alla inom skolan och likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg.

Halmstads kommun har under de senaste åren gjort både generella satsningar och punktinsatser för att öka elevers tillgång till digitala verktyg, bland annat för elever på Vallås, Breared, Jutarum och Trönninge. På en del skolor har elever tillgång till eget digitalt verktyg och på andra inte. Den genomgång som nu har gjorts av tillgången på datorer och datorplattor för elever och personal, visar att det finns skillnader mellan kommunens olika skolor och förskolor.

–Vi har sett att det inte råder likvärdighet inom kommunen på det här området. Men tillgången till modern teknik ska inte vara beroende av om våra elever har datorer och plattor hemma, utan något som ska finnas för alla i skolan, därför gör nämnden nu den här omfattande digitala satsningen, säger Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Satsningen innebär att alla elever i årskurserna 4-9 får varsin datorplatta eller annat digitalt verktyg, i årskurserna F-3 blir det en datorplatta per två elever och i förskolan blir det en platta per fem barn. All tillsvidareanställda i barn- och ungdomsförvaltningen får en personlig dator eller annat digitalt verktyg.

Alla digitala verktyg blir utrustade med stöldskydd och kommer inte att kunna användas om de blir stulna.

För mer information kontakta:

Tove Bergman, (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se

Krissi Johansson, (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-72 79 490, krissi.johansson@halmstad.se

Alla elever i årskurserna 4–9 ska ha en egen datorplatta eller annat digitalt verktyg . Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun i dag. –Det här är en viktig och angelägen satsning. Alla barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor ska ha likvärdig tillgång till digitala verktyg, säger Tove Bergman, (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Läs vidare »
Media no image

Fredrik Ljungberg på Wall of fame i Halmstad Arena

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 06:15 CET

På onsdagen sätts Fredrik Ljungbergs porträtt upp på Halmstad Arenas Wall of fame. Han hamnar i sällskap med sju andra idrottsprofiler från Halmstads kommun och är själv på plats för att motta utmärkelsen.

Två gånger årligen röstar en jury fram en idrottare eller ledare som betytt mycket för idrotten i Halmstads kommun. Vinnaren, som ska ha lokal anknytning och ha tävlat både för en Halmstadsförening och på hög internationell nivå, får sitt porträtt uppsatt på det som kallas Wall of fame i Halmstad arena.

Nu har turen kommit till Fredrik Ljungberg. Han flyttade till Halmstad med sin familj som femåring och var lovande både inom handboll och fotboll. Han inledde det som blev början på en fantastisk fotbollskarriär i Halmstads bollklubb och blev redan som 18-åring svensk cupmästare med HBK. 1998 blev han proffs i Arsenal och därefter blev han ligamästare i England två gånger och engelsk cupmästare tre gånger.

Fredrik Ljungberg var också viktig i landslaget. Han spelade 75 landskamper för Sverige och var lagkapten 2006-2008.

Del av motiveringen lyder: ”Hans fotbollsspel blev till stor glädje, inte bara för HBK utan för hela Halmstad och så småningom också för hela Sverige, för hela England och faktiskt till slut för hela världen, vilket gör honom till Halmstads genom tiderna mest framgångsrika fotbollsspelare.”

Pressinbjudan

Media är välkomna till Halmstad Arena klockan 10.30, onsdagen den 15 november, då Fredrik Ljungbergs bild placeras på Wall of fame. Ljungberg närvarar själv vid ceremonin.

Idrottare på Wall of fame 

 • Bengt ”Böna” Hansson
 • Jörgen Persson
 • Josef August Lagergren
 • Susanne Ljungskog
 • Rolf Petersson
 • Bengt ”Bengan” Johansson
 • Gunnar Carlander

https://www.halmstadarena.se/seochgora/walloffame.4.45ea2a5514ac3d7edbaecada.html

På onsdagen sätts Fredrik Ljungbergs porträtt upp på Halmstad Arenas Wall of fame. Han hamnar i sällskap med sju andra idrottsprofiler från Halmstads kommun och är själv på plats för att motta utmärkelsen.

Läs vidare »
Media no image

Lindens värmeljusprojekt uppmärksammades vid Kvalitetsmässan i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 21:31 CET

Det blev ingen utmärkelse för Lindens dagliga verksamhet i Halmstad, när vinnaren av Götapriset tillkännagavs vid Kvalitetsmässans invigning på Göteborgsoperan den 14 november. Men finalplatsen rankar ändå projektet som ett av Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

Lindens projekt ”Humanitär hållbarhet – värmeljus blir benprotes” gick till final i konkurrens med 468 insända bidrag totalt. Det är tre år sedan Linden, som är en liten daglig verksamhet med tio deltagare, startade arbetet med att återvinna värmeljuskoppar. Hittills har 106 kg aluminium kunnat skickas till Thailand och The Prostheses Foundation, där materialet används för tillverkning av benproteser som skänks till fattiga.

– Tack vare Lindens arbete med värmeljusprojektet upplever deltagarna en delaktighet i samhället på ett sätt som de inte tidigare känt. De beskriver den glädje och stolthet som dom känner över att kunna bidra till samhällsnyttan och att göra gott för andra, säger Kerstin Andersson, verksamhetschef för daglig verksamhet i Halmstads kommun.

Gemensam vision
Sedan projektet startade har det inspirerat till insamling och återvinning av värmeljus på inte mindre än 70 andra orter runt om i landet och även engagerat många privatpersoner och samarbetspartners. De värmeljus som inte skickas till Thailand tas om hand av Stena Metall för återvinning, vilket innebär stora fördelar för miljön.

– Detta visar att ett glödande engagemang och en gemensam vision kan förena många olika människor i samhället. Med gemensamma krafter har det skapats en rörelse som ger en fjärilseffekt i den bemärkelsen att det som i ena änden kan tyckas som en liten insats i vardagen, i andra änden kan ha livsavgörande betydelse för en människa på andra sidan jordklotet, säger Kerstin Andersson.

Daglig verksamhet är en insats inom Lagen om stöd och service, LSS, för personer med en funktionsvariation inom diagnoserna utvecklingsstörning och autism, eller som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder till följd av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder. Lindens arbete är ett exempel på att det går att inkludera alla människor i samhället och att alla att kan bidra utifrån sina förutsättningar.

Hållbarhet i fokus
– Deltagarna i daglig verksamhet tillhör en marginaliserad grupp som har svårt att göra sin röst hörd och svårt att konkurrera om ordinarie jobb på arbetsmarknaden. Tillsammans skapar vi en fyrfaldig vinst utifrån en vision om ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och humanitärt hållbart samhälle, säger Kerstin Andersson.

Bakom Götapriset, som delats ut sedan 1989, står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland. I år gick priset till Åre kommun för deras integrationsarbete.

För mer information, kontakta:
Kerstin Andersson, verksamhetschef för daglig verksamhet
Tfn: 0702-18 23 80
E-post: kerstin.el.andersson@halmstad.se

Det blev ingen utmärkelse för Lindens dagliga verksamhet i Halmstad, när vinnaren av Götapriset tillkännagavs vid Kvalitetsmässans invigning på Göteborgsoperan den 14 november. Men finalplatsen rankar ändå projektet som ett av Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef kommunikationsavdelningen
 • odkkanksna.walialefors@hoqalcqhnmsgxtad.wlpxse
 • 0702-64 97 24
 • 035-13 80 36

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • servicekontoret, socialförvaltningen
 • mikael.novak@halmstad.se
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 19:e största kommun med över 95 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.