O1kcuszxucz2e9tqn8yd

Vi har en vinnare!

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 16:35 CET

Tvåhundra namnförslag kom in från allmänheten. En jury tog fram tre finalister och erbjöd alla att rösta på sitt favoritförslag. Folket har talat och vårt nya hus för kultur har ett namn; Kulturhuset Najaden!

Media no image

Minskat matsvinn i Halmstad ska bidra till en hållbar planet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 13:00 CET

Många vill gärna ta en doggy-bag med sig från restaurangen, men vågar inte fråga. Det visar en undersökning som Konsument Halmstad gjort. I år har Earth hour fokus på en hållbar planet, och därför försöker vi öka medvetenheten om att det är bra för både plånboken och planeten att ta vara på sina matrester – bland annat när man går ut och äter.

Lördag 24 mars 20.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. I samband med detta lanseras även ett projekt för att minska matsvinnet i Halmstad. Vid restaurangbesök kommer man som gäst förhoppningsvis i större utsträckning att erbjudas en doggy bag om man vill ta med sig överbliven mat hem.
- Vi har gjort en marknadsundersökning där vi frågat privatpersoner om deras inställning till doggy bag. Resultatet var att 87 % vet vad en doggy bag är men bara knappt en tredjedel frågar om det. När man någon gång frågar är det oftast mycket mat kvar på tallriken, eller till barn som inte ätit upp, säger Åsa Jacobsson på Konsument Halmstad.

Både plånbok och miljö
Många tycker att det känns pinsamt att fråga efter doggy bag och nästan 9 av 10 vill hellre att restaurangpersonalen ska fråga dem om de vill ha en doggy bag. Även restauranger har tillfrågats. Åtta av tio har doggy bags men väldigt få marknadsför det. Konsument Halmstad har därför tagit fram ett klistermärke som delas ut till de restauranger som varit med i undersökningen. Målsättningen är att tydliggöra att man som konsument kan ta överbliven mat med sig hem. Enligt Världsnaturfonden, som står bakom Earth hour-kampanjen, så når en tredjedel av den mat som produceras i världen aldrig våra magar utan slängs på vägen.
- Vår förhoppning och mål är att fler vågar fråga om doggy bag och att klistermärket öppnar upp för frågan. Genom att ta vara på all mat minskar vi matsvinnet vilket både plånbok och miljö vinner på, säger Åsa Jacobsson.

Symbolisk nedsläckning
Den symboliska handlingen kopplad till Earth hour sker genom att människor uppmanas att släcka ner klockan 20.30 och en timme framåt. I Halmstad märks detta genom att Stadsbiblioteket släcks ner. För den nyfikne finns även en utställning om Earth hour i rådhusentrén under veckan.

Kontakt
Åsa Jacobsson, budget- och skuldrådgivare
Tel: 035-13 82 19. E-post: asa.jacobsson@halmstad.se

Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare
Tel: 035-13 72 25. E-post: pernilla.widstam@halmstad.se

Många vill gärna ta en doggy-bag med sig från restaurangen, men vågar inte fråga. Det visar en undersökning som Konsument Halmstad gjort. I år har Earth hour fokus på en hållbar planet, och därför försöker vi öka medvetenheten om att det är bra för både plånboken och planeten att ta vara på sina matrester – bland annat när man går ut och äter.

Läs vidare »
Media no image

Övergripande positivt resultat i kommunens medarbetarundersökning

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 14:00 CET

Halmstads kommun har förbättrat resultatet på flera områden, enligt den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes i februari. Bland annat har kommunens eget medarbetarindex ökat med två procentenheter sedan förra mätningen 2016, vilket är en positiv trend och ett övergripande mått på engagemanget i organisationen.

Resultatet i undersökningen mäts i procent och delas på en skala in i godkänt/grönt (över 70 procent), förbättringspotential/gult (60-69 procent) och ej godkänt/rött (under 60 procent).

Medarbetarindex (MI) är ett sammanräknat värde på frågorna i medarbetarundersökningen som totalt består av 59 frågor men där man har valt ut viktiga frågor (22 stycken) som man vill följa över tid och kunna jämföra mellan avdelningar och andra kommuner och företag. Frågorna är grupperade i fyra områden; arbetsklimat, ledarskap, organisation samt vision och mål.

Enligt undersökningen ligger medarbetarindex på 76 procent kommunövergripande. Samtliga förvaltningar och bolag finns i ett spann mellan 65 och 83 procent, vilket innebär att ingen hamnar på rött.

Halmstads resultat ligger högt i branschen

Resultatet visar även att Halmstad generellt ligger betydligt högre i jämförelse med andra kommuner och organisationer i offentlig sektor.

– Det är glädjande att vi som helhet har ett fint resultat, som avspeglar leveransen till kommuninvånarna. Det visar att vi är en väl fungerande kommun och att Halmstad står sig bra i konkurrensen jämfört med andra kommuner, inte bara i det vi gör utan även när man ser till hur medarbetarna mår, säger Henry Bengtsson, kommunchef.

Bland de positiva resultaten märks att de anställda känner sig trygga på jobbet, är stolta över sin arbetsplats, har förtroende för närmaste chef och upplever arbetsglädje. Undersökningen visar också att allt fler vill rekommendera sin arbetsplats till andra, motsvarande 35 procent av de svarande.

Arbetar vidare med förbättringsområden

– Det här är en viktig undersökning som vi tar till oss på allvar, med utgångspunkt i hur vi kan bli bättre, säger Henry Bengtsson.

Områden som har förbättringspotential är bland annat att många upplever att de inte har rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Dessutom är det stor variation på förtroendet för högsta ledningen inom förvaltningar och bolag, där flera hamnar på rött eller gult i resultatet.

– Detta är stora och viktiga utvecklingsområden där det finns många utmaningar, även om det har skett en positiv förflyttning jämfört med senaste undersökningen. Till exempel är förtroendet för förvaltnings- och bolagsledningar något vi arbetat för att förbättra och det arbetet fortsätter, säger Stefan Almér, HR-chef.

En fråga som vidareutvecklats i årets mätning är om man upplevt någon form av kränkningar på arbetet, där 9 procent svarade ja. Det var dock förhållandevis få fall av sexuella trakasserier, mindre än en procent totalt, men trots det omkring 50 individer.

Öppet samtalsklimat

I samtliga fall har det inte varit någon chef inblandad i händelsen, utan kränkningen har skett i kontakt med antingen en kollega eller extern part. Insatser är genomförda eller planerade för de som blivit utsatta, under förutsättning att arbetsgivaren har kännedom om händelsen.

– I de fall det förekommit trakasserier har vi hanterat situationen aktivt med utredning och åtgärder. Målet är att det inte ska förekomma några kränkningar över huvud taget på kommunens arbetsplatser – det är noll tolerans som gäller. Ingen ska behöva tveka det minsta när det gäller att tala öppet och berätta om det inträffar, säger Stefan Almér.

Halmstads kommun har nyligen tagit fram en ny rutin gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Under året pågår även en utbildningsinsats för samtliga chefer i organisationen.

– Det är ett stort intresse för de här frågorna, som varit extra mycket i fokus i samhället den senaste tiden. Vi även har involverat företagshälsan i arbetet, för att kunna ge stöd till enskilda arbetsplatser och chefer vid behov, säger Stefan Almér.

För mer information, kontakta:

Stefan Almér, HR-chef, tfn: 076-773 54 62

Ann-Charlotte Mankell (M), ordförande i personalutskottet, tfn: 070-245 82 69

Halmstads kommun har förbättrat resultatet på flera områden, enligt den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes i februari. Bland annat har kommunens eget medarbetarindex ökat med två procentenheter sedan förra mätningen 2016, vilket är en positiv trend och ett övergripande mått på engagemanget i organisationen.

Läs vidare »
Media no image

​Biblioteken satsar på sport i ny läsecirkel i vår

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 09:31 CET

Genom att satsa på en sportläsecirkel med samtal utifrån sportbiografier hoppas Biblioteken i Halmstad nå nya målgrupper; de som kanske inte vanligtvis rör sig så mycket på bibliotek eller tänker att de kan gå med i en läsecirkel.

Träffarna sker i en sportbar och satsningen sker i samarbete med Sisu idrottsutbildarna och O´Learys Halmstad. Under tre torsdagar (26/4, 24/5 ,14/6) pratar gruppen om psykisk ohälsa och fotbollens mörka sidor, manligt och kvinnligt i idrottsvärlden och fotboll som ett perfekt integrationsverktyg. Samtalen utgår från böckerna ”I skuggan av San Siro: från proffsdröm till mardröm” av Martin Bengtsson, ”Känner ni vibbarna? Fotbollen och det nya Sverige” av Erik Niva samt ”Alltid lite till om att slåss för sitt liv” av Frida Wallberg.

– Vi jobbar ständigt för att främja läsning och läsintresse. Detta blir ett test för att se om vi kan nå ut till nya målgrupper med våra läsecirklar genom nya samarbetspartners, säger Annika Stattin, bibliotekarie. Att välja en sportbar kändes aktuellt eftersom vi jobbar mycket med sport och läsning som förenande tema nu under våren. Genom sporten kan vi nå nya läsare.

Läsecirkeln startar 26 april och är gratis, men föranmälan krävs till tel: 035-13 71 81. Begränsat antal platser.

Presskontakt

Annika Stattin
Bibliotekarie
annika.stattin@halmstad.se
073-387 24 57

Erika Johnsson
Bibliotekarie, unga vuxna
0722-42 46 69

Här finns mer info om bibliotekens läsecirklar för vuxna: https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/lasecirklar

Genom att satsa på en sportläsecirkel med samtal utifrån sportbiografier hoppas Biblioteken i Halmstad nå nya målgrupper; de som kanske inte vanligtvis rör sig så mycket på bibliotek eller tänker att de kan gå med i en läsecirkel.

Läs vidare »
Reqgoygfpztpqg0bbs2k

​Färg, form och framtidstro ­– år 1918 är i fokus på Mjellby konstmuseum i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 17:16 CET

1918 var ett år av interna politiska stridigheter där en revolution i Sverige var nära. Kvinnorna kämpade för rösträtt, arbetarna för åtta timmars arbetsdag och första världskrigets fjärde år innebär stor hungersnöd. Sommarens utställning på Mjellby konstmuseum skildrar genom dokumentärt material och konstverk ett viktigt år i vår historia.

Edl3xbuitbiyynd66os7

Halmstads centrum är attraktivt visar ny handelsutredning

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:03 CET

​I Halmstad har besökarna en positiv shoppingupplevelse och en stor andel butiker drivs av duktiga lokala entreprenörer. Utmaningen är att skapa tydligare och profilerade handelsstråk, stärka kundupplevelsen och utveckla mötesplatser. Det visar den handelsutredning som gjorts i Halmstads city.

Media no image

Pressinbjudan: Halmstad håller rådslag för havsmiljön

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 11:30 CET

Halmstads kommun står värd när Kattegatts kustvattenråd håller rådslag för sina medlemmar på fredag. Under dagen diskuteras aktuella frågor som rör havsmiljön i Kattegatt.

Rådslaget har fokus på aktuella remisser och samråd som rör havsmiljön i Kattegatt. Bland andra:

 • Vattenmyndighetens samråd inom vattenförvaltningen – handlar om samverkan med olika vattenaktörer och hur prioriteringar ska göras i vattenarbetet framöver.
 • Havs- och vattenmyndighetens samråd om havsmiljöförvaltningen – handlar om hur haven mår, hur de används och vilka belastningar som påverkar havsmiljön.
 • Länsstyrelsens samråd om havsplanen – handlar om hur vi ska planera för användandet av havets resurser.

På sammankomsten deltar representanter från vattenråd i Halland och nordvästra Skåne, tjänstemän och politiker från kommunerna och regionala och nationella myndigheter.

– Förhoppningen med dagen är att bidra till en ökad kunskap om de samråd som pågår kopplat till havsmiljön och att kunna använda Kattegatts kustvattenråd som en plattform för dialog och samverkan, säger Marie-Helene Bergstrand, kommunekolog, Halmstads kommun, och ordförande i styrgruppen för Kattegatts kustvattenråd.

Medierepresentanter hälsas välkomna till rådslaget.

Tid: fredagen den 16 mars, kl. 10-16

Plats: Scandic Hallandia i Halmstad

Programmet för rådslaget 

Vad är Kattegatts kustvattenråd?

Kattegatts kustvattenråd bildades vid rådslag i Halmstad den 29 april 2015 och avser kusten och havet från Kungsbacka kommun i norr till Kullaberg i söder. Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Alla organisationer, företag och enskilda som har intresse av kustvattenfrågor kan ingå i kustvattenrådet.

För mer information kontakta:

Marie-Helene Bergstrand, Halmstads kommun, marie-helene.bergstrand@halmstad.se, 072-587 69 63

Halmstads kommun står värd när Kattegatts kustvattenråd håller rådslag för sina medlemmar, fredagen den 16 mars , på Scandic Hallandia i Halmstad. Under rådslaget diskuteras aktuella frågor som rör havsmiljön i Kattegatt. Deltagare är representanter från vattenråd i Halland och nordvästra Skåne, tjänstemän och politiker från kommunerna och regionala och nationella myndigheter.

Läs vidare »
Media no image

Affär med kommunala lägenheter pausas

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 14:02 CET

På sitt sammanträde på måndagen diskuterade Halmstads Rådhus AB den propå som fastighetsbolaget Tornet inkommit med till Halmstads Fastighets AB gällande köp av lägenheter och mark. Slutsatsen blev att man vill invänta en plan för försäljning av kommunala lägenheter innan man tar ställning till affären.

-Jag har haft dialog med Tornets vd och tydliggjort att det här inte handlar om att vi inte vill göra affärer, utan att det ska göras på rätt sätt, säger Lars Püss (M), ordförande i Halmstads Rådhus AB.

Alla Halmstads kommuns bolag ingår i koncernen Halmstads Rådhus AB (HRAB). Moderbolaget ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen, samt uppföljning av ekonomi och finanser.

På sitt styrelsemöte på måndagen avhandlades den propå som inkommit till det kommunala bostadsbolaget HFAB. Den innebär att Fastighets AB Tornet vill köpa omkring 700 lägenheter av HFAB, samtidigt som HFAB får köpa 40 % av aktiekapitalet i exploateringsbolaget Halmstad Fyllinge 7:2.

HFAB:s styrelse har gett bolagets ledning i uppdrag att analysera propåns möjligheter och risker. Redan nu slår dock ägaren, Halmstads Rådhus AB, fast att en affär inte är möjlig i dagsläget.

När det gäller köp av lägenheter ur kommunens bestånd så behövs kriterier för den här typen av affärer, där bland annat konkurrensutsättning och samhällsnytta beaktas.

-Vi som ägare har redan gett ett uppdrag till HFAB att ta fram en plan för hur vi ska hantera försäljning av lägenheter till andra aktörer. Samverkan är en nyckelfaktor för oss kom kommun, men tills vi har kriterier som säkerställer att alla behandlas lika vill vi avvakta, säger Lars Püss.

Den andra delen av propån gäller köp av mark i närheten av Stadsbondgården vid Fyllinge. Det är ett område som i dagsläget är utpekat i översiktsplanen som ett rekreationsområde. Strategiska markköp är kommunstyrelsens uppdrag och därför måste propån riktas till rätt instans inom kommunen.

- Vi vill gärna samverka med andra aktörer, men det är inte våra kommunala bolag som hanterar markaffärer. Eftersom förslaget går utanför det som finns i vår översiktsplan i dag så måste frågan gå via kommunstyrelsen så att vi inte får intressekonflikter längre fram, säger HRAB:s ordförande Lars Püss.

För mer information: Lars Püss, ordförande i Halmstads Rådhus AB, 072-208 56 54

Läs vidare »
Media no image

Utvecklingsprogram ska stärka Kvibille

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 12:01 CET

En satsning på Kvibille och omvandlingen av Marbäcks fritidsby var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kvibille blir nästa tätort i Halmstads kommun som omfattas av ett så kallat utvecklingsprogram. Syftet är att kommunen tillsammans med invånare och näringsliv ska utveckla och stärka orten.

1990 bildades Kvibille allförening som på flera sätt varit föregångarare och stöttat andra samhällsföreningar i kommunen i att bedriva utvecklingsarbete. Ett sätt från kommunens sida att stärka och samordna alla goda krafter som finns i Kvibille är nu att starta processen med utvecklingsprogram. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild tjugo år framåt i tiden och gemensamma strategier för att nå dit.

Invånarna i Kvibille får vara delaktiga i processen att utveckla sin ort. Särskilda insatser för att få ungdomar delaktiga i arbetet planeras också. Politikerna får välunderbyggda underlag när beslut som rör Kvibilles framtid ska fattas.

Samhällsbyggnadsutskottet, tillsammans med två representanter ur Kvibille samhällsförening utgör styrgrupp för Framtid Kvibille. Sedan tidigare finns utvecklingsprogram för orterna Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Harplinge, Vallås samt Trönninge.

– Äntligen Kvibille! Utvecklingsprogrammen är ett fantastiskt sätt för kommun och representanter från orten att tillsammans få saker att hända. Nu är det dags för Kvibille, med alla sina guldkorn att förädla, säger Jenny Axelsson (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Planarbete för Marbäcks fritidsby avbryts

Samhällsbyggnadskontoret beslutade att avbryta det planarbete som satts igång för att omvandla Marbäcks fritidsby till ett bostadsområde.

En sökande har haft önskemål om att öka byggrätten i fritidsbyn och möjliggöra för permanentboende. Det rör sig om många fastighetsägare i området och en förutsättning för att gå vidare med arbetet har varit att alla berörda skriver under det förslag till ramavtal som tagits fram. Tre fastighetsägare har dock inte gjort det utan motsatt sig både kostnaderna för arbetet samt att omvandling av området.

Detta gör att kommunen riskerar att arbeta med en detaljplan som sannolikt inte blir antagen eller genomförd och på grund av det avbryter man nu arbetet.


Planändring öppnar för förtätning i centrum

För att kunna ändra en äldre, otidsenlig tomtindelning och kunna utnyttja byggrätt gavs på mötet ett positivt planbesked för kvarteret Grev Kristoffer i centrala Halmstad.

Det möjliggör ambitionerna om fler bostäder och en önskad förtätning i stadens centrala delar.

Ny detaljplan förvaäntas antas senast februari 2019.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Carl-Johan Berthilsson (M), 0703-55 79 79

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

En satsning på Kvibille och omvandlingen av Marbäcks fritidsby var några av de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Läs vidare »
Media no image

Fyra dagar med hälsa och friskvård för seniorer

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:52 CET

Mellan den 19 - 22 mars är dörrarna till Halmstad Arena öppna för Halmstads alla seniorer. Med ett fullspäckat schema ges många möjligheter att prova på olika sorters hälsofrämjande aktiviteter.

Under veckan kan de som fyllt 65 år få prova på linedance, squaredance, cirkelträning, sittgymnastik, par- och sittdans, pingis och landcurling med hjälp av instruktörer. Det finns även möjlighet att testa på vattengymnastik i arenabadets varma bassänger. Förutom de sportiga inslagen kan man roa sig med en utmanande quiz eller med ett kreativt och fantasifullt skapande, som att lära sig sticka.

Seniordagarna avslutas torsdagen den 22 mars med en sprakande Tedans till levande musik av de kända Halmstadmusikerna - Edward C. Johansson och bandet Viktoria Rockers.

- Vår förhoppning med Seniordagarna är att väcka intresse och nyfikenhet genom att ta del av det stora aktivitetsutbud som erbjuds på Halmstad Arena och inom vår förebyggande verksamhet, säger Josefin Nygren, aktivitetsledare på Halmstads kommun.

Program och hålltider för alla aktiviteter 19-22 mars finns på www.halmstad.se/seniordagarna

Varje månad året runt erbjuds över 300 aktiviteter inom förebyggande verksamhet i Halmstads kommun. Där ingår Alla hjärtans hus, Svalans dagverksamhet, aktivitetsledare, anhörigstöd, demensteam, frivilligverksamhet samt syn – och hörsel instruktörer. Seniordagarna i Halmstad är ett samarbete mellan hemvårdsförvaltningens förebyggande verksamhet och teknik- och fritidsförvaltningen.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Josefin Nygren
Aktivitesledare, förebyggande verksamhet
Hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun 
Telefon: 0702-49 24 44
Epost: josefin.nygren@halmstad.se

​Mellan den 19 - 22 mars är dörrarna till Halmstad Arena öppna för Halmstads alla seniorer. Med ett fullspäckat schema ges många möjligheter att prova på olika sorters hälsofrämjande aktiviteter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef kommunikationsavdelningen
 • ppazevancona.wallefbfosgibrs@halhbmsdctad.gtse
 • 0702-64 97 24
 • 035-13 80 36

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • servicekontoret, socialförvaltningen
 • miusbtmlkawbjyutxrelqw.novak@halmstanod.lyidse
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 19:e största kommun med över 95 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.