Skip to main content

Taggar

hemvårdsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Konstnären Knutte Westers tankar kring sin skulptur "Av tiden flätar jag en plats"

Underlag till medarbetardialoger för hemvårdsförvaltningen på Kulturhuset, Folkparken

Presentation av resultatet

Dokument   •   2018-03-16 14:00 CET

Yttrande från hemvårdsnämnden

Yttrande från hemvårdsnämnden

Dokument   •   2017-05-24 17:06 CEST

I yttrandet finns svar på de sju frågor som efterfrågades i återremissen kring ärendet ”Äldreomsorg och boende för äldre”.

Förskoleenkät - Rapport 2017

Förskoleenkät - Rapport 2017

Dokument   •   2017-05-11 08:42 CEST

Skiss Engelbrektsplanen

Skiss Engelbrektsplanen

Dokument   •   2016-10-18 07:30 CEST

SCB:s medborgarundersökning - våren 2016_Halmstads kommun

55 kommuner deltog i SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Över 500 kommuninvånare i Halmstads kommun har svarat på frågor om sin uppfattning om Halmstads kommun som en plats att bo och leva på, om kommunal verksamhet och medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Nöjd-rgion-index för Halmstads kommun blev 65 av 100.

Centralt fordonsbokslut, Halmstads kommun

Centralt fordonsbokslut, Halmstads kommun

Dokument   •   2016-05-26 13:15 CEST

Cykelbokslut 2015

Cykelbokslut 2015

Dokument   •   2016-05-16 11:00 CEST

Motioner till minifullmäktige 29 april 2016

Motioner till minifullmäktige 29 april 2016

Dokument   •   2016-04-28 11:59 CEST

Elever i årskurs två på Kattegattgymnasiet kommer den 29 april att ha ett minifullmäktige i fullmäktigesalen på Rådhuset i Halmstad. Inför detta har eleverna skrivit motioner.

Broschyr om biologiskt mångfald 2016

Broschyr om biologiskt mångfald 2016

Dokument   •   2016-03-24 08:55 CET

Kartläggning och analys av Halmstads kommuns kulturella och kreativa sektor.

Kulturförvaltningen har gjort en kartläggning av hur den kulturella och kreativa sektorn ser ut i kommunen. Där framgår det att Halmstads kommun har gott om aktörer som verkar inom sektorn, både till antalet och geografiskt sett i kommunen.

Skrivelse för en hållbar förvaltning av torsk och skydd av ekosystemet i Kattegatt
Applåd nr 2

Applåd nr 2

Dokument   •   2015-09-25 09:48 CEST

Program för workshops för Frispel på Halmstads Konsthall
Karta samlingsplats, naturupplevelser 2015

Karta samlingsplats, naturupplevelser 2015

Dokument   •   2015-03-25 11:58 CET

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Dokument   •   2014-12-17 15:47 CET

Mål och budget för Halmstads kommun 2015-2017

Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Slottsrondellen
Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsanalys

Dokument   •   2014-07-01 12:06 CEST

Fri tid på lika villkor

Fri tid på lika villkor

Dokument   •   2014-07-01 12:06 CEST