Skip to main content

Kommunfullmäktige sammanträder

Evenemang

26
JAN
 
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Rådhuset torsdagen den 26 januari 2006, kl 18.30. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 5:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen. 1) Val av justerare; 2) Detaljplan för Särdal 2:39 - Skallkrokens hamn; 3) Detaljplan för Kvibille 21:1 del av Pilagården; 4) Halmstad Halmstad 4:40 Väret norra – fastighetsförsäljning; 5) Kastrullen 7 - friköp av tomträtt; 6) Motion - Cykelväg i Snöstorp; 7) Motion om produktivitetsutvecklingen i vår kommun; 8) Anslag för ny förskola i Oskarström 2006; 9) Arvoden - Halmstad Rådhus AB, Halmstad 700 AB och Halmstads Flygplats AB; 10) Riktlinjer för stiftelseförvaltning; 11) Valärenden; 12) Anmälningsärenden. Halmstad den 16 januari 2006 Benkt Högstedt Helena von Braun Den som önskar ytterligare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 09.00-16.00. Kommunfullmäktiges sammanträde sänds av Närradion på FM 88,6 Mhz.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy