Skip to main content

Stökigt i trafiken i centrala Halmstad

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 11:33 CET

Avstängd in- och utfart till Strandgatan, ett avspärrat körfält på Viktoriagatan samt stopp för biltrafik i järnvägsövergången på Fredsgatan.

Det blir konsekvensen när nu förbättringsarbetena för infrastrukturen i östra delarna av centrum går in i sitt mest intensiva skede.

Under denna period uppmanas bilisterna att istället välja Wrangelsleden om möjligt.

Fram till och med juni 2016 kommer anläggningsarbeten att pågå för VA-ledningar, el, tele- och fiberkanalisation. Arbetet görs för att stärka upp infrastrukturen i Halmstad. Den största trafikstörningen kommer att ske nu när ledningarna ska förläggas i Strandgatan och Viktoriagatan. Redan denna vecka begränsas framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Strandgatan/Viktoriagatan.

Från och med måndagen den 25 januari kommer Strandgatan att vara helt avstängd för bil- och busstrafik. Gatan kommer dock att hållas öppen för transporter till vårdcentralerna på Viktoriagatan via Fredsgatan, med vändplats för av- och påstigning.

Busstrafiken kommer att påverkas i och med att ut- och infart från Österskans inte blir möjlig via Strandgatan. Bussarna kommer istället att köra Fredsgatan.

På grund av den belastning som då kommer ske i korsningen Stationsgatan-Fredsgatan så kommer det enbart vara tillåtet för bussar att passera över järnvägen. Detta kommer att ske från och med måndagen den 25 januari.

Mer information om busstrafikens påverkan finns hos Hallandstrafiken.

Arbetsområdets utbredning i Viktoriagatan kommer att innebära att endast ett körfält kommer att vara öppet för biltrafik västerut. Trottoaren på den norra delen av gatan kommer att ha ett cirka två meter brett stråk för gångtrafikanter. Cyklister kommer att hänvisas till andra vägar.

Arbetets framfart innebär ofrånkomligen störningar, men ambitionen är att dessa ska minimeras. Full tillgänglighet till fastigheter, portar och butiker ska i möjligaste mån upprätthållas, i vissa perioder kommer tillgängligheten att vara begränsad.

Utöver detta kommer vattenavstängningar kommer att vara nödvändiga. De kommer att planeras så att dessa blir så korta som möjligt och de förläggs på tider som orsakar minsta möjliga störning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy