Skip to main content

Sex meter hög "osynlig" bullerskärm

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 17:47 CET

Nytt supereffektivt bullerskydd:  Hammerglass Sound-In
“Osynligt” bullerskydd. Genom sin svängda form stänger bullerskärmarna in ljud, föroreningar och avgaser på vägen. Upp till sex meter högt, helt genomskinligt

Bakgrund
För effektiv ljudreduktion rekommenderar EU att bullerskärmar skall vara mellan 2,5 och 5 meter höga. Många länder bygger sedan många år 4-6 meter höga skydd i trä eller betong.  Ljud och föroreningseffekterna är bra men väggarna anses fula och tar utsikt både för resande och kringboende.

Sverige håller sig traditionellt till EUs minimikrav varför många boende längs vägar och järnvägar störs av buller.

För att skapa effektiva skärmar framhåller akustikexperter att skärmarna skall göras svängda så att ljudet studsar tillbaka ner mot trafiken och slås sönder på och omring vägbanan. Av praktiska skäl har inte detta kunnat göras i genomskinliga konstruktioner.

Vad är Hammerglass®?
Genomskinliga, färgade eller screentryckta polykarbonatskärmar med en mycket hård ytbeläggning i kiseloxid. Ytan gör att skärmarna inte missfärgas av sol och ålder, möjliggör enkel graffitisanering och skapar effektivt skydd mot ristningar och vandalism. Skärmarna går ej att slå sönder och kommer även att hålla skenande fordon på plats på vägen.


Ytbeläggningen gör att smuts och föroreningar inte fastnar lika lätt på Hammerglass som  på t ex vanligt glas. Hammerglass har Glossindex 180 medan vanligt glas har 100. Genom den nanoteknologi som ytbeläggningen bygger på regnar föroreningarna lättare bort från ytan.

Stolpar och infästning
Genom ett unikt samarbete med Varmförzinkning i Smålandsstenar har stolpar och infästningssystem tagits fram som möjliggör upp till 6 meter höga bullerskärmar i Hammerglass. Monteras dessa på en stödmur i betong kan den totala höjden uppgå till ca 7 meter. De mönsterskyddade skärmarna Sound-In har den efterfrågade kurvningen inåt mot vägen.

Hammerglass utför även montage av kompletta bullerskyddssystem.

Certifierade fundament
Med specialproducerade, klassade och certifierade  betongfundament fungerar skärmarna även som avkörningsskydd eller körriktningsavdelare

Fördelar
Genomskinliga skärmar tar ingen utsikt och ger resande möjlghet att njuta av omgivningen
De svängda skärmarna ger långt bättre bullerdämpningseffekt än traditionella skärmar (vi kan hjälpa till med beräkningen)
Okrossbara skärmar ger bättre totalekonomi. Livslängden beräknas till > 40 år
Genomskinliga skärmar kan byggas högre och ger därigenom ett långt bättre bullerskydd
Frånsett högtryckstvätt ca vart femte år kräver systemet inget underhåll


För mer information, kontakta

Bengt Nilsson, tel 0431-43 99 03
bengt.nilsson@hammerglass.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy