Skip to main content

Taggar

Lokalt företagsklimat

Infrastruktur

Stadsutveckling

Industripolitik

Kompetensförsörjning

Västsvensk konjunkturindikator

Internationella affärer

Svensk gymnasielärling

Mathivation

Handelskammaren lättade över lösning i hamnkonflikten

Handelskammaren lättade över lösning i hamnkonflikten

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 18:43 CET

Ett katastrofläge för de svenska företagen har just undvikits då parterna i konflikten har kommit överens om ett andrahandsavtal. – Vi är mycket glada för att våra medlemmar och andra företag runt om i landet nu åter kan fokusera på att vara konkurrenskraftiga i en stentuff omvärld, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 11:03 CET

Näringslivet i Skaraborg är svagt positiva till konjunkturens utveckling på kort sikt, men mer negativa på längre sikt. - Våra indikatorer pekar åt olika håll, men visar sammantaget på en konjunkturökning jämfört med både föregående månad och för 12 månader sedan, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 10:56 CET

Näringslivet i Fyrbodal är svagt positiva till konjunkturens utveckling på kort sikt, men mer negativa på längre sikt. - Våra indikatorer pekar åt olika håll, men visar sammantaget på en konjunkturökning jämfört med både föregående månad och för 12 månader sedan, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 10:51 CET

Västsvenska företag är svagt positiva till konjunkturens utveckling på kort sikt, men mer neutrala inför framtiden. - Våra indikatorer pekar åt olika håll, men visar sammantaget på en konjunkturökning jämfört med både föregående månad och för 12 månader sedan, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Västsvensk konjunktur - vart är vi på väg?

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 10:21 CET

Västsvenska företag är svagt positiva till konjunkturens utveckling på kort sikt, men mer neutrala inför framtiden.

Ny kommunikationschef till Västsvenska Handelskammaren

Ny kommunikationschef till Västsvenska Handelskammaren

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 15:26 CET

Annica Berg har rekryterats som Kommunikationschef till Västsvenska Handelskammaren. Med erfarenheter av samarbete mellan näringsliv, politik och akademi samt en gedigen bakgrund inom marknadsföring och kommunikation i ledande funktioner har Annica rätt profil för att lyfta Handelskammarens varumärke och erbjudande ytterligare.

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 07:28 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen förutspår en mjuk inbromsning.

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 07:22 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen förutspår en mjuk inbromsning.

Fortsatt stark konjunktur i Boråsregionen men lätta moln vid horisonten

Fortsatt stark konjunktur i Boråsregionen men lätta moln vid horisonten

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 07:14 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen förutspår en mjuk inbromsning.

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 07:06 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen förutspår en mjuk inbromsning.

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen i Fyrbodal indikerar att toppen av konjunkturen snart kan vara passerad. - Indikatorerna ligger högt men på längre sikt kan vi förmodligen vänta oss en viss avmattning, troligen i mindre grad i Västsverige, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen i Skaraborg indikerar att toppen av konjunkturen snart kan vara passerad. - Indikatorerna ligger högt men på längre sikt kan vi förmodligen vänta oss en viss avmattning, troligen i mindre grad i Västsverige, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen i Borås indikerar att toppen av konjunkturen snart kan vara passerad. - Indikatorerna ligger högt men på längre sikt kan vi förmodligen vänta oss en viss avmattning, troligen i mindre grad i Västsverige, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Fortsatt het konjunktur i Väst men toppen kan snart vara passerad

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen indikerar att toppen av konjunkturen snart kan vara passerad. - Indikatorerna ligger högt men på längre sikt kan vi förmodligen vänta oss en viss avmattning, troligen i mindre grad i Västsverige säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

 Höstsäsong- fortsatt högtryck i Borås

Höstsäsong- fortsatt högtryck i Borås

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 07:30 CET

Den västsvenska konjunkturen står sig stark men på längre sikt ökar osäkerheten hos de västsvenska företagen. - Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

 Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Fyrbodal

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Fyrbodal

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 07:30 CET

Den västsvenska konjunkturen står sig stark men på längre sikt ökar osäkerheten hos de västsvenska företagen. - Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Skaraborg

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Skaraborg

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 07:30 CET

Den västsvenska konjunkturen står sig stark men på längre sikt ökar osäkerheten hos de västsvenska företagen. - Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Västsverige

Höstsäsong- men fortsatt högtryck i Västsverige

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 07:30 CET

Den västsvenska konjunkturen står sig stark trots ett fortsatt osäkert politiskt läge. - Indikatorerna ligger högt och ökar jämfört med mätningen i augusti, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Investeringar i järnvägssträckan Uddevalla-Göteborg gynnar hela Västsverige

Investeringar i järnvägssträckan Uddevalla-Göteborg gynnar hela Västsverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:01 CEST

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid, det kan även bli en lönsam satsning. De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor enligt en ny rapport från bland annat Uddevalla kommun och Västsvenska Handelskammaren. – Det är ovanligt att spårbundna projekt av det här slaget visar så hög lönsamhet, säger Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren.

Trots osäkerheten efter valet- fortsatt gott mod hos Fyrbodals företagare

Trots osäkerheten efter valet- fortsatt gott mod hos Fyrbodals företagare

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 10:14 CEST

Den västsvenska konjunkturen visar inga större tecken på nedgång trots det politiska läget. - Indikatorerna ligger fortsatt på stabila nivåer även om vi ser en liten nedgång jämfört med mätningen i juli, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.