Skip to main content

Haro deltagare i Europeiska Familyplatform

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2009 05:00 CET

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap, är deltagare i det nystartade projektet Familyplatform initierat av EU-Kommissionen.

Under 1,5 år kommer Haro att delta i The Advisory Board i det nystartade Familyplatform-projektet vars syfte är att ta reda på hur europeiska familjers välmående kan säkras i framtiden.

I projektet deltar europeiska forskare, familjeorganisationer och representanter för politiska organ - "policy-makers". Denna tredelning är särskild vald för att ge bredd till projektet. Den valda Foresight-metodiken arbetar med olika framtidsscenarier utifrån dagens utmaningar och drivkrafter.

Haro företräder, som enda svenska representant i projektet, gruppen familjeorganisationer, genom ordföranden Madeleine Wallin och styrelseledamoten Jonas Himmelstrand. Under vecka 44 var det kick-off möte i Bryssel. Haros representanter kommer att kallas till minst fem sammankomster och två konferenser under de närmaste 18 månaderna.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera