Skip to main content

Härryda kommun släpper sommarens bevattningsförbud

Nyhet   •   Nov 06, 2018 14:45 CET

Vattennivån i Finnsjön, som är Mölnlycke-, Härryda- och Landvetterbornas och även Landvetter flygplats dricksvattentäkt, har nu återhämtat sig såpass mycket att kommunens VA-verksamhet tar bort bevattningsförbudet. Sedan bottennoteringen i september är sjön nästan tillbaka på den nivå som är normal för årstiden.

Jessica Sténhoff är VA-chef i Härryda kommun. Hon och hennes personal har fått många frågor om varför kommunen inte plockat bort förbudet när länsstyrelsen gjort det och andra kommuner följt efter.

- Hur sjöar och grundvatten återhämtar sig är olika, de har komplexa ekosystem. Vattnets tillrinning sker med fördröjning så det kan vara svårt att se effekterna med en gång efter nederbörd. Efter sommarens extrema hetta och kruttorra väder kom bottennivån i Finnsjön först i september och trots att bevattningsförbudet infördes i mitten av juli.

Nödvändigt att hjälpas åt

- Då var vi väldigt oroliga för hur sjön mådde. Vädret råder vi inte över men vår egen användning av vatten kunde vi göra något åt. Alla fick hjälpas åt för att inte fresta på ännu mer, säger Jessica Sténhoff.

- De senaste veckorna har återhämtningen tagit fart, inte för att det regnat så mycket utan för att växtligheten går i ide och inte behöver så mycket vatten längre. Då ökar istället vattnets tillrinning till sjön.

Även om inget bevattningsförbud gäller längre är Jessica Sténhoff noga med att påpeka att vattensystemet fortfarande är sårbart.

- Nivåerna för ytvatten och grundvatten är fortfarande lägre än normalt. En riktig iskyla kombinerad med en nederbördsfattig senhöst och vinter och vi kan få problem till våren, säger hon och tipsar därför:

- Behåll medvetenheten från i somras och fortsätt vara rädd om vattnet även framöver.

Vad gör Härryda kommun om det blir likadan värme och torka nästa år?

- Det är svårt att säga. Klimatpåverkan råder vi inte över men vi förstärker vattentillgången både kortsiktigt och långsiktigt genom att vi kan köpa in så mycket vatten vi behöver från våra grannkommuner, försäkrar Jessica Sténhoff.

- Dessutom tar vi Västra Nedsjön i anspråk som ny dricksvattentäkt om fyra år. Den långsiktiga planeringen påbörjade vi för sex år sedan när kommunfullmäktige beslutade om att vi ska bygga ett nytt vattenverk i Hindås med vatten från Nedsjöarna. Planen är att vi ska driftsätta det nya vattenverket år 2022.

Härryda växer med nya bostadsområden och Airport City – hur ska vattnet räcka till alla nya invånare och näringsidkare?

- Vi följer detaljplanerna noga och bygger ut ledningar och tätorter med VA-ledningar så att vi har kapacitet att erbjuda vattentjänster till nya områden. På längre sikt med ett nytt vattenverk och den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås kommer även fler områden att kunna ansluta sig framöver, säger Jessica Sténhoff.