Skip to main content

Arbete för att möjliggöra etablering av ny skola i Mölnlycke

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 11:00 CEST

Den politiska majoriteten vill bredda utbudet av skolor i kommunen.

Kommunstyrelsen i Härryda kommun beslutade den 29 maj att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring som ska möjliggöra för en etablering av ytterligare en utförare av skola i kommunen. Det är Internationella engelska skolan som har visat intresse för att starta verksamhet i Härryda kommun.

— Bakgrunden är att vi är i behov av att bygga nya skolor och vill bredda utbudet och ge våra kommuninvånare och näringslivet fler skolalternativ. Vi ser det som väldigt positivt att Internationella engelska skolan visat intresse för vår kommun och det stämmer också bra överens med efterfrågan från näringslivet om fler skolor i Göteborgsregionen som passar internationell personal och deras familjer, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande

I uppdraget anger kommunstyrelsen Högadalsskolans tomt i Mölnlycke som en tänkbar plats för den nya skolan. Där finns en outnyttjad byggrätt som möjliggör bygget av en F-9 skola, idrottshall och kanske en mindre förskola. Vad en etablering av den nya fristående skolan kan kommer att innebära för nuvarande skola och de elever som går där idag är för tidigt att säga. Här blir information och dialog viktigt.
— Förvaltningen har precis fått uppdraget från politiken om att ta fram ett förslag på avsiktsförklaring och börjar nu arbeta med frågan, säger Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun.

En ny skola beräknas kunna starta höstterminen 2022. Internationella engelska skolan måste först söka och få tillstånd från Skolinspektionen för att få starta verksamhet i Härryda kommun, därtill kommer en byggprocess och dialog med framförallt nuvarande skolas elever, föräldrar och personal. Dialogprocessen beräknas starta under hösten 2019. 
— Vi tycker det är mycket positivt att Internationella engelska skolan har hörsammat vårt önskemål om hjälp med att få till nya skolor, bredare utbud och internationell inriktning. Att ta fram en avsiktsförklaring är första steget i processen framåt, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande

Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen (GR). Vi finns mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Härryda kommun är rik på skogsmark och sjöar och har flera naturreservat.
Närmare 3 000 kommunanställda tillhandahåller bland annat förskolor, skolor, vård och omsorg och kultur- och fritidsaktiviteter åt en befolkning på knappt 38 000 invånare. Ännu fler invånare blir vi när ett helt nytt, hållbart samhälle i södra Landvetter är färdigt. Härryda kommun har 3 600 aktiva företag och arbetar ständigt för att förbättra vårt företagsklimat.