Skip to main content

Dags att tycka till: Vart är vi på väg?

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 08:25 CEST

Under 2019 tar vi fram en vision för Härryda kommun – en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen framåt. Nu vill vi veta vad invånarna tycker.

Arbetet med att ta fram en vision har precis dragit igång och kommer att ske genom samtal och samverkan i olika former. Bland annat välkomnar vi alla som vill och kan, till dialog om visionen med kommunens politiker.

– Vi vill prata med olika grupper – äldre och yngre, föräldrar och barn, företagare och föreningar. Vi hoppas verkligen att medborgarna vill ge sina bidrag till detta, och vi ser fram emot att mötas! säger Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Dialogerna hålls vid fyra tillfällen i maj, i fyra av kommunens tätorter:


En gemensam målbild

Vad är då en vision egentligen och vad ska vi ha den till? Ett sätt att beskriva det är att visionen ska vara en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?” Den ska bli riktmärket för beslut och prioriteringar framöver. Visionen beslutas av kommunfullmäktige men ska vara partipolitiskt obunden för att hålla över tid.

– Det är jätteviktigt att så många som möjligt är med och tycker till, menar Håkan Eriksson (KD), ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. Man ska känna sig delaktig i skapandet av visionen, för att sedan känna igen sig – och även kunna reagera om vi i framtiden tar beslut som man inte tycker stämmer med visionen.

Dialogmöten, skolbesök och digital enkät

I maj månad blir det alltså dialogmöten som är öppna för alla. Politikerna besöker också bland annat Hulebäcksgymnasiet och de olika råden för samverkan – pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för idéburna organisationer. På biblioteken kommer det finnas ställ med blanketter att skriva ned sina tankar om framtidens Härryda på. Och självklart går det att skicka in sina åsikter digitalt på harryda.se/vision.

– Vi tror att samtal är väldigt betydelsefullt i det här arbetet, säger Håkan Eriksson. Men mängden åsikter och tankar som vi kan samla in är också viktig, därför hoppas vi på att många vill gå in på hemsidan och tycka till!

Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen (GR). Vi finns mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Härryda kommun har flera naturreservat och är rik på skogsmark och sjöar.

Närmare 2 700 kommunanställda servar en befolkning på knappt 38 000 invånare med skolor, äldreomsorg och kulturaktiviteter. Härryda kommun arbetar hårt för ett attraktivt företagsklimat. Fler invånare blir vi när ett helt nytt, hållbart samhälle för 25 000 invånare i södra Landvetter är färdigt.