Skip to main content

Invigning av konstverk på Landvetterskolor - "Mjuka former i hårt material"

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 14:48 CEST

Två nya konstverk invigs på fredag den 14 oktober i Landvetter. Det är Annika Löb Mossbergs "Blå - Vinge" som nu pryder Lunnaskolans gård och Uta Jacobs "Vindspejare" som står utanför Landvetterskolan. Tanken hos de båda konstnärerna har varit att konstverken på något sätt ska kunna "användas" av eleverna.

Uta Jacobs har arbetat med elva olika element. Åtta av dem utgör en sittgrupp med bord i form av en snäcka. Snäckformen anknyter till örats snäcka. Och på en av tre pelare, som är placerade en bit ifrån sittgruppen, återfinns ett öra. Båda konstnärerna har arbetat i granit. Uta har använt sig av Vätögranit som tas från ett stenbrott utanför Norrtälje.
- Det är prestige i det. Att granit från ostkusten kommer att stå på västkusten där det finns så mycket av den varan, säger Uta Jacobs som är bosatt och verksam i Flen. Uta har fått hjälp av konstnären Per-Olof Lindberg med att såga ut, mejsla med tryckluft och putsa för att delarna ska få sin slutliga form. Väl på plats har högstadieeleverna bokstavligt talat intagit skulpturen. Den har blivit en samlingspunkt för snack, avkoppling och eftertanke.

Annika Löb Mossberg har velat göra något som appellerar till flera sinnen och som också är symbolbärande. Hennes skulptur - en fjäril -220 cm bred och 90 cmhög är tillverkad i blå Larvikit, en sten som det skimrar vackert blått om.

- Jag har fastnat för fjärilen som symbol för utveckling och "pröva dina vingar". Jag hoppas att eleverna kommer att utforska den på nära håll. Jag har genomborrat några hål i ena vingen som man kan ropa igenom eller slå mot så att olika toner uppstår, säger Annika. Ytan på stenen varierar också från grovt mejslad till fint slipad, vilket inbjuder till att ta och klappa på.

Invigning: fredag 14 oktober: kl 10 på Lunnaskolan och kl 12 på Landvetterskolan. På båda platserna kommer Nils-Olof Wallgren, som varit ordförande i politikergruppen för "Konst i Landvetter" att inviga. Elever från respektive skola kommer att underhålla med sång. Båda konstnärerna samt konstkonsulten för projekten, Graham Stacy, kommer också att finnas på plats.

Mer information lämnas av
Margreth Tallvid, kultursekreterare
Telefon 031-724 64 32
E-post: margreth.tallvid@harryda.se