Skip to main content

Kommuninvånarnas syn på markanvändingen inför revideringen av översiktsplanen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:38 CET

Inför kommande revidering av översiktsplanen har medborgare getts möjlighet att lämna synpunkter på kommunens framtida utveckling av markanvändningen.
Drygt 1300 invånare, slumpmässigt utvalda, har deltagit.

Kort sammanfattning

Det område som störst andel medborgare ser som viktigt i undersökningen är att kommunen satsar på ungdomars fritidsaktiviteter. Nio av tio ser frågan som viktig. De öppna svaren tyder på att det behövs ungdomsgårdar, mer sportanläggningar och arrangerade fritidsaktiviteter spridda över hela kommunen.

Näst viktigast anges vara att kollektivtrafiken finns nära och fungerar såväl inom som till andra kommunen och åtta av tio ser frågan som viktig. I de öppna svaren anges att det behövs tätare turer och flera stopp till alla delar av kommunen med buss och/eller tåg. Vissa upplever också att kollektivtrafiken är onödigt dyr.

Fler arbetstillfällen (78 %), närhet till naturen (75 %), fler cykelvägar (70 %) och barnfamiljers boende (72 %) är andra områden som medborgarna anser vara viktigt.

Medborgarna har också fått tycka till om hur de tänker sig Härryda kommun år 2025.

Läs hela rappporten (pdf 887 kB)» http://www.harryda.se/download/18.29f0e7031104ac55058800011703/Rapport+H%C3%A4rryda+kommun%2C+slutversion.pdf

Mer information lämnas av
Lotta Kjällström
Telefon 031-724 62 49
E-post: lotta.kjallstrom@harryda.se